คำถามง่าย ๆ เพื่อตรวจสอบระบบบริหารค่าตอบแทนขององค์กร

ต้นปีแบบนี้ เรามาตรวจสอบระบบการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรเราด้วยคำถามง่าย ๆ กันเถอะ แต่อย่าลืมว่า เมื่อถามคำถามแล้วได้คำตอบ ก็ต้องไม่ลืมที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยนะครับ

คำถามทั้งหมดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ไว้ หมวดหมู่ละไม่กี่คำถามง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

Grading and Job structure

 • ระดับงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสะท้อนคุณค่าของงานจากหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์กรของเราแค่ไหน
 • เรามีการปรับปรุงระดับงานสำหรับการบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และการแข่งขันในตลาดอยู่เสมอ

Base Salary

 • โครงสร้างเงินเดือนที่ใช้อยู่ แข่งขันกับตลาดปัจจุบันได้จริงหรือไม่
 • ระบบการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน ยังสามารถกระตุ้นการทำงานและการสร้างผลงานของพนักงานได้หรือไม่
 • ถ้าเราเพิ่มงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนอีก 1% เราจะได้ผลงานรวมของพนักงานเพิ่มขึ้นอีก 1% ด้วยหรือไม่

Incentive

 • เราเชื่อมโยงรางวัลตอบแทนกับพฤติกรรมในการสร้างผลงานอย่างที่เราต้องการหรือไม่
 • เป้าหมายของการทำงานสำหรับพนักงานที่ได้ Incentive เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรจริงหรือไม่
 • ระบบ Incentive ที่ใช้อยู่ กระตุ้นให้พนักงานอยากสร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงหรือไม่

Pay Equity

 • องค์กรเราจ่ายค่าตอบแทนพนักงานบนพื้นฐานของหน้าที่และความรับผิดชอบจริงหรือไม่
 • พนักงานที่ได้รับเงินเดือนสูง เมื่อเทียบกับพนักงานคนอื่นในตำแหน่งเดียวกัน เป็นเพราะเขามีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานนั้นมากกว่าใช่หรือไม่

Market Position

 • องค์กรของเรามีการใช้ข้อมูลการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการที่เชื่อถือได้หรือไม่
 • มีการนำข้อมูลตลาดมาประกอบการทำโครงสร้างเงินเดือน และตรวจสอบระดับการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานอย่างสม่ำเสมอหรือไม่

Performance Management

 • ผลงานที่ได้จากระบบบริหารผลงานของเรา สะท้อนผลงานจริงของพนักงานได้อย่างตรงไปตรงมา
 • พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทให้ความสำคัญ และให้ความเชื่อถือในระบบบริหารผลงานของบริษัท
 • ผลการประเมินผลงานของพนักงานจากระบบบริหารผลงาน สามารถนำไปใช้ในการให้รางวัลผลงานพนักงานได้อย่างเป็นธรรมใช่หรือไม่

คำถามข้างต้นจะเป็นคำถามที่ใช้ในการตรวจสอบระบบการบริหารค่าตอบแทนขององค์กร และการตอบแทนผลงานของพนักงาน ว่าเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และแข่งขันได้มากน้อยเพียงใด

อย่างลืมนะครับว่า เมื่อเราตอบคำถามแล้ว พบว่ามีข้อใดที่ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารค่าตอบแทน ก็ต้องไม่ลืมวางแผนสำหรับการปรับปรุงแก้ไขด้วย เพื่อทำให้ระบบบริหารค่าตอบแทนขององค์กรสามารถตอบโจทย์ตามเจตนารมณ์ของการบริหารค่าตอบแทนได้อย่างเต็มที่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: