ผู้บริหารระดับสูง ควรจะรับ Feedback จากใครดี

หลายองค์กรที่ทำระบบบริหารผลงาน พอถึงระบบการให้ และรับ Feedback ผลงานกันนั้น ก็เริ่มมีข้อสงสัยกันว่า แล้วผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ใครจะมาให้ Feedback ทางด้านผลงานแก่เขา เขาจะรู้ได้อย่างไร ว่าเขาทำงานเป็นอย่างไร ดี หรือไม่ดีแค่ไหน

ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการของบริษัทก็ไม่ค่อยจะมาสังเกตผลงานของ CEO ของบริษัทสักเท่าไหร่ เขาก็มาดูในมุมของนโยบาย และให้ความเห็นในเชิงของการบริหารงานมากกว่า พฤติกรรมของ CEO เอง ก็เลยไม่ค่อยมีใครจะให้ Feedback สักเท่าไหร่

คำถามก็คือ แล้วใครจะเป็นคนให้ Feedback กับ CEO ของตัวเอง

  • ประเมินตัวเองและ Feedback ตัวเอง เพราะไม่มีใครมาบอกว่าตนเองทำงานได้ดี หรือไม่ดีอย่างไร ดังนั้นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจะต้องหมั่นสอบถามตัวเองบ่อยๆ ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ สร้างผลดีให้กับองค์กรหรือไม่อย่างไร คำถามที่จะต้องตอบตนเองให้ได้อยู่เสมอก็คือ ตอนนี้เราเป็นใคร และองค์กรของเรากำลังจะไปไหน แล้วที่เราทำนั้นมันตอบโจทย์สองข้อนี้สักแค่ไหน ถ้าตอบได้มาก ก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำอยู่น่าจะเป็นสิ่งที่ดี และสามารถนำไปองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

เมื่อตัวเองจะต้องประเมิน หรือบอกกับตัวเอง แสดงว่าผู้บริหารระดับสูงสุดจะต้องมีจิตใจที่เปิดกว้าง ไม่เข้าข้างตัวเอง ต้องพิจารณาเหตุผล และผลดีผลเสียในสิ่งที่ตนเองตัดสินใจอย่างเป็นกลางที่สุด รวมทั้งเมื่อไหร่ที่มีคนทักท้วงก็ควรจะรับฟัง และเปิดใจทำความเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นทักท้วงมาก่อน ไม่ใช่ไม่ฟัง และยังยืนกรานในสิ่งที่ตนเองคิด หรือบางคนหนักไปกว่านั้น คือ ฟัง แต่คิดไปเองต่างๆ นานา

  • พนักงานเป็นคนบอก พนักงานในที่นี้ก็คือ พนักงานทุกระดับที่ทำงานในองค์กร ในเมื่อผู้บริหารสูงสุดไม่มีใครมาบอก สิ่งที่ท่านๆ เหล่านี้น่าจะได้รับก็ควรจะมาจากพนักงาน นั่นก็คือ Feedback จากพนักงานแต่ละคนต่อการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงว่าเป็นอย่างไร ซึ่งอาจจะมาจากการทำการสำรวจ หรือ การทำประเมินแบบ 360 องศา เพื่อให้ทราบว่าตนต้องปรับปรุงเรื่องอะไรบ้าง

ผู้บริหารระดับสูงบางคนไม่เคยที่จะฟังความเห็นของพนักงานเลยก็มี พนักงานจับกลุ่มนินทากันก็แล้ว มีข่าวเข้าหูมาบ้าง แถมมีข้อเสนอแนะที่แสดงความเห็นมาจากพนักงานก็แล้ว แต่ผู้บริหารระดับสูงสุดกับไม่สนใจ และไม่ใส่ใจ บางคนคิดว่ามันเป็นเพียงเสียงนกเสียงกาเท่านั้น แบบนี้ร้อยทั้งร้อย พนักงานย่อมจะไม่ให้ความเชื่อถือแก่ผู้บริหารคนนี้อย่างแน่นอน

  • Feedback จาก Coach อีกคนที่สามารถ Feedback ผู้บริหารระดับสูงสุดได้ก็คือ Coach ในยุคนี้ เราจะสังเกตเห็นได้ว่า CEO ทั้งในและต่างประเทศเริ่มมีการจ้าง Coach หรือที่เราเรียกกันว่า Executive Coach เพื่อเข้ามาให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา สอนแนะ ชี้แนะ และ Feedback การทำงานของ CEO โดยเฉพาะในเรื่องของภาวะผู้นำ และทักษะในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ Coach ที่เก่ง และมีความสามารถสูง จะสามารถมองเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน และสามารถกระตุ้นให้ CEO เปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานได้อย่างดี นี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะใช้ในการให้ Feedback และพัฒนาผู้บริหารสูงสุดขององค์กรของเราได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: