Talent Strategy คืออะไร มีแนวทางอย่างไร

มีหลายองค์กรที่วางแผนในการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยตั้งใจว่า จะวางกลยุทธ์ในการบริหารคน โดยการทำ Talent Strategy ก็เลยมีคำถามมาว่า Talent Strategy เขาทำกันอย่างไร ต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้าง

ก่อนจะไปถึง Talent Strategy เราต้องหันกลับมาพิจารณา Business Strategy กันก่อนเลย เอาง่าย ๆ ว่า HR เองจะต้องเข้าใจ Mission Vision Strategy ทางธุรกิจขององค์กรเป็นอย่างแรก จู่ ๆ จะทำ Talent Strategy โดยไม่เข้าใจเป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจเลยนั้น คงเป็นไปไม่ได้

เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ธุรกิจของเรามีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะนำมาใช้เพื่อให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการ เช่น บางธุรกิจประกาศเลยว่า เราจะใช้ AI เข้ามาในการให้บริการลูกค้า บางแห่งก็บอกว่า จะเริ่มหันมาเน้นการคิดค้นวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือ นำเอาหุ่นยนต์และระบบ Automation เข้ามาในการผลิตสินค้า ฯลฯ อันนี้แล้วแต่ว่าท่านอยู่ในธุรกิจใด และมีกลยุทธ์อย่างไร

จากนั้น HR ก็จะสามารถนำเอากลยุทธ์ธุรกิจนั้น มาวิเคราะห์หา ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม อะไรบ้างที่พนักงานจำเป็นต้องมี ในการที่จะทำให้กลยุทธ์ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จได้จริง ต้องดึงออกมาให้ครบถ้วนมากที่สุด จัดหมวดหมู่ของความรู้ทักษะใหม่ๆ นี้ให้ดี

จากนั้นก็มาพิจารณาพนักงานปัจจุบันขององค์กร ว่ามีความรู้ทักษะใหม่ๆ เหล่านั้นมากน้อยแค่ไหน อาจจะต้องมีการประเมินอย่างเป็นทางการ หรืออาจจะพิจารณาจากพนักงานแต่ละคนก็ได้ เพื่อให้เราทราบว่า กำลังคนในปัจจุบันนั้นพร้อมที่จะลุยตามกลยุทธ์ธุรกิจที่กำหนดไว้มากน้อยแค่ไหน

แล้วเราก็จะได้แนวทางในการบริหารจัดการคน ที่เรียกว่า Talent Strategy ออกมา ซึ่งประกอบไปด้วย

  • Build คือการสร้างคนขึ้นมาเองเลย เอากำลังคนที่มีอยู่มาสร้างใหม่ upskills reskills กันอย่างเต็มที่ วางแผนพัฒนาพนักงานที่มีอยู่ให้มีทักษะใหม่ๆ ให้ได้ทันต่อเวลา วิธีนี้ เราจะต้องมั่นใจว่า กำลังคนของเรามีศักยภาพมากเพียงพอที่จะพัฒนาต่อยอดทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างดี กลยุทธ์นี้จะรวมไปถึงการรับเด็กจบใหม่มาฝึกเองตั้งแต่แรก และเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

  • Acquire การหาคนจากภายนอกที่พร้อมจะทำงานเข้ามาเลย วิธีนี้จะไม่เน้นการพัฒนาเอง สร้างเอง แต่จะหาคนเก่งๆ ที่มีทักษะความรู้ใหม่ ๆ ที่เรากำหนดไว้นั้น เข้ามาทำงานเลย เพื่อที่จะสามารถทำงานได้ทันที วิธีนี้จะทำให้ธุรกิจของเราไปได้เร็วกว่าการสร้างพนักงานเอง แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือ ความเหมาะสม เข้ากันได้ของพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งก็จะยากในขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน

  • Release เป็นกลยุทธ์ที่จะลดบทบาทของงานที่ไม่สำคัญต่อกลยุทธ์ของธุรกิจลง อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนจากระบบ Analog ไปสู่ระบบ Digital ซึ่งคนที่ทำงานในระบบเดิม ถ้าไม่พร้อมที่จะพัฒนาต่อไป เราก็ต้องวาง Talent Strategy ของคนกลุ่มนี้ในแบบ Release คือ เมื่อมีคนลาออก ก็จะไม่รับเข้ามาทดแทน ส่วนคนที่พร้อมก็จะนำมาพัฒนาต่อยอดออกไปสู่ Digital แปลว่า บางช่วงขององค์กรอาจจะต้องมีการ Release และมีการ Rebuild เกิดขึ้นพร้อมกัน อยู่ที่ว่า พนักงานคนไหนพร้อมหรือพร้อม

  • Redeploy กลยุทธ์นี้มักจะไม่ค่อยเห็นในประเทศไทยมากนัก คือ เรามีจำนวนพนักงานที่มีทักษะความรู้ มากจนเกินไป แต่ไม่อยากที่จะให้ออกไปไหน เพราะเล็งเห็นแล้วว่า ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า เราจะขยายตัวแน่นอน ซี่งจะมานั่งพัฒนาพนักงานตอนนั้นก็คงไม่ทัน ก็เลยคิดว่า ช่วงนี้พนักงานอาจจะล้น ก็เลยใช้กลยุทธ์ให้บริษัทอื่นยืมตัวไปใช้งานกันก่อนได้ เรามักจะเห็นจากบริษัทใหญ่ๆ ที่มีบริษัทลูกมากมาย สามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้ง่ายกว่า เมื่อบริษัทแม่มีกำลังคนในส่วนนี้เยอะไป ก็ส่งไปช่วยบริษัทลูกที่ขาดคนกลุ่มนี้ ในการพัฒนาต่อยอดงานของบริษัทลูก โดยอาจจะส่งไป 1 ปี แล้วก็กลับมาทำงานต่อที่บริษัทแม่

  • Rent การเช่า Talent ฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกแปลกๆ วิธีนี้จริงๆ ก็คือ การ outsource คนเก่ง ๆ เข้ามาดำเนินการให้เราในช่วงแรก แล้วพัฒนาคนของเราให้พร้อมรับช่วงต่อ หรือ อาจจะใช้ outsource ไปตลอดก็ได้ ด้วยงานในบางส่วนอาจจะไม่ใช่งานหลักขององค์กร และไม่จำเป็นต้องมีพนักงานทำงานที่เป็นขององค์กรเอง เราก็สามารถใช้การ outsource ออกไปให้คนที่เก่งกว่า เชี่ยวชาญกว่าทำให้เราได้ อาทิ บางธุรกิจมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจของตนเองโดยตรง โดย outsources งานการทำบัญชีให้คนอื่นทำไปเลย เราก็ไม่ต้องมีกำลังคนทางด้านนี้ บางแห่ง ก็ outsource ในส่วนของ Call Center ออกไป ให้บริษัทที่เชี่ยวชาญกว่าดำเนินการให้ เป็นต้น

นี่คือแนวทางในการทำ Talent Strategy ขององค์กร เราอาจจะผสมผสานกลยุทธ์ของ Talent Strategy ในหลาย ๆ แบบ ในองค์กรเดียวกันได้เช่นกัน โดยพิจารณาถึงจุดเน้นของธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรเป็นหลัก

จากนั้น เราก็สามารถนำเอา Talent Strategy มาต่อยอดเป็นแผนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: