คุณสมบัติอะไรบ้างของพนักงาน ที่องค์กรสมัยใหม่ต้องการตัว

หลายองค์กรยังคงยึดติดกับการสรรหาคัดเลือกพนักงานในรูปแบบเดิม ๆ ก็คือ ยังคงเน้นไปที่วุฒิการศึกษา เกรดที่ได้ และบางองค์กรอาจจะมีการพิจารณาถึงสถาบันที่จบมาด้วยซ้ำไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้สมัครที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ หรือ อาจจะมีประสบการณ์เล็กน้อย

แต่องค์กรสมัยใหม่ รวมถึงผู้บริหารในยุคใหม่นั้น เขาไม่ได้มองแบบนั้นอีกต่อไปในการสรรหาคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานกับองค์กร

เขาไม่สนใจเรื่องของวุฒิการศึกษาสักเท่าไหร่ ยิ่งผลการเรียนนี่ ไม่ดูเลยก็ว่าได้ อีกทั้งเรื่องของสถาบันที่จบมา เขาก็มองว่า มันก็งั้น ๆ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผลงานที่องค์กรต้องการเลยด้วยซ้ำไป

ดังนั้นผู้บริหารยุคใหม่ ที่มองโลกในแง่ใหม่ ก็จะมีมุมมองต่อคุณสมบัติของพนักงานที่จะผ่านด่านการคัดเลือกเข้ามาทำงานกับองค์กรในอีกรูปแบบหนึ่ง แล้วคุณสมบัติอะไรบ้าง ที่ผู้บริหารยุคใหม่ต้องการจากพนักงาน และถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่องค์กรสมัยใหม่ต้องการอย่างมาก

  • รู้จักคิด ในที่นี้ก็คือ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ในงานที่ทำได้อย่างชัดเจน สามารถคิดต่อยอด หรือคิดหาสาเหตุของปัญหา และคิดหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เอง ไม่ใช่มัวแต่มาถามหัวหน้าอย่างเดียวว่าต้องทำยังไง อย่างไร ให้โจทย์ในการทำงานไป ก็สามารถที่จะคิดเองทำเองได้อย่างมีตรรกะที่ดี องค์กรสมัยใหม่ไม่ต้องการพนักงานที่เอาแต่ Copy มาจากแหล่งอื่น ๆ เดี๋ยวนี้ข้อมูลต่าง ๆ หาได้ง่ายใน internet หัวหน้าและผู้จัดการเองก็หาได้ด้วยตนเอง ไม่เห็นต้องจ้างพนักงานใหม่มาหาให้เลย แต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือ ความคิดต่อยอด สร้างสรรค์ในการทำงาน หาแนวทางใหม่ๆ ในการทำงาน และแก้ไขปัญหามากกว่า ถ้าใครคิดเก่ง ก็มีโอกาสได้งานดี ๆ มากกว่าคนที่ไม่คิดอะไรเลย คิดแต่ลอกคนอื่นอย่างเดียว

  • รู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนี้ความรู้ต่าง ๆ เกิดขึ้นใหม่ อยู่ตลอดเวลา บางเรื่องเรียนวันนี้พรุ่งนี้ก็ล้าสมัยไปแล้วก็มีดังนั้น คุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่องค์กรสมัยใหม่ต้องการจากพนักงานก็คือ คนที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้จักที่จะหาแหล่งความรู้ในการพัฒนาตนเอง โดยที่ไม่ต้องสั่ง หรือ ถูกบังคับให้เรียน แต่มีจิตใจที่อยากเรียนรู้ และพัฒนาด้วยตนเองเลย ไม่ใช่วัน ๆ เอาแต่สบาย ๆ ไม่อยากรับผิดชอบงานเยอะ ไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ เพราะเหนื่อยเกินไป แต่อยากได้เงินเดือนขึ้นเยอะ ๆ คิดแบบนี้คงไม่มีใครต้องการตัวอีกต่อไปในการทำงานปัจจุบัน

  • มีวินัยในตนเอง มี Commitment เนื่องจากการทำงานในยุคนี้เริ่มที่จะไม่มีสถานที่ทำงาน ไม่มีเวลาทำงานที่แน่นอนตายตัว มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าในอดีตมากมาย ด้วยความมีอิสระในการทำงานแบบนี้ องค์กรก็เลยต้องการพนักงานที่มีวินัยในตนเองสูง มีความรับผิดชอบในตนเองที่สูง และ มี Commitment ในการทำงาน สั่งงานแล้วปล่อยอิสระให้ทำงานได้ โดยที่ได้ผลงานตามเป้าหมายที่ต้องการทั้งในด้านปริมาณงาน คุณภาพของงาน และเวลาที่ส่งงาน โดยที่หัวหน้าไม่ต้องจ้ำจี้จ้ำไช และคอยตามงานอยู่ตลอดเวลา

  • ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี สังคมสมัยนี้ คนเราห่างกันมากขึ้น มีแต่เทคโนโลยี จนทำให้ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของคนเราทุกวันนี้แย่ลงไปมาก แต่ในการทำงานกับองค์กร เรายังคงต้องการพนักงานที่ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี ไม่ดราม่า ไม่กลั่นแกล้งกัน ไม่แทงข้างหลัง ทำงานกันอย่างตรงไปตรงมา และรู้จักที่จะสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีมงาน และในองค์กร ไม่ใช่เปิดปากพูดทีไร ก็วงแตกทุกครั้งไป

นี่คือ 4 คุณสมบัติที่ผู้บริหาร และองค์กรในยุคใหม่ต้องการจากพนักงาน ดังนั้น ใครที่มีครบ 4 คุณสมบัติข้างต้น ก็จะกลายเป็นที่ต้องการตัวขององค์กรต่าง ๆ ในยุคนี้

อย่าเรียนเก่ง เกรดดี เพียงอย่างเดียว เดี๋ยวนี้ไม่เพียงพอแล้ว เขาต้องการคนที่ทำงานเป็น คิดเป็น และทำงานกับคนอื่นเป็นมากกว่า เพราะคุณสมบัติเหล่านี้ส่งผลต่อผลงานของพนักงาน และผลงานขององค์กรโดยตรงมากกว่า เกรดเฉลี่ยที่สูงเพียงอย่างเดียว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: