วิธีการได้มาซึ่ง Core Competency แบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่ใช้งานได้จริง

แม้ว่าเรื่อง Competency Base HR จะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในยุคนี้ องค์กรส่วนหนึ่งมีการจัดทำ Competency เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเรียบร้อย แต่ก็ยังมีองค์กรอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีเรื่อง Competency เลย บางส่วนกำลังคิดจะทำ แต่ก็ไม่รู้ว่า จะทำอย่างไรดี ผู้บริหารบางคนก็บอกว่า มันมีวิธีการที่ซับซ้อน ใช้เวลา และต้องหาที่ปรึกษามาดำเนินการให้ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว เราสามารถกำหนด Competency ขององค์กรขึ้นด้วยตนเองได้เลย

ปกติ Competency ประเภทแรก ที่องค์กรต้องการกำหนด เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือ Core competency บางแห่ง ก็เรียกกันว่า Core Behavior หรือ Core Value ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมหลักที่องค์กรต้องการให้พนักงานทุกคนมีพฤติกรรมหลักเหล่านี้ เพื่อผลักดันให้องค์กรไปสู่เป้าหมายด้วยพฤติกรรมหลักขององค์กรที่ไปในทางเดียว

แล้วเราจะมีวิธีง่าย ๆ ในการกำหนด Core Competency หรือ พฤติกรรมหลักขององค์กรอย่างไรบ้าง

  • พิจารณาจากพนักงานที่เก่งที่สุด ดีที่สุดที่ผู้บริหารลงความเห็นว่าเป็นพนักงานมือดี และดึงเอาพฤติกรรมที่โดดเด่นออกมาจากพนักงานกลุ่มนี้ว่าเขามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกดี และเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน และการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
  • พิจารณาจากพฤติกรรมที่ทำให้เรารู้สึกโกรธ ลองพิจารณาว่า ที่ผ่านมามีพนักงานคนไหนที่ทำให้เรารู้สึกแย่ และรู้สึกโกรธบ้าง พฤติกรรมเหล่านั้นคืออะไร ดึงออกมา ก็จะได้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เราก็นำมากำหนดให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ ผู้บริหารบางคนบอกตรง ๆ เลยว่า รับไม่ได้จริง กับพฤติกรรมแบบนี้ของพนักงาน องค์กรของเราไม่ควรจะมีพนักงานที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมแบบนี้จริง ๆ เราก็สามารถกำหนดพฤติกรรมหลักได้อีกทางหนึ่ง
  • มองหาจากพนักงานปัจจุบันที่อยู่ทำงานกับองค์กรมานาน และผลงานอยู่ในเกณฑ์ดี ว่าเขาคิดอย่างไร และมีทัศนคติในการทำงานอย่างไร ทำไมเขาถึงมีความสุขในการทำงานที่นี่ได้ เขาคิดอย่างไร มองโลกอย่างไร และมองการทำงานอย่างไร ก็จะเป็นอีกแหล่งของที่มาของพฤติกรรมหลักได้เช่นกัน
  • ดึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จากพนักงานที่ผลงานไม่ดี อีกมุมหนึ่งที่พอจะทำให้เราได้ข้อมูลพฤติกรรมหลัก ก็คือ การพิจารณาจากพนักงานที่มีผลงานไม่ดี ว่าอะไรที่ทำให้เราไม่พอใจ และเขามีพฤติกรรมอะไรที่ไม่พึงประสงค์ และทำให้ผลงานออกมาไม่ดี นำมากำหนดเป็นชุดพฤติกรรมหลักได้เช่นกัน
  • พิจารณาจากอนาคตขององค์กร ว่า ถ้าเรามองเห็นองค์กรของเราเติบโตไปในอนาคตได้ องค์กรของเราจะต้องมีลักษณะอย่างไร และลักษณะดังกล่าว เราจะต้องมีพนักงานที่มีพฤติกรรม และคุณลักษณะในการทำงานอย่างไรที่เหมาะสม ก็จะทำให้เราได้ชุดพฤติกรรมที่เหมาะสมกับอนาคตที่เรากำลังจะไป

ข้างต้นคือ 5 วิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้เราได้ชุดพฤติกรรมหลักขององค์กรออกมา เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท และสามารถนำมาวางแผนในการพัฒนาพนักงานของเราได้ รวมทั้งใช้ในการบริหารผลงาน และประกอบการให้รางวัลผลงานพนักงาน และที่สำคัญคือ เรามีเกณฑ์ในการพิจารณาว่า พนักงานคนไหนคือคนเก่งของเรากันแน่ อย่างชัดเจนมากขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: