คุณสมบัติอะไรบ้างของผู้นำ ที่จะให้พนักงานเชื่อมั่นและยอมติดตาม

ผู้นำองค์กร ไม่ใช่แค่เพียงดูแลเรื่องธุรกิจขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หลายคนเข้าใจแค่เพียงว่า ผู้นำจะต้องทำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยที่ความสำเร็จเหล่านั้นวัดกันจากตัวเงิน เช่น กำไร ยอดขาย ต้นทุน ลูกค้า ฯลฯ แค่เพียงเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัตินั้น ผู้นำองค์กร จะต้องเป็นผู้นำพนักงานในองค์กรด้วยเช่นกัน จะต้องได้รับความไว้วางใจจากพนักงาน ได้รับการยอมรับนับถือจากพนักงาน เพื่อพนักงานจะได้มุ่งมั่นทำงานให้ประสบความสำเร็จ

ผู้นำหรือผู้บริหารองค์กร ไม่ใช่แค่เพียงมีตำแหน่งใหญ่โตแค่นั้นจบ แต่เขาจะต้องมีพฤติกรรมบางอย่างที่สร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างการยอมรับ รวมทั้งได้รับความเต็มใจจากพนักงานที่จะติดตามผู้นำคนนี้ไปตลอด

แล้วพนักงานต้องการอะไรจากผู้บริหาร และผู้นำองค์กรบ้าง ที่จะเป็นตัวบอกว่า นี่แหละคือผู้นำที่เขาจะยอมติดตาม และให้การยอมรับนับถือ

  • ใส่ใจทีมงานจากใจจริง พนักงานต้องการผู้นำและผู้บริหารที่ใส่ใจพนักงานทุกคนในทีมงานด้วยใจจริง ไม่ใช่แค่เพียงพูดว่า พนักงานมีความสำคัญ และผมก็ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน แต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงกลับกลายเป็นว่าไม่ได้ให้ความใส่ใจอะไรอะไรเลย

  • สื่อสารเข้าใจ พนักงานต้องการผู้นำและผู้บริหารที่สามารถสื่อสารให้พนักงานเข้าใจได้ง่าย ๆ สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ด้วยการสื่อสารให้เห็นภาพรวมของการทำงาน ไม่ใช่สื่อสารแค่เพียงสั้น ๆ และพูดไม่รู้เรื่อง มีแต่ศัพท์แสงเฉพาะทาง ที่พนักงานไม่เข้าใจ ฟังแล้วดูดี แต่งง ๆ ไปหมด โดยธรรมชาติของคนเรา ก็จะไม่เชื่อมั่นผู้นำที่พูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว

  • เชื่อมั่นคนอื่นว่าสามารถทำงานได้ พนักงานต้องการผู้นำที่มีความเชื่อมั่นในตัวพนักงานทุกคน ว่าสามารถที่จะทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ ไม่ใช่ผู้นำที่ชอบจับผิด ไม่เคยไว้ใจพนักงาน ไม่เชื่อใจพนักงาน มองพนักงานว่าปล่อยให้ทำงานอิสระไม่ได้ เพราะเดี๋ยวมันจะไม่ทำตามในสิ่งที่เราต้องการ เมื่อผู้นำไม่เชื่อใจพนักงาน พนักงานก็ไม่เชื่อใจผู้นำเช่นกัน

  • มีความซื่อสัตย์ และมั่นคง พนักงานต้องการอยู่ทำงานกับผู้นำที่มีความซื่อสัตย์ ไม่ใช่พวกคดโกง ไม่โปร่งใส มีนอกมีใน รวมทั้งต้องการทำงานกับผู้นำที่มีความมั่นคง เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ใช่พูดอย่างทำอย่าง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เอาแน่เอานอนไม่ได้

  • เข้าถึงได้และยืดหยุ่น พนักงานต้องการผู้นำที่เขาสามารถเข้าถึงได้จริง ๆ ไม่ใช่ลอยตัวอยู่สูงจนพนักงานไม่สามารถเข้าถึงได้เลย รวมทั้งต้องการผู้นำที่ยืดหยุ่นมากพอที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง และยอมรับแนวทางการทำงานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ยึดติดกับวิธีคิด และวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ โดยที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลย

  • ตัดสินใจเด็ดขาด และกล้าเสี่ยงบ้าง พนักงานต้องการอยู่ภายใต้ผู้นำที่สามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด รวดเร็ว ไม่ยื้อไปยื้อมา รอโน่นรอนี่ มีข้ออ้างมากมาย แต่จริงๆ แล้วก็คือไม่กล้าตัดสินใจอะไรสักอย่าง การทำงานปัจจุบัน เราต้องการผู้นำที่กล้าฟันธง และยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ และวางแผนป้องกันความเสี่ยงนั้นอย่างเหมาะสม

  • มีวิสัยทัศน์ และแชร์วิสัยทัศน์ พนักงานต้องการทำงานกับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มองอนาคตข้างหน้าได้ชัดเจน และรู้ว่าองค์กรจะต้องไปในทิศทางใด รวมทั้งไม่เก็บวิสัยทัศน์นั้นไว้คนเดียว แต่มีการแชร์ให้พนักงานทุกคนได้เห็นภาพร่วมกัน และสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนได้ว่า องค์กรเราจะต้องไปสู่ภาพนั้นได้ ถ้าทุกคนช่วยกัน

นี่คือปัจจัยที่พนักงานต้องการจากผู้นำองค์กร ถ้าผู้นำและผู้บริหารทุกระดับในองค์กร สามารถทำได้อย่างที่กล่าวมาข้างต้น เราก็จะได้ใจพนักงาน และสามารถที่จะสร้างทีมงานที่จะไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้อย่างแข็งแกร่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: