จะประเมินผลงานผู้นำองค์กร ควรจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง

ผู้นำองค์กร ตำแหน่งที่ถือว่าสำคัญที่สุดในองค์กร เป็นคนที่กำหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และจะทำให้แผนงานที่กำหนดไว้ บรรลุผลให้ได้อย่างที่ต้องการ ต้องเป็นคนที่สามารถสื่อสารได้รู้เรื่อง สร้างทีมงานที่แข็งแกร่งในองค์กร อีกทั้งยังต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการทำงาน และอาจจะมีอีกมากมายที่ถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำ คำถามก็คือ แล้วเราจะวัดและประเมินผลงานของผู้นำด้วยปัจจัยอะไรดี

หลายครั้งเราอาจจะอยู่ไกลมากจากการประเมินผลผู้นำองค์กร เพราะส่วนใหญ่ก็จะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลงานของ CEO หรือ MD ของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ และแบบฟอร์มในการประเมินผลงานก็ไม่เหมือนกับของพนักงานอีก บางแห่งไม่ต้องมีแบบฟอร์มอะไรเลย แค่เพียงมีปัจจัย และมีหัวข้อที่จะคุยกันประเมินกันภายในกรรมการของบริษัทเท่านั้น ก็สามารถประเมินผลงานของผู้นำองค์กรออกมาได้แล้ว เคยสงสัยมั้ยครับว่าปัจจัยเหล่านี้เหมือนหรือต่างกับของพนักงานอย่างไรบ้าง เรามาดูกันครับ

  • ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นกับองค์กร ปัจจัยแรกที่มักจะถูกพิจารณาก่อนปัจจัยอื่นเลยก็คือ ผลลัพธ์ที่เห็นชัดเจนซึ่งก็คือ ผลกำไร ยอดขาย รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร ว่าในปีที่ผ่านมานั้นผลเป็นอย่างไร ได้ตามเป้าหมายที่ตกลงกันไว้กับทางกรรมการบริษัทหรือไม่

  • ภาพลักษณ์ขององค์กร ปัจจัยที่สองที่คุยกันก็จะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ขององค์กรในปีที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง ตลาดมองภาพของบริษัทอย่างไร ลูกค้าของบริษัทเราเองมีร้องเรียน หรือไม่พอใจบริษัทในเรื่องอะไรบ้าง มีลูกค้าที่เปลี่ยนใจไปใช้สินค้าของคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่

  • ความสัมพันธ์กับพนักงานในบริษัท ปัจจัยที่ 3 ที่ประเมินกันก็คือ เรื่องของความสัมพันธ์ของผู้นำองค์กรกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นระดับบริหารด้วยกัน ระดับใต้บังคับบัญชาที่ทำงานใกล้ชิด รวมไปถึงความรู้สึกของพนักงานระดับปฏิบัติการต่อมนุษย์สัมพันธ์ของผู้นำองค์กรว่าเป็นอย่างไร

  • ภาวะผู้นำ ปัจจัยนี้จะพิจารณาเรื่องของภาวะผู้นำของผู้นำองค์กรว่าเป็นอย่างไรในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารกับพนักงานในองค์กร การสร้างบรรยากาศที่น่าทำงานร่วมกัน การสร้างทีมงานอันแข็งแกร่ง การพิจารณาผลงานของพนักงาน ใครเก่ง ใครไม่เก่ง พนักงานคนไหนแย่ๆ มีมาตรการในการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง การสอนงาน และการสร้างบรรยากาศในการสอนงานกันภายในองค์กรเป็นอย่างไร การเปลี่ยนแปลง และการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ในปัจจัยนี้อาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรอยู่ที่ว่าองค์กรใดให้ความสำคัญกับภาวะผู้นำในประเด็นใด

  • นวัตกรรม ปัจจัยสุดท้าย ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เรื่องของนวัตกรรมขององค์กร ในปีที่ผ่านมาผู้นำได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆ บ้าง มีอะไรที่ได้ผล อะไรที่ยังต้องพัฒนาต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้า บริหาร หรือการบริหารงานภายในเอง ว่ามีการคิด ริเริ่ม และนำเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กรหรือไม่

นี่คือ 5 ปัจจัยหลักๆ ที่ผู้นำขององค์กรมักจะถูกประเมินผลงาน สังเกตว่าจะเป็นปัจจัยที่ใหญ่ และเป็นภาพรวมขององค์กร อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ผู้นำเองจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ในการทำงานของพนักงานภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องด้วย

จะลองเอาไปปรับใช้กับการประเมินผลงานผู้นำในองค์กรของท่านก็ได้นะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: