สาเหตุที่หลายองค์กรไม่สามารถใช้การทำงาน แบบ Agile ได้

มีหลายองค์กรที่ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรมีความสนใจที่อยากจะนำเอาแนวคิด Agile มาใช้จริงในการทำงาน เนื่องจากได้เห็นผลที่ดีของการทำงานแบบนี้ และต้องการให้องค์กรมีการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

แต่พอถึงเวลาที่เริ่มลงมือทำ Agile จริงๆ ในองค์กร หลายองค์กรกลับเห็นว่า มันยากมาก และพอหาความเป็นไปได้แทบไม่เจอเลยก็มี มีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้แนวคิด Agile ไม่สามารถนำมาใช้จริงได้ในบางองค์กร

  • ลำดับชั้นการอนุมัติมากจนเกินไป สาเหตุแรกที่เจอก็คือ องค์กรนั้นมีลำดับชั้นการบังคับบัญชาที่มาก หลายชั้น อีกทั้งยังต้องมีการอนุมัติผ่านในแต่ละระดับชั้น ต้องเห็นลายเซ็นของผู้จัดการในแต่ละระดับก่อนที่จะลงมือทำงานอะไรได้ พอถึงวลาทำ Agile ที่ต้องการความรวดเร็วมากๆ ในการสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นกับลูกค้า ซึ่งต้องลดลำดับชั้นการอนุมัติลง ก็ทำไม่ได้เพราะติดขัดในเรื่องของระเบียบข้อบังคับมากมาย และจะแก้ก็แก้ไขยากมาก เพราะกว่าจะผ่านขั้นตอนการแก้ไข ก็อีกยาวนานมาก คนทำงานก็เลยหมดแรงกันไปเสียก่อนที่ระบบ Agile จะสามารถนำมาใช้งานได้จริง
  • กฎเกณฑ์ข้อบังคับเยอะเกินไป อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ การที่องค์กรมีกฎระเบียบเยอะมากจนเกินไป มีลำดับขั้นตอนที่มากเกินไป เช่น จะทำอะไรก็ต้องตรวจสอบกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องผ่านที่ประชุมกรรมการกลายคณะมากมาย กว่าจะตัดสินใจในการทำอะไรสักอย่าง เรื่องนั้นก็เปลี่ยนไปแล้ว ไม่ทันกิน สุดท้าย Agile ก็ล้มหายตายจากไปจากองค์กร
  • ผู้บริหารยังยึดติดกับขั้นตอนกฎเกณฑ์เยอะไป อีกสาเหตุหนึ่งที่องค์กรเปลี่ยนแปลงอะไรได้ยาก ก็เพราะผู้บริหารระดับสูงยังยึดติดกับกฎเกณฑ์และวิธีการทำงานแบบเดิมมากจนเกินไป เนื่องจากกฎเกณฑ์ดั้งเดิมที่ทำไว้ ก็เป็นสิ่งที่คนสร้างขึ้น ดังนั้น ถ้าจะแก้ไข คนก็เป็นคนแก้ แต่คนที่เป็นผู้นำที่จะริเริ่มแก้ไขกฎเกณฑ์ดังกล่าวกลับเชื่อในกฎเกณฑ์เดิม และไม่เชื่อในแนวคิด Agile อย่างแท้จริง สุดท้ายก็แก้ไขระเบียบอะไรไม่ได้เลย ผิดกับผู้นำบางคนที่เชื่อว่า ต้องเปลี่ยนแปลงได้ และคิดว่าต้อง Agile ให้ได้ ก็จะผลักดันการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี
  • พนักงานยังคงยึดติดกับระบบการทำงานเดิม อีกสาเหตุหนึ่งที่พบกันบ่อยมากในการนำเอา Agile มาใช้จริง ก็คือ ตัวพนักงานเองที่ทำงาน มักจะมองว่ามันยุ่งยาก และมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานจากเดิม ซึ่งพนักงานคิดว่า มันก็ดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนแปลงไปทำไม ก็เลยทำให้เกิดการต่อต้าน ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไร
  • การเมืองในองค์กรรุนแรง การใช้ Agile ต้องเปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนทัศนคติในการทำงานทุกอย่าง ทุกระดับ ต้องมองผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักใหญ่ ดังนั้นองค์กรใดที่มีการเมืองภายในองค์กรที่รุนแรงมาก ผู้บริหารต่างมองผลประโยชน์ส่วนตัว มองผลงานส่วนตัว มองผลงานของฝ่ายตนเองเป็นหลัก จะรับเอาแนวคิด Agile มาปรับใช้ได้ยากมาก

ดังนั้นการที่องค์กรต้องการใช้แนวทาง Agile ในการทำงานจริงๆ ก็คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะองค์กรในยุคดั้งเดิมที่ก่อตั้งมานาน มีกฎเกณฑ์ มีระเบียบ มีขั้นตอนที่วางไว้อย่างมากมาย อาจจะต้องใช้เวลาปรับเปลี่ยนที่นานหน่อย ผิดกับองค์กรสมัยใหม่ SME หรือ start-up ที่สามารถปรับแนวทาง Agile ได้ง่ายกว่า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: