คงต้องกลับมาถามคำถามเหล่านี้อีกครั้ง ถ้าองค์กรต้องการระบบค่าตอบแทนที่แข็งแกร่ง

เราบริหารค่าตอบแทนพนักงานกันไปตามยถากรรมอยู่หรือเปล่า จะจ้างพนักงานเท่าไหร่ ก็คิดเอาเอง ไม่เคยมองตลาดว่าเป็นอย่างไร โครงสร้างเงินเดือนที่ทำไว้ ก็คิดว่ายังใช้การได้ แม้ว่าจะทำมาแล้วกว่า 10 ปีก็ตาม การขึ้นเงินเดือนก็ขึ้นๆ ไปตามเงินเฟ้อ และไม่มีความแตกต่างกันระหว่างผลงานของพนักงาน หนักไปกว่านั้นคือ หลายธุรกิจไม่เคยมีโครงสร้างเงินเดือนเลยด้วยซ้ำไป แล้วเราจะบริหารค่าจ้างพนักงานให้เป็นธรรมและแข่งขันได้อย่างไร

หลายองค์กรยังคงบริหารค่าตอบแทนในลักษณะนี้ จนวันหนึ่ง พนักงานมือดีของเรา เดินเข้ามาแล้วบอกว่า “ผมขอลาออก” พอมาพิสูจน์ได้ว่า เราจ่ายเขาต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับตลาด ก็เลยมาเสนอเงินเดือนใหม่ให้พนักงานคนนั้น แบบนี้มันสายเกินไปหรือเปล่า

ถ้าเราต้องการได้คนเก่งมาทำงาน และสร้างผลงานให้เรา ก็คงถึงเวลาแล้วที่ต้องทำระบบบริหารค่าตอบแทนให้เป็นมืออาชีพมากกว่านี้ มีระบบมากกว่านี้ และตอบโจทย์เรื่องความเป็นธรรมมากกว่านี้

ลองถามคำถามต่อไปนี้ ก่อนที่จะวางระบบบริหารค่าตอบแทนให้เป็นธรรม และแข่งขันได้

  • เราจะกำหนดนโยบายค่าจ้างเงินเดือน ที่จะสร้างแรงดึงดูดคนเก่งเข้ามาได้อย่างไร และจะนโยบายด้านค่าจ้างเงินเดือนที่สามารถเก็บรักษาคนเก่งๆ เหล่านี้ให้อยู่ทำงานกับเราได้อย่างไร รวมทั้งกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจพนักงานให้เต็มใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้กับองค์กรได้อย่างไรบ้าง

  • เราจะมีวิธีการในการกระจายต้นทุนทางด้านค่าจ้างเงินเดือนที่มีจำกัดนี้ ให้กับพนักงานของเราด้วยวิธีการใด ที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรม และยังสามารถที่จะสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพนักงานเก่ง ๆ ของเรา เช่น จะให้ต่างกันตามหน้าที่และความรับผิดชอบ หรือ ให้ต่างกันตามอายุงาน อายุตัว ผลงาน พฤติกรรมการทำงาน ฯลฯ

  • เราจะหาทางในการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของพนักงานในเรื่องค่าจ้างเงินเดือน กับข้อจำกัดทางด้านงบประมาณค่าจ้างเงินเดือนได้อย่างไร แน่นอนว่าพนักงานต้องการได้รับค่าจ้างเงินเดือนสูง ๆ ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด เราจะให้ค่าจ้างสูง ๆ กับทุกคนก็คงไม่ได้ แล้วใครล่ะ ที่ควรจะได้รับเงินเดือนค่าจ้างสูง ๆ

  • เราจะสร้าง Talent ขึ้นมาเอง หรือจะซื้อพนักงานมาจากภายนอก ถ้าตอบคำถามนี้ได้ เราจะสามารถวางระบบบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับแนวนโยบายในการบริหารและพัฒนาคนได้อย่างดี การสร้าง Talent เองระบบบริหารค่าตอบแทนก็จะเป็นแบบหนึ่ง ซึ่งแตกต่างกันอย่างมาก กับการซื้อตัว Talent จากภายนอกเข้ามา

  • พนักงานของเราทุกคน ทุกระดับ ควรจะได้รับค่าตอบแทนในแบบเดียวกันหรือไม่ หรือควรจะได้รับแตกต่างกัน และการที่จะให้แตกต่างกันนั้น เราต้องพิจารณาจากปัจจัยอะไร ที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนได้

  • เราจะวัดและประเมินระบบบริหารค่าตอบแทนของเราอย่างไร ว่าเป็นระบบที่ดี ตอบโจทย์ทั้งองค์กรและพนักงาน

คำถามเหล่านี้ จะต้องตอบให้ได้โดยเฉพาะผู้บริหาร และฝ่ายบุคคลขององค์กร ก่อนที่จะวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับธุรกิจของเราเอง

เราไม่ควรจะคิดว่าเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนนั้น ก็คือ จ่าย ๆ ไปเถอะ พนักงานจะว่าอย่างไร หรือต้องการอะไร ไม่ต้องไปสนใจ ถ้าเรื่องเยอะนัก หรือไม่อยากได้ ก็ไม่ต้องมาทำงานที่นี่

ถ้าเรายังคิดในลักษณะนี้อยู่ เชื่อได้เลยว่า ในอีกไม่นาน ท่านจะมีปัญหาเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: