Star ตัวจริง แค่บอกเป้าหมาย เขาก็สร้างผลลัพธ์ได้

พนักงานที่เป็น Star Talent ตัวจริงนั้น เราแทบจะไม่ต้องไปจ้ำจี้จำไชในเรื่องของวิธีการทำงานอะไรเลย แค่เพียงบอกเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ของงานให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร อย่างไร เมื่อไหร่ จากนั้น Star ตัวจริง เขาจะไปดำเนินการมาให้เราได้อย่างดี และอาจจะดีกว่าที่เราคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไป

ผู้บริหารหลายคนที่ใช้สไตล์การบริหารแบบเดียวกันกับพนักงานทุกคน ไม่ว่าคนนั้นจะเป็น Star หรือ เป็นพนักงานปกติ หรือพนักงานที่มีผลงานแย่ ซึ่งการบริหารจัดการแบบนี้ ไม่ค่อยจะถูกต้องนัก

ผู้บริหารควรจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการพนักงานไปตามลักษณะของพนักงานแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลงาน พฤติกรรม และศักยภาพของพนักงานแต่ละคน

เช่น พนักงานที่มีผลงานแย่หน่อย ก็อาจจะต้องบริหารงานแบบใกล้ชิดมากนิดนึง เพื่อที่จะติดตาม และคอยชี้แนะ สอนงาน ให้งานที่ผิดพลาดบ่อย ๆ นั้น ดีขึ้นได้ เป็นต้น

โดยเฉพาะพนักงานที่เป็น Star Talent ของเรานั้น ถ้าเราไปบริหารจัดการเขาแบบเดียวกับที่เราบริหารพนักงานที่มีปัญหา กล่าวคือ ดูแลใกล้ชิดมากจนเกินไป ติดตามมากเกินไป พร่ำบอกแต่เรื่องเดิม ๆ มากเกินไป ฯลฯ พนักงานที่เป็น Star จะรู้สึกไม่ดีทันที และอาจจะมีปัญหาในการเก็บรักษาพนักงานคนนี้ไว้ได้

ดังนั้น ถ้าเรามั่นใจว่าพนักงานคนไหนคือ Star ตัวจริงของเราแล้ว เราจะต้องให้อิสระในการทำงานกับเขามากขึ้นเพราะ เรามั่นใจได้เลยว่า คนที่เป็น Star เขาจะรักษาสัญญา และจะไปหาทางจัดการกับงานให้ได้ตามเป้าหมายด้วยวิธีของเขาเอง และถ้างานนั้นมีปัญหา เขาจะเข้ามาสอบถามผู้จัดการด้วยตนเองเลย โดยที่ผู้จัดการไม่จำเป็นต้องไปติดตามทุกฝีก้าว

การให้อิสระในการทำงาน เราสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

  • ให้เขาวางแผนงานของตนเอง แต่ละวันจะต้องทำอะไรบ้าง จะมี To-do-list อะไรบ้าง ก็ให้เขาวางแผนด้วยตนเอง เพราะ Star ตัวจริงจะสามารถวางแผน กำหนดขั้นตอนการทำงาน จัดเรียงลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปชี้แนะอะไร

  • ให้เขาพิจารณาวิธีการทำงานของตนเอง นายบางคนชอบที่จะให้พนักงานทำวิธีการทำงานของตนเอง ใครที่ทำไม่ตรงกับวิธีการของตนเอง ก็มักจะไม่ชอบ และสั่งให้เปลี่ยน ซี่งวิธีการนี้จะไม่เหมาะกับพนักงานที่เป็น Star ดังนั้น ควรจะปล่อยให้ Star พิจารณาหาวิธีการทำงาน วิธีการไปสู่เป้าหมายด้วยตัวของเขาเอง เขาอาจจะคิดหาวิธีการได้ดีกว่าวิธีที่เราใช้อยู่ก็ได้ สิ่งที่ผู้จัดการต้องดูแล ก็คือ สนับสนุนให้เขาทำงานด้วยวิธีการของเขา โดยให้อยู่ในกรอบเป้าหมายของการทำงาน และถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณ และศีลธรรมอันดีของบริษัท

  • ให้ความยืดหยุ่นในการทำงานกับ Star ปัจจุบันนี้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ก็คือ ความยืดหยุ่นในการทำงาน พนักงานที่เป็น Star เราอาจจะให้อิสระมากกว่าพนักงานคนอื่นได้มากกว่าปกติ โดยเฉพาะในเรื่องของ วัน เวลา และสถานที่ในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และสไตล์การทำงานของ Star แต่ละคน และสอดคล้องกับวิถีการทำงานในยุคใหม่นี้ ด้วยการที่เขาเป็น Star ตัวจริง เขาจะมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบสูงมากพอที่จะวางแผนและบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างดี โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของ เวลา สถานที่ในการทำงานของเขาเลย

แต่ถ้าผู้บริหารคนไหนบอกว่า โอว ถ้าให้อิสระพนักงานแบบนี้ผลงานอาจจะออกมาแย่นะ แล้วผมจะรู้ได้อย่างไรว่า เขาทำงานให้ผมหรือเปล่า พนักงานอาจจะหนีเที่ยว หรือ ไม่ทำงานก็ได้

ถ้าท่านกลัวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับพนักงานที่ท่านบอกว่านี่คือ Star แสดงว่า พนักงานคนนั้น ไม่ใช่ Star ตัวจริงของเราแล้วล่ะครับ

เพราะ Star ตัวจริง เสียงจริง เขาไม่มีพฤติกรรมแย่ๆ อย่างที่ท่านคิด หรือคาดหวังแน่นอนครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: