อย่าเป็น HR ที่ไม่สนใจธุรกิจขององค์กร

ผู้บริหารหลายคนมักจะมีความเห็นต่อฝ่ายบุคคลว่า ทำไม่ฝ่ายบุคคลถึงไม่เข้าใจธุรกิจของบริษัทเลย บางท่านก็มีความเห็นว่า “ทำไม HR ถึงมัวแต่มองแต่มุมของ HR แต่ไม่เคยเชื่อมโยงงาน HR กับธุรกิจของบริษัทได้เลย มักจะคิดแบบเดียวตลอดเวลาไม่ว่าธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน แต่ HR ก็คิดแบบเดิม ทำแบบเดิม แล้วแบบนี้การบริหารคนของธุรกิจผมจะเป็นอย่างไร”

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดเร็วขึ้นมาก และยิ่งนับวันก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่งมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ธุรกิจเอง ก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ถ้ายังอยากที่จะสร้างความยั่งยืน ใครที่ไม่เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆ หรือบางแห่งช้ามาก ธุรกิจเหล่านี้เมื่อถึงวันหนึ่ง ก็คงต้องทยอยล้มหายตายจากกันไปทีละเล็กทีละน้อย

ในเมื่อธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น ถ้า HR ไม่สนใจ หรือไม่ใส่ใจ ก็คงจะเป็น HRBP ตัวจริงไม่ได้ เรามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับธุรกิจที่ตนดูแลอยู่มากน้อยแค่ไหน หรือยังคงทำงาน HR แบบเดิม ๆ เพราะคิดว่า ธุรกิจเท่านั้นที่เปลี่ยน และเรื่องของคนนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไร เราลองมาดูประเด็นอะไรบ้างที่ HR จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

  • เปลี่ยนวิธีการในการวางแผนกำลังคน ในอดีตเรามักจะคิดว่า เมื่อมีงานเพิ่ม คนก็ต้องเพิ่ม ดังนั้นเวลาที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง มีเป้หมายในการเพิ่มผลผลิตที่มากขึ้น มีการนำเอาระบบการทำงานใหม่ๆ เข้ามาใช้มากขึ้น ก็มีคำถามมาถึง HR ว่า แล้วคนล่ะจะต้องทำอย่างไรดี ถ้าเป็น HR ในสมัยก่อน ก็มักจะตอบเหมือนกันว่า ก็ต้องเพิ่มคนให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มากขึ้น แต่ HR ในยุคใหม่ ไม่คิดแบบนั้นแล้วครับ สิ่งที่ HR มักจะคิดก็คือ เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนที่มีอยู่ปัจจุบันสามารถที่จะทำงานได้มากขึ้น หรือมีวิธีอื่นบ้างหรือไม่ ที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมาย แต่ไม่ต้องเพิ่มอัตรากำลังคน HR จะต้องพยายามช่วยให้องค์กร Lean มากขึ้น กระชับมากขึ้น ไม่ใช่ยิ่งทำให้องค์กรเทอะทะไปเรื่อยๆ นี่คือสมัยใหม่
  • เปลี่ยนวิธีการสรรหา ยังมี HR องค์กรไหนบ้างที่ยังคงใช้วิธีการสรรหาพนักงานแบบเดิมๆ อีก เช่น เวลาที่ต้องการคนเพิ่ม ก็ประกาศตามหน้าหนังสือพิมพ์ หรือตามนิตยสารหางานต่างๆ บางองค์กรยังมีมุมมองว่า ตอนนี้สื่อสิ่งพิมพ์มีปัญหา ก็เลยไม่มีช่องทางในการประกาศรับสมัครคน !!! นี่แสดงให้เห็นถึง HR ที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง HR ยุคใหม่ ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาศัยช่องทางอื่นๆ ที่ทันสมัยในการสรรหาผู้สมัครที่ตรงกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้น คนที่เราสรรหาก็คงต้องไม่เหมือนเดิม บางองค์กรก็ยังคงหาคนแบบเดิมๆ คุณสมบัติเดิมๆ ไม่มีการเพิ่มเติมอะไรเลย แล้วคนแบบนี้จะเข้ามาทำงานด้วยเป้าหมายใหม่ขององค์กรได้จริงหรือ
  • เปลี่ยนวิธีการคัดเลือกพนักงาน HR คงต้องหาวิธีในการคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมได้มากขึ้น แทนที่จะใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างเดียว หรือบางแห่งใช้วิธีสอบข้อเขียนอย่างเดียวเลย สอบผ่านก็ได้ทำงาน สอบไม่ผ่านก็ไม่ได้เข้าทำงาน ซึ่งก็มักจะเกิดประเด็นที่ว่า คนที่สอบผ่านนั้น เป็นคนที่มีความรู้ แต่เรื่องพฤติกรรมในการทำงานอาจจะไม่สามารถทำงานเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรเราได้ ดังนั้น HR สมัยใหม่จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการคัดเลือกพนักงาน หาวิธีการเทคนิคต่างๆ เข้ามาใช้มากขึ้น เพื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมของผู้สมัครแต่ละคนมากขึ้น อีกทั้งในอนาคตอีกไม่นาน เราคงจะเห็น AI เข้ามามีส่วนในการคัดเลือกพนักงานมากขึ้นเรื่อย ๆ หรืออาจจะมี Chatbot ที่เข้ามาสัมภาษณ์ผู้สมัครและคัดกรองเบื้องต้นก่อน
  • เปลี่ยนวิธีการพัฒนาพนักงาน เดิมที HR ก็มักจะพัฒนาพนักงานโดยใช้การฝึกอบรมเป็นหลัก ซึ่งนี่เป็นเป็นแนวทางแบบดั้งเดิม ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นมาก การพัฒนาพนักงานก็ต้องรองรับความรวดเร็วด้วยเช่นกัน การฝึกอบรมแบบเดิมๆ ก็อาจจะไม่เหมาะสมแล้วกับบางหัวข้อ HR จึงต้องคิดและหาวิธีการในการพัฒนาพนักงานแนวทางใหม่ๆ เครื่องมือใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีช่องทางในการพัฒนาพนักงานมากขึ้นกว่าในอดีตมาก คำว่า Reskills และ Upskills นั้น เราเอามาใช้อย่างจริงจังมากน้อยเพียงใด หรือแค่เพียงเป็นแฟชั่นของการใช้คำใหม่ แต่ไส้ในยังคงเป็นวิธีการอบรมพนักงานแบบเดิม ๆ
  • เปลี่ยนวิธีการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ HR แบบเดิม ก็มักจะคิดแค่เพียงจะจ่ายค่าจ้างอย่างไร จะจ่ายสวัสดิการอย่างไร ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน แต่เรื่องค่าจ้างเงินเดือนก็ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป แต่ถ้าเป็น HR ในยุคปัจจุบัน ก็จะเน้นการบริหารค่าจ้างไปที่คนเก่ง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งสร้างผลงานอย่างเต็มที่ มีการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าจ้างกับคู่แข่ง และยินดีที่จะจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้กับพนักงานที่ถือเป็นคนเก่งขององค์กรเป็นหลัก ส่วนเรื่องของสวัสดิการก็จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่ม สร้างความยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่ใช่อยู่กับที่แบบไหนอดีต ปัจจุบันเราสามารถออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทนที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มพนักงานในแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันออกไปได้มากขึ้น สามารถออกแบบระบบบริหารเงินเดือนที่ใช้สำหรับตอบแทนพนักงานคนเก่งของเราได้ดีกว่าเดิมเยอะ ขอเพียงแค่ HR คิดและวิเคราะห์ ทำความเข้าใจคน และธุรกิจของตนให้ลึกขึ้น เราก็จะได้คำตอบในเรื่องนี้ไม่ยาก ระบบสวัสดิการเอง ก็มีความยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของพนักงานแต่ละคนมากขึ้น เทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถที่จะทำให้การบริหารจัดการสวัสดิการพนักงาน ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้กำลังคนทางด้าน HR น้อยลง
  • ใช้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเรื่องการบริหารคนมากขึ้น อดีต เรามักจะใช้ความรู้สึกในการพิจารณาเรื่องของการบริหารคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานของพนักงาน การจะให้ขึ้นเงินเดือน หรือการที่จะพัฒนาพนักงานว่าจะต้องพัฒนาในเรื่องอะไรนั้น ส่วนใหญ่ก็คิดเร็วๆ โดยไม่มีข้อมูลประกอบ แต่การบริหารบุคคลสมัยใหม่ที่จะต้องสอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น เราจะบริหารบุคคลโดยใช้ข้อมูลของพนักงานจริงๆ แต่ละคนมาประกอบการตัดสินใจ ต้องใช้ข้อมูลทั้งประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ผลงานย้อนหลัง การพิจารณา Competency ต่างๆ มาประกอบการตัดสินใจเรื่องของการบริหารคน ดังนั้น องค์กรจึงควรมีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลพนักงานที่มีความชัดเจน และใช้งานได้ง่าย เรื่องของ Data Analytic เรื่องของการบริหารคนนั้นมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก เราสามารถใช้ข้อมูลของพนักงานในองค์กรมาทำนายพฤติกรรมต่าง ๆ ของพนักงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้น และวางแผนในการป้องกันปัญหาได้ดีขึ้น

ประเด็นหลักๆ ก็คือ เมื่อองค์กรเปลี่ยนแปลง แล้ว HR ในองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ที่ผมเห็นมาในบางองค์กร HR ก็ยังคงยืนกรานว่าจะต้องหาคน เลือกคน พัฒนาคน แบบเดิม เพราะคน HR กลุ่มใหญ่ในองค์กรนั้นเป็นคนกลุ่มเดิมตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรมา ก็เลยไม่มีมุมมองอื่นเข้ามาเพิ่มเติม

ก็เลยอยากฝากไว้ว่า เมื่อองค์กรหรือธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน เราคงไม่สามารถใช้วิธีการบริหารคนแบบเดิมๆ เพื่อให้ธุรกิจเราบรรลุเป้าหมายใหม่ๆ ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: