ผู้นำกับนโยบายการบริหารคนในองค์กร สำคัญอย่างไร

ผู้นำองค์กร นอกจากที่จะต้องนำพาธุรกิจ และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว ยังต้องสามารถกำหนดแนวทางในการบริหารคนขององค์กรอย่างดีอีกด้วย ถ้าผู้นำตระหนักว่า การไปสู่เป้าหมายที่ตนกำหนดไว้นั้น ตัวผู้นำไม่สามารถจะไปคนเดียวได้ จะต้องนำพนักงานทุกคนเพื่อสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมายด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้นำองค์กรจึงไม่ควรจะลืม หรือไม่ใส่ใจนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง

องค์กรที่ประสบความสำเร็จแทบจะทุกองค์กรต่างก็ให้ความสำคัญกับการบริหารคน ผู้นำจะคิดเสมอว่า เราจะหาคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้อย่างไร และจะเก็บรักษาคนเก่งเหล่านั้นไว้ได้อย่างไร นอกจากคิดแล้ว ยังต้องลงมือทำให้เกิดขึ้นจริงอีกด้วย เราลองมาดูบทบาทของผู้นำองค์กรในการกำหนด และปฏิบัติตามนโยบายการบริหารคนในองค์กรกันว่า ต้องทำกันอย่างไร

  • กำหนดนโยบายการหาคนเก่งให้ชัดเจน ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับเรื่องคน จะเป็นผู้กำหนดนโยบายในการสรรหาคัดเลือกคนเก่งเข้ามาทำงานกับองค์กร จะเป็นผู้กำหนดวิธีการแนวทาง ที่จะได้มาซึ่งคนเก่งขององค์กร รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเลือกคนเข้ามาทำงาน จะไม่แค่โยนให้ฝ่ายบุคคลไปดำเนินการ แต่จะจริงจังมาก ๆ กับการเลือกคนเข้ามา ให้ความสำคัญกับการหากลุ่มผู้สมัครที่เหมาะสมกับองค์กร และให้ความสำคัญกับการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานอย่างมาก จะต่างกับบางองค์กรที่ผู้นำมุ่งทำธุรกิจอย่างเดียว แต่เรื่องคน ก็ปล่อยไปให้คนอื่นจัดการ เพราะมองว่า ไม่สำคัญเท่าไหร่ ถ้าเป็นแบบนี้องค์กรเราจะไม่มีทางได้พนักงานมือดีเข้ามาทำงานได้เลย
  • กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการพนักงานที่ไม่เหมาะสม นอกจากหาคนเก่งเข้ามาแล้ว ผู้นำยังต้องจริงจังกับการบริหารจัดการพนักงานที่ไม่มีผลงาน และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการทำงานกับองค์กร จะไม่ปล่อยปละละเลยพนักงานที่ไม่มีผลงานให้อยู่ทำงานกับองค์กรไปเรื่อย ๆ แค่เพียงเหตุว่า ไม่รู้จะบริหารจัดการอย่างไรดี หรือไม่กล้าที่จะบริหารจัดการกับพนักงานที่มีผลงานไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผลงานอย่างตรงไปตรงมากับพนักงาน การวางนโยบายการพัฒนาผลงานอย่างจริงจัง กับพนักงานที่มีผลงานไม่ดี อีกทั้ง การจากกันด้วยดี สำหรับพนักงานที่ไม่เหมาะสมกับองค์กรจริงๆ นี่คือ การบริหารจัดการที่จะทำพาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิผลสูงอย่างแท้จริง ถ้าเราต้องการให้องค์กรมีประสิทธิผลสูง แต่เรากลับไม่มีวิธีการบริหารจัดการพนักงานที่ไม่มีประสิทธิผล แล้วองค์กรเราจะมีประสิทธิผลสูงได้อย่างไร เพราะฉะนั้น ผู้นำจะต้องเข้มแข็ง และชัดเจนในนโยบายเหล่านี้ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้บริหารระดับรอง ๆ ลงมา ในการบริหารคนของตนเอง
  • ต้องบอกได้ว่าพนักงานคนไหนคือคนเก่ง ผู้นำองค์กรจะต้องชัดเจนกับคุณสมบัติของคนเก่งขององค์กร ชัดเจนกับคุณสมบัติของ Key Talent ขององค์กร จะไม่ปล่อยให้ผู้จัดการไปตัดสินกันเองด้วยความคิดของแต่ละคนที่แตกต่างกัน แต่จะมีการกำหนดนโยบาย และคุณลักษณะของคนเก่งขององค์กรอย่างชัดเจนมาก ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง และหาตัวพนักงานมือดี เพื่อที่จะบริหารจัดการพนักงานกลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสม และสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับองค์กรได้
  • ต้องชัดเจนในเรื่องของการบริหารพนักงานที่ไม่เหมาะกับองค์กร เรื่องนี้ผู้นำก็ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน ผู้นำบางคนไม่กล้าที่จะฟันธง และไม่กล้าจัดการกับพนักงานที่ไม่ดี ไม่มีผลงาน ไม่เหมาะสมกับองค์กร อาศัยโยนสิ่งเหล่านี้ให้กับฝ่ายบุคคลบ้าง ผู้จัดการฝ่ายบ้าง ไปบริหารจัดการกันเอง ซึ่งถ้าผู้นำเป็นแบบนี้ ผู้จัดการก็คงไม่กล้าที่จะดำเนินการอะไร สุดท้าย เราก็จะเห็นพนักงานที่ไม่มีผลงาน แต่ยังได้ขึ้นเงินเดือน ได้โบนัส และยังได้เดินไปเดินมาในองค์กรโดยไม่ต้องสร้างผลงานอะไรต่อไปเรื่อย ๆ เรื่องแบบนี้เราควรปล่อยให้เกิดขึ้นในองค์กรของเราจริง ๆ หรือ คนเก่งตัวจริงเขาจะคิดอย่างไร เขาจะมีพลังในการทำงานให้องค์กรต่อไปหรือ ดังนั้น ผู้นำจะต้องชัดเจนในเรื่องของการบริหารพนักงานที่ไม่มีผลงานว่าจะมีมาตรการอย่างไร และต้องเด็ดขาดมาก ๆ ในเรื่องนี้

นี่คือสิ่งที่ผู้นำองค์กรควรจะชัดเจนในเรื่องของการบริหารคน เพื่อสร้างองค์กรที่มีประสิทธิผลสูงอย่างที่เราต้องการได้จริง อย่าลืมนะครับ องค์กรจะมีประสิทธิผลสูง มันไม่ได้มาจากตัวองค์กร หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ลอย ๆ แต่มันต้องมาจากผลงานจริง ซึ่งผลงานเหล่านี้ล้วนมาจากพนักงานที่มีประสิทธิผลสูงด้วยเช่นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: