Employee Experience ประเด็นสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต

คำว่า Employee Experience เราน่าจะได้ยินกันมานานแล้ว แต่ไม่ค่อยมีองค์กรที่ให้ความสนใจ และลงมือทำอย่างจริงจังในเรื่องนี้ ได้แต่เพียงบอกเล่ากันไปมาว่ามันดีอย่างไร และต้องทำอย่างไร แต่ในทางปฏิบัติกลับมีน้อยองค์กรที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้

ในยุคนี้ มนุษย์เงินเดือนต่างก็ต้องการประสบการณ์ที่ดีในการทำงานกับองค์กร ถ้าองค์กรใดที่สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน ตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงาน จนถึงวันสุดท้ายที่พนักงานเกษียณอายุไป องค์กรนั้นจะเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด

องค์กรที่ใส่ใจในเรื่อง Employee Experience เป็นองค์กรที่ใส่ใจในการบริหารความรู้สึกของพนักงาน ซึ่งเมื่อพนักงานมีความรู้สึกที่ดี ก็จะส่งมอบความรู้สึกที่ดีให้กับการทำงาน และการบริการลูกค้า

ความเชื่อนี้ผู้บริหารส่วนใหญ่มองว่าจริง แต่หลายแห่งก็ยังคงเป็นแค่ความเชื่อเพราะเชื่ออย่างเดียวเลย ไม่มีการลงมือปฏิบัติจริง

ในยุคปัจจุบัน และในอนาคตข้างหน้านี้ Employee Experience จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของ การสร้าง well-being ให้กับพนักงานมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพกาย และสุขภาพจิต งานวิจัยคนทำงานจากทั่วโลกของ Tower Watson ปี 2021 ระบุว่า 48% ของคนทำงานรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นผลทำให้พนักงานต้องการที่จะหางานใหม่ และเกิดการลาออกครั้งใหญ่ตามมาใน USA

และในปี 2021 นี้ ทาง Bankrate Survey ได้สอบถามไปยังกลุ่มพนักงานที่ต้องการหางานใหม่ ว่าเขาต้องการที่จะทำงานกับองค์กร ที่มีลักษณะการบริหารอย่างไรบ้าง ก็ได้คำตอบออกมาดังนี้

  • ต้องการทำงานกับบริษัทที่มีนโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่ต้องการที่จะทำงานในรูปแบบเดิม ๆ คือ เข้างานเป็นเวลา ทำงานทุกวันที่บริษัท แต่ต้องการการทำงานที่สามารถยืดหยุ่นได้ ออกแบบวิธีการทำงานของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาทำงาน และสถานที่ทำงาน
  • ต้องการทำงานกับบริษัทที่มีการจ่ายค่าตอบแทนในระดับที่สูง สูงในที่นี้ก็คือ สามารถแข่งขันได้กับตลาดทั่วไป และมีระบบค่าตอบแทนที่มีความเป็นธรรม ยืดหยุ่นพอ และตอบแทนผลงานของพนักงานอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่เอาเรื่องหยุมหยิมมาคิดให้มากมายในการคำนวณค่าตอบแทนพนักงาน
  • ต้องการทำงานกับบริษัทที่มีความมั่นคงสูง ข้อนี้ก็คือ บริษัทไม่ปิดตัวไปง่าย ๆ มีผู้บริหารที่น่าเชื่อถือ มีธุรกิจที่โปร่งใส และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมให้เกิด Employee Experience ที่ดีกับพนักงานตลอดชีวิตการทำงาน
  • ต้องการทำงานกับบริษัทที่มีสวัสดิการที่ยืดหยุ่น กล่าวคือ มีระบบสวัสดิการที่ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานแต่ละคนได้ ตามรูปแบบการใช้ชีวิตของพนักงานที่แตกต่างกันไป สามารถให้พนักงานเลือกรูปแบบและลักษณะของสวัสดิการได้ มีความยืดหยุ่นในเรื่องสวัสดิการในด้านต่างๆ เช่น วันหยุด วันลา รวมทั้งในด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ให้ความสำคัญกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานมากขึ้น
  • มีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับการทำงาน กล่าวคือ วัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานทำงานด้วยจะต้องมีความเหมาะสมต่อการทำงาน วัฒนธรรมที่ตรงไปตรงมาในการทำงาน ในการพูดคุยกันสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร วัฒนธรรมในการทำงานเป็นทีม มีความเป็นทีมงานที่สูง ทำงานด้วยกันได้อย่างสบายใจ และมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ

เมื่อทราบผลการสำรวจแบบนี้แล้ว ก็คงต้องย้อนกับมาดูองค์กรตัวเองว่า เรามีปัจจัยข้างต้นมากน้อยเพียงใด ถ้าเราต้องการจะได้คนเก่ง คนดี มีฝีมือเข้ามาทำงานกับองค์กรเรา เราก็คงต้องปรับองค์กรให้เป็นไปตามแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน

คงจะบริหารคนแบบเดิม ๆ ในแบบเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ไม่ได้อีกต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: