HR Future Trend ที่น่าสนใจสำหรับวางแผนทรัพยากรบุคคลปี 2565

สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่านทุกท่านนะครับ ปี 2565 มาถึงแล้ว ก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุก ๆ ท่านเลยนะครับ วันนี้ก็เป็นบทความแรกของปี 2565 ก็อยากจะแตะเรื่องของแนวโน้มงาน HR ที่สำคัญ ๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่ต้องการไอเดียในการไปวางแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทในปีนี้กันครับ

แนวโน้มที่เราเห็นชัดเจนมาก ๆ ก็คือ HR เริ่มที่จะนำเอาระบบ Digital เข้ามาใช้มากขึ้นกว่าในอดีต บริษัทต่าง ๆ เริ่มเห็นความสำคัญในเรื่องของ Digital HR มากขึ้น เพราะในระยะยาวเป็นการทำให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต้นทุนการบริหารจัดการเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังลดความผิดพลาดด้านคนทำงานลงได้อีกมากทีเดียว

เราลองมาดูแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 เรื่องกัน

  • Mental Health as well as Physical Health แนวโน้มแรกจะเป็นเรื่องของสวัสดิการพนักงาน จากช่วงโควิด19 สองปีที่ผ่านไปนั้น ทำให้ทั้งบริษัท และพนักงานต่างเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่ดีมากขึ้น อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของพนักงานมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นแนวโน้มสวัสดิการของปีนี้ บริษัทจึงควรจะมีการกำหนดประเภทและรูปแบบสวัสดิการที่เน้นด้านการดูแลรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของพนักงานมากขึ้น
  • Hybrid/Flexible working แนวโน้มเรื่องที่สองก็คือ เรื่องของการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ก็ด้วยเหตุจากโควิดที่ผ่านมาเช่นกัน ทำให้หลายบริษัท พนักงานตระหนักว่า เขาสามารถทำงานในแบบยืดหยุ่นได้ และทำให้การใช้ชีวิตส่วนตัวกับการทำงานมันดูมีความสมดุลมากขึ้น อีกทั้งเรื่องของผลงานก็ไม่ตก Productivity ก็สูงขึ้นด้วย ก็เลยต้องการให้บริษัทมีระบบการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น หรืออย่างน้อยก็เหมือนในช่วงโควิด สองปีที่ผ่านไป ดังนั้นแผนงานหรือนโยบายด้านนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่หลายบริษัทเริ่มให้ความสำคัญ และวางแผนที่จะทำอย่างจริงจังและเป็นระบบมากขึ้น
  • Employee Wellness แนวโน้มที่สาม ก็คือ เรื่องของการยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นส่วนเพิ่มเติมของสวัสดิการพนักงานก็ยังสามารถทำได้อยู่ Wellness นั้น ปกติแล้วจะเน้นไปในเรื่องของการป้องกันและดูแลสุขภาพการและใจมากกว่าการตรวจและรักษา เช่น ส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกาย การดูแลบริหารความเครียดในการทำงาน การพัฒนาจิตใจ การพัฒนามุมมองต่างๆ ฯลฯ น่าจะเป็นอีกแนวโน้มหนึ่งที่สำคัญมาก ถ้าต้องการที่จะดูแลพนักงานให้เขามีพลังในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทเองก็คงต้องมีแผนงานเหล่านี้รองรับไว้ด้วยเช่นกัน
  • HR powered by AI & VR แนวโน้มที่สี่ก็คือ การนำเอา AI มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้น ลดระบบงานเอกสาร และขั้นตอนที่ยืดยาวลง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานมากขึ้นนั่งเอง อาทิ ระบบ Chatbot ที่พนักงานสามารถสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับระบบ HR ของบริษัทได้ทุกเรื่อง หรือ การทำ Data Analytic โดย AI ที่สามารถพยากรณ์เรื่องต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ เพื่อจะได้วางแผนป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือบางแห่งก็เริ่มใช้เทคโนโลยี VR-Virtual Reality สำหรับการฝึกอบรมพนักงานแบบเสมือนจริงโดยไม่ต้องมาลงมือทำจริง ๆ คล้ายกับ Simulator แต่เป็นแบบเสมือนจริง ซึ่งก็สามารถใช้งานได้กับการฝึกอบรมทักษะต่างๆ เช่น การดับเพลิง การเข้าระงับเหตุต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการฝึกทักษะในการให้บริการลูกค้า ก็สามารถทำได้มากขึ้น
  • Flexible Benefits แนวโน้มที่ห้า ก็คือ การทำระบบสวัสดิการยืดหยุ่น โดยให้พนักงานสามารถเลือกประเภทสวัสดิการที่ตนต้องใช้ ตามช่วงอายุ และตามสไตล์การใช้ชีวิตของตนเองได้ ปัจจุบันมี platform ด้านนี้อยู่พอสมควรที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการยืดหยุ่นได้อย่างดี อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปกับ market place ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ point ของบริษัทที่พนักงานไม่ได้ใช้สวัสดิการตัวนั้นๆ มาเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้ นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ HR สามารถนำไปประกอบการวางแผนของตนเองได้เช่นกัน

ทั้ง 5 แนวโน้ม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน บางองค์กรก็เริ่มลงมือวางแผนดำเนินการแล้ว บางองค์กรก็เริ่มมีใช้งานให้เห็นบ้างแล้วในบางแนวโน้ม ดังนั้น HR ที่ยังคิดไม่ออกว่า เราควรจะวางแผนเรื่องอะไรดีสำหรับอนาคตของงาน HR ในบริษัท ก็ลองนำเอา 5 แนวโน้มนี้ไปประกอบการคิด และตัดสินใจดูนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: