ถ้าจะแยกโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท ให้มีมากกว่า 1 โครงสร้าง ทำได้หรือไม่

โดยปกติแล้วถ้าพูดถึงโครงสร้างค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างเงินเดือน ใน 1 บริษัท มักจะมีอยู่ 1 โครงสร้างหลัก และอาจจะมีอีก 1 โครงสร้างสำหรับกลุ่มพนักงานขาย ที่เน้นไปที่การสร้างยอดขายซึ่งได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นหลัก ก็เลยทำให้โครงสร้างเงินเดือนของธุรกิจที่เป็นการค้าขายมีพนักงานขาย มีการแบ่งโครงสร้างเงินเดือนออกเป็น 2 โครงสร้างหลัก ๆ

แต่ในปัจจุบัน ทุกอย่างเกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น และมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารคน มีความต้องการคนเก่ง ๆ ฝีมือดีกันมากขึ้น ก็เลยเกิดคำถามว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ 1 บริษัท จะมีโครงสร้างเงินเดือน หรือโครงสร้างค่าตอบแทนแยกย่อยออกไปตามลักษณะของงานที่ทำ

คำตอบก็คือ เป็นไปได้ แต่ก็คงไม่ใช่แยกไปตามหน่วยงานเลย เพราะการยิ่งแยกและแตกสาขาโครงสร้างค่าตอบแทนออกไปมากมายนั้น จะทำให้ความเป็นธรรมในการจ่ายควบคุมได้ยากมากขึ้น และจะมีปัญหาในการบริหารค่าตอบแทนตามมาในองค์กร

ดังนั้นถ้าจะแยกแยะโครงสร้างค่าตอบแทนออกเป็นกลุ่มๆ ก็พอจะใช้แนวทางในการแยกตามลักษณะของคุณค่าของกลุ่มงานที่ส่งมอบให้กับธุรกิจ ปกติก็จะแยกออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มงานที่สร้างผลงานให้กับธุรกิจ กลุ่มงานนี้ถือเป็นกลุ่มงานหลักของธุรกิจเลย ก็คือ กลุ่มลักษณะงานที่สร้างผลยอดขาย และผลกำไร รวมทั้งสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจเป็นหลัก ปกติ ก็มักจะเป็นหน่วยงานขาย ผลิต การตลาด การบริการลูกค้า หรือแม้กระทั่ง วิจัยและพัฒนา ทั้งนี้อยู่ที่ลักษณะธุรกิจขององค์กร
  • กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ กลุ่มงานนี้จะเป็นกลุ่มงานที่คอยสนับสนุนให้กลุ่มงานแรกสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น เป็นกลุ่มงานที่เรามักจะเรียกว่า supporting function ก็คือ กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานนี้ถ้าขาดไป ก็ไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกิจมากนัก สามารถหาทดแทนในตลาดได้ง่ายกว่า
  • กลุ่มงานที่เคยสำคัญในอดีต กลุ่มงานนี้ถ้ายังมีอยู่ในองค์กร ก็มักจะเป็นกลุ่มงานที่เคยมีความสำคัญกับองค์กร เป็นกลุ่มงานที่มีทักษะสำคัญๆ ในการสร้างผลงานในอดีต แต่ปัจจุบันยังมีอยู่เนื่องจากยังมีสินค้าและบริการที่ต้องอาศัยทักษะเหล่านี้อยู่บ้าง แต่เริ่มที่จะลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ จนวันหนึ่งก็อาจจะหายไปทั้งหมด

จาก 3 กลุ่มงานข้างต้น เราอาจจะใช้เป็นเหตุผลในการแยกแยะโครงสร้างค่าตอบแทนออกจากกันได้ โดยออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทนขององค์กรให้เป็นไปตามลักษณะของกลุ่มงานที่สอดคล้องกับความสำเร็จของธุรกิจ

ซึ่งอย่างน้อยๆ ก็สามารถที่จะแยกโครงสร้างค่าตอบแทนออกเป็น 3 โครงสร้างหลักได้ ดังนี้

  • โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกลุ่มงานที่สร้างผลงานหลักให้กับธุรกิจ และเป็นกลุ่มงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต
  • โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกลุ่มงานสนับสนุน
  • โครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกลุ่มงานธุรกิจที่เริ่มถดถอย

ในระยะหลัง ประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ เราจะเห็นได้ชัดเจนว่า บางธุรกิจกลุ่มงานที่สร้างผลงานจะมีการแข่งขันสูงมาก เรียกว่า มากจนจำเป็นต้องแยกโครงสร้างค่าตอบแทนออกจากกลุ่มงานสนับสนุนอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด

ดังนั้นองค์กรที่ใช้โครงสร้างค่าตอบแทนเดียวในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานทุกกลุ่ม ก็อาจจะไม่สามารถที่จะดึงดูด เก็บรักษาพนักงานกลุ่มสำคัญขององค์กรไว้ได้ ก็เลยต้องเริ่มที่จะมีการแบ่งโครงสร้างค่าตอบแทนออกจากกันบ้าง เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้ตรงตามกลยุทธ์ขององค์กร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: