3 สิ่งที่ผู้จัดการยุคใหม่ต้องเปลี่ยน ก่อนที่จะสายเกินไป

เมื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้จัดการในยุคเดิม กับผู้จัดการในยุคใหม่ เราจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ใครที่เป็นผู้จัดการในยุคเดิม เราก็จะมักจะเห็นว่า ผู้จัดการจะทำหน้าที่ดูแลการทำงานของพนักงาน บางคน ดู และ แล จริงๆ รวมทั้ง บทบาทในการควบคุม ติดตามงาน ของพนักงานในทีมงานให้เสร็จตามเป้าหมายให้ได้ คำว่าติดตามก็คือ คอยตามงาน ถามถึงความคืบหน้าของงานที่มอบหมายไปแค่นั้น

ถ้าใครเคยมีประสบการณ์กับผู้จัดการในยุคอดีต ก็จะเป็นพฤติกรรมในการบริหารจัดการตามที่กล่าวมาข้างต้นอย่างชัดเจน วางแผน มอบหมายงาน กระจายงาน ติดตามควบคุมงาน ให้งานเสร็จ โดยที่ผู้จัดการไม่ต้องลงมือทำงานอะไรมากนัก

แต่ในยุคนี้หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งผู้จัดการเปลี่ยนแปลงไปมากจากของเดิม ใครที่ยังคงบริหารจัดการด้วยวิธีการแบบเดิม ก็จะกลายเป็นผู้จัดการที่มีผลงานแย่ลง และเป็นผู้จัดการที่ไม่ดีในสายตาของพนักงาน อีกทั้งยังไม่สามารถเป็นผู้จัดการที่ดีในมุมมองของผู้บริหารระดับสูงได้อีกด้วย

แล้วผู้จัดการที่ดีในยุคนี้ต้องเป็นอย่างไร

  • เปลี่ยนจากฉัน เป็น เรา ให้ได้ ผู้จัดการในยุคใหม่ จะมายึดถือว่า ตนเองคือผู้มีอำนาจคนเดียว และคอยสั่งการทีมงานทุกคนอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ในอดีตผู้จัดการจะมีมุมมองว่า ทีมงานทุกคนจะเป็นคนทำให้เราในฐานะผู้จัดการประสบความสำเร็จได้ แต่ปัจจุบัน ผู้จัดการจะต้องช่วยให้ทีมงานประสบความสำเร็จให้ได้ จากคำว่าฉัน จะต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า เรา ให้ได้ ผู้จัดการยุคใหม่ จะมา แบบข้าเก่งคนเดียวไม่ได้อีกต่อไปแล้ว และจะคิดแค่เพียงว่า ก็ฉันคือนาย ดังนั้น พนักงานต้องทำงานให้ฉันให้ได้

  • เปลี่ยนจากคำว่า ดูแล มาเป็น การสร้างผลงาน ผู้จัดการเดิมเน้นไปที่การควบคุมดูแลงานของพนักงาน แต่ละวันก็จะมาติดตามงานว่าเสร็จ สำเร็จ หรือไม่อย่างไร มีปัญหาอะไร รายงานมา จากนั้นก็ปล่อยให้พนักงานไปหาทางทำงานต่อด้วยตนเอง บางคนเก่งหน่อยก็ทำงานได้ดี พนักงานบางคนไม่เก่ง ไม่เข้าใจ ก็มีปัญหาในการทำงานตลอด ถ้าเป็นแนวเดิม พนักงานที่มีปัญหาในการทำงาน ก็มักจะถูกตำหนิ ลงโทษ หรือ มีมาตรการต่าง ๆ ออกมามากมาย แต่ในยุคนี้ ผู้จัดการจะต้องเปลี่ยนจากการควบคุม ดูแลให้งานเสร็จ มาเป็นการเข้ามาช่วยพนักงานในการสร้างผลงานให้สำเร็จให้ได้ โดยการสอนงาน แนะนำการทำงาน ให้ข้อคิด และแรงบันดาลใจแก่พนักงานทุกคนในทีมงานให้ได้

  • เปลี่ยนจากอยู่ในกรอบ มาเป็น ยืดหยุ่น ผู้จัดการรุ่นเดิม มักจะบริหารจัดการพนักงานด้วยระเบียบข้อบังคับ ด้วยกระบวนการทำงาน เวลาทำงาน และสถานที่ทำงานแบบดั้งเดิม มุมมองของการทำงาน ผู้จัดการรุ่นเดิมมักจะมองว่า การทำงานคือ การที่พนักงานมานั่งรวมตัวกันในสถานที่เดียวกัน เวลาเดียวกันเท่านั้น และต้องลงมือทำงานให้เห็น แต่ในยุคใหม่ สภาพการทำงานและวิธีคิด วิธีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปมาก มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าในอดีตมาก พนักงานจะทำงานที่ไหนก็ได้ จะทำงานเวลาใด ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกัน หรือเวลาเดียวกันแบบในอดีตแล้ว ดังนั้น ผู้จัดการจึงต้องเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีบริหารจัดการให้ยืดหยุ่นมากขึ้น มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น มีการสื่อสารด้านผลงานกันตลอดเวลา ไม่ใช่คุยกันปีละครั้งตอนประเมินผลงาน และต้องเปิดใจให้ยืดหยุ่น ต่อการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น

นี่คือ 3 การเปลี่ยนแปลงที่ผู้จัดการยุคใหม่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ ถ้าต้องการสร้างผลงานที่ดี และเป็นผู้จัดการมือดี ที่ใคร ๆ ก็ต้องการตัว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: