แนวทางการพัฒนาผู้จัดการมือดี ให้กลายเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม

มีตำราและงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้จัดการที่ดี และการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งทั้งสองคำนี้มีการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป คนที่เป็นผู้จัดการที่ดีนั้น อาจจะไม่ใช่คนที่เป็นผู้นำที่ดีก็เป็นได้ และคนที่เป็นผู้นำที่ดี ก็อาจจะไม่ใช่ผู้จัดการที่ดีก็ได้อีกเช่นกัน หลายท่านอาจจะงง แล้วผู้จัดการกับผู้นำนั้นต่างกันอย่างไร

ผู้จัดการ คือ คนที่ทำหน้าที่บริหารจัดการงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยอาศัยทักษะในการบริหารจัดการเช่นการวางแผน การควบคุม และการตรวจสอบให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ผู้นำ คือ คนที่สามารถนำคนอื่นได้ คนที่สามารถสร้างภาพในอนาคตให้เกิดขึ้นจริงได้ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน เพื่อให้ทีมงานมีพลังและแรงจูงใจในการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

เมื่อเห็นภาพคร่าวๆ ของ 2 บทบาทแล้วก็จะพบว่า คนในองค์กรส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดการที่ดี และน้อยคนนักที่จะเป็นผู้นำที่ดีด้วย กล่าวคือ สามารถบริหารจัดการงานได้ออกมาอย่างเนี้ยบมาก ไม่ขาดตกบกพร่องเลย แต่ไม่สามารถนำคนอื่นได้ ไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับคนอื่นได้เลย ผลงานที่ออกมานั้นเป็นเพราะการที่เขาบริหารจัดการแบบเฉียบขาด และงานบางส่วน (ถึงส่วนใหญ่) ก็เอามาทำเองทั้งหมด

การที่จะเปลี่ยนจากผู้จัดการฝีมือดี ให้มาเป็นผู้นำฝีมือเยี่ยมนั้น Harvard Business Review โดย Michael D. Watkins ได้ให้แนวทาง 7 ประการในการ Transform จากผู้จัดการที่ดี ให้มาเป็นผู้นำที่ดี ลองมาดูว่ามีอะไรบ้าง

  • Specialist to Generalist เปลี่ยนจากคนที่ต้องลงลึกในงาน มาเป็นคนที่มองกว้างมากขึ้น จากเดิมที่มองเฉพาะงานวิชาชีพของตน ก็ต้องหันมามองภาพของธุรกิจในภาพรวมมากขึ้น เห็นความเกี่ยวเนื่องกันของธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ว่าประสานกลมกลืนกันอย่างไร ไม่ยึดวิชาชีพของตนเองเป็นหลักอีกต่อไป

  • Analyst to Integrator เปลี่ยนจากคนที่วิเคราะห์แยกแยะปัญหาในเชิงลึก มาเป็นคนที่จะต้องทำหน้าที่ประสานและบูรณาการภาพรวมให้ได้ โดยใช้ความรู้ ทักษะ ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีความแตกต่างกันเข้าด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และส่งผลต่อภาพรวมขององค์กรมากขึ้น

  • Tactician to Strategist เปลี่ยนจากคนที่พยายามหาแทคติคในการทำงานของตนเอง การสร้างความแตกต่างในงานวิชาชีพของตน มาเป็นคนที่มองในเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ต้องนำเอาสภาพแวดล้อมต่างๆ เข้ามามีส่วนในการหาพิจารณาหาโอกาสทางธุรกิจ และสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางกลยุทธ์ได้ในภาพรวมขององค์กร

  • Bricklayer to Architect เปลี่ยนจากคนที่ลงมือทำงานเองตามแผนงาน มาเป็นคนที่ออกแบบการทำงานในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างองค์กร การประสานการทำงานของหน่วยงานที่มีความแตกต่างกันให้ไปด้วยกันให้ได้ โดยการออกแบบ และกำหนดภาพเป้าหมายใหญ่ที่จะต้องไปให้ถึง รวมทั้งดูแลงานก่อสร้างในภาพใหญ่ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

  • Problem Solver to Agenda Setter เปลี่ยนจากคนที่คอยแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มาเป็นคนที่ต้องกำหนดภาพรวม และสามารถมองปัญหาให้ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เพื่อวางแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ต้องมองความเสี่ยงให้ออก และสามารถวางแผนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้นได้

  • Warrior to Diplomat เปลี่ยนจากคนที่เป็นนักรบที่มุ่งจะเอาชนะคู่แข่งในทางธุรกิจ เป็นคนที่ต้องมีหน้าที่ประสานงานรอบทิศ โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน NGO หรือแม้แต่ชาวบ้านในพื้นที่ จะต้องเป็นนักการทูตที่ดี ที่จะอาศัยทักษะในการทำให้เกิด win win ในทุกฝ่ายให้ได้

  • Supporting Cast Member to Lead Role ต้องเปลี่ยนจากคนที่บริหารจัดการและสนับสนุนแค่หน่วยงานของตนเอง มาเป็นคนที่จะต้องเป็น role model ให้กับพนักงานทั้งองค์กรได้ กล่าวคือไม่ใช่เก่งแค่ในหน่วยงานของตนเองเท่านั้น จะต้องเก่งทั้งองค์กรด้วย เป็นคนที่พนักงานทุกคนให้การยอมรับ และสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

อ่านจบแล้วน่าจะพอมองเห็นแนวทางที่จะเอามาปรับใช้ได้อยู่นะครับ องค์กรของเราอาจจะมีผู้จัดการที่ดีมากมาย แต่อาจจะยังขาดผู้นำที่ดี ที่มีบารมี เมื่อเรามีผู้จัดการฝีมือเยี่ยมอยู่แล้ว ก็เพียงแค่วางแผนพัฒนาผู้จัดการมากฝีมือเหล่านี้ ให้เรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้นำที่ดีให้มากขึ้น เปลี่ยนแปลงบทบาทจากที่เคยมองแค่เพียงงานของตนเอง กับทีมตนเอง ให้มองกว้างขึ้น และเป็นบทบาทของการนำพาทีมงานไปสู่อนาคตที่ดีมากขึ้น

แล้วเราก็จะได้ผู้นำมือดีเข้ามานำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนได้ไม่ยาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: