อยากมีวัฒนธรรมการให้ Feedback กันตรงๆ จะต้องทำอย่างไรดี

วัฒนธรรมในการให้ Feedback ในเรื่องของการทำงานระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง หรือแม้กระทั่งระหว่างเพื่อนร่วมงานกันเองนั้น เริ่มเป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรอเมริกาที่พยายามสร้างวัฒนธรรมในการให้ Feedback กันแบบตรงไปตรงมาอย่างเช่น Netflix ที่เราอาจจะพอได้อ่านเจอตามหนังสือต่างๆ มาบ้าง

หลายท่านพออ่านเจอแล้วพบว่ามันเป็นสิ่งที่น่าทำ เป็นสิ่งที่ดี และอยากสร้างให้เกิดวัฒนธรรมแบบนี้บ้าง ก็เลยสั่งการลงไปว่า ตั้งแต่นี้ต่อไป เราจะให้ Feedback กันแบบตรงไปตรงมาได้เลย และหวังว่า สิ่งที่สั่งการไปนั้นจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการทำงานขององค์กร

แต่เชื่อหรือไม่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป หนักไปกว่านั้นหลายองค์กรมีปัญหาตามมามากมายที่มีสาเหตุมาจากการให้ Feedback กันอย่างตรงไปตรงมานี่แหละ แล้วเราควรจะทำอย่างไร ถ้าเราต้องการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานแบบนี้ขึ้นในองค์กร

  • ให้ความรู้กันก่อน อย่างที่พนักงานหลายคนเข้าใจไปเองว่า Feedback มันคือสิ่งที่ไม่น่าฟัง มันคือพลังงานด้านลบของอีกคนหนึ่งที่ต้องการทำลายอีกคนหนึ่ง ด้วยความเชื่อแบบนี้ที่ติดตัวพนักงานมาตลอด ก็เลยทำให้ระบบ Feedback กลายเป็นยาขมที่พนักงานไม่ต้องการ แต่เมื่อถูกสั่งให้มีวัฒนธรรมในการให้ Feedback กันตรงๆ ความระส่ำระส่ายในการทำงานก็เกิดขึ้นทันที ดังนั้น เราคงต้องให้ความรู้ ความเข้าใจกันอย่างแท้จริงแก่พนักงานว่า Feedback จริงๆ แล้วมันคืออะไร และมันมีประโยชน์อย่างไร มีข้อจำกัดอย่างไร ที่พนักงานคิดว่ามันคือการด่ากันตรงๆ มันใช่หรือไม่ ฯลฯ

  • เปิดใจ เปลี่ยนมุมมอง สิ่งที่สองก็คือจะต้องทำให้พนักงานทุกคนเปิดใจ และเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของการให้ Feedback กันเสียใหม่ เมื่อพนักงานเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไร ก็ต้องเริ่มต้นที่จะทำให้พนักงานเปลี่ยนมุมมองของการให้และรับ feedback กัน โดยอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆ ก่อน เริ่มจากคำชมเชย เริ่มจาก Feedback ในเชิงบวก เพื่อทำให้พนักงานเห็นว่า มันคือเรื่องปกติที่คนเราสามารถคุยกันได้ในเรื่องต่างๆ เหล่านี้

  • ต้องยึดมั่นเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมายเดียวกันก็คือ การทำงานให้ดีขึ้น การสร้างผลงานอันยอดเยี่ยม และการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมก็ต้องอาศัยความคิดเห็นจากคนอื่น ซึ่งคนอื่นก็อาจจะมีเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ดังนั้น การเปิดใจรับฟังทั้งสองมุม ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีขึ้นได้อย่างมากมาย ดังนั้น เวลาที่เราจะให้และรับ Feedback ก็จะต้องยึดมั่นในเป้าหมายเดียวกันว่า เราให้ feedback กันก็เพื่อให้ผลงานดีขึ้น เราไม่มีเจตนาจะด่า ตำหนิ หรือทำให้อีกฝ่ายต้องเสียหน้า และสูญเสียความน่าเชื่อถือใดๆ

  • พัฒนาผู้ให้ Feedback เมื่อพนักงานส่วนใหญ่เข้าใจ และเปิดใจในเรื่องนี้แล้ว สิ่งสำคัญที่จะต้องทำก็คือ การพัฒนาผู้ที่จะให้ Feedback ทุกคน ถึงเทคนิควิธีการในการพูด ในการให้ Feedback ว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง และเราจะเอามาใช้ให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคนได้อย่างไร อย่างน้อยก็ให้ความรุนแรงของคำพูดที่จะใช้ลดลงไปได้บ้าง และสื่อให้เห็นถึงเจตนาในการพัฒนาผลงานได้จริงๆ

  • พัฒนาผู้รับ Feedback สิ่งถัดมาที่ต้องทำก็คือ การพัฒนาเทคนิคในการรับ Feedback จากคนอื่นด้วยเช่นกัน ว่าจะมีวิธีการเปิดใจ การเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องที่ได้รับมาอย่างไร บางคนมีอีโก้สูงมาก และมักจะไม่ค่อยอยากฟังความเห็นอื่น ทั้งๆ ที่รู้ว่าความเห็นต่างนั้นดี ก็ต้องมีการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้กับคนที่ต้องรับ Feedback ด้วยเช่นกัน

เมื่อทุกอย่างเริ่มพร้อมแล้ว ก็อยู่ที่ผู้นำองค์กรแล้วล่ะครับว่าจะจริงจังกับเรื่องนี้สักแค่ไหน เมื่อไหร่ที่องค์กรเราเอาวัฒนธรรมของการให้ Feedback มาใช้จริงๆ ผู้นำองค์กรก็ต้องเปิดใจรับ Feedback ด้วยเช่นกัน ไม่ใช่บอกให้คนอื่นคุยกันตรงๆ ได้ แต่ตนเองกับไม่เปิด และไม่ต้องการรับฟัง Feedback จากใครทั้งนั้น

ถ้าเป็นแบบนี้ วัฒนธรรมในการให้ Feedback กันก็คงจะเกิด และประสบความสำเร็จได้ยากมาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: