ยังเชื่อว่า คนสำคัญที่สุด หรือไม่

แม้ว่าจะมีคำพูด คำสอนมากมายในการทำธุรกิจว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ตาม แต่เหมือนกับว่า มันก็เป็นแค่เพียงคำพูดที่ดูสวยหรู พูดเพื่อให้พนักงานในองค์กรรู้สึกดี พูดไปตามแฟชั่นที่องค์กรอื่นเขาก็พูดกันแบบนี้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เราปฏิบัติต่อ “คน” ที่ทำงานอยู่ในองค์กรตามที่เราพูดว่า “คนสำคัญที่สุด” หรือไม่

บางองค์กร ผู้บริหารขององค์กรก็พูดว่า คนสำคัญที่สุด แต่ตอนที่ว่าจ้างพนักงานเข้ามาทำงาน กลับพยายามต่อรองค่าจ้างให้ต่ำที่สุด ใครที่ขอเงินเดือนสูงกว่าที่ผู้บริหารมองไว้ ก็ปฏิเสธทันทีโดยที่ยังไม่ได้ดูคุณสมบัติอะไรเลย ฝ่ายบุคคลพยายามบอกว่า เราอาจจะต้องจ้างพนักงานที่เก่งและมีคุณภาพมากขึ้นในการทำงาน ซึ่งผู้บริหารเห็นด้วยในจุดนี้ แต่ไม่เห็นด้วยในมุมที่ฝ่ายบุคคลบอกว่า คนเก่งก็ต้องขอเงินเดือนสูงขึ้นแน่นอน ดังนั้นขออนุมัติอัตราเริ่มจ้างกันใหม่ให้สูงขึ้นกว่าเดิมที่เราใช้อยู่ จะได้หาคนเก่งๆ เข้ามาได้ เชื่อมั้ยครับ ผู้บริหารตอบว่า ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่ต้องเอาคนเก่งก็ได้ เอาว่า ด้วยอัตราเงินเดือนที่เรากำหนดไว้นั้น ใครที่อยากจะมาทำงานกับเราก็รับไว้ ส่วนใครที่รับเงินเดือนที่ให้ไว้ไม่ได้ ก็ไม่ต้องมาทำงานที่นี่ นี่คือคำพูดของคนที่บอกว่า “คนสำคัญที่สุด” แต่กลับไม่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลของบริษัทเลย เหมือนกับว่า คนสำคัญที่สุด แต่ต้นทุนสำคัญกว่า”

ลองอ่านคติของ Bill Campbell ที่เขาใช้ในการโคชผู้บริหารท่านอื่นๆ ในประเด็นที่ว่า คนสำคัญที่สุด

คนคือรากฐานสำคัญของความสำเร็จในทุกบริษัท ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีหน้าที่หลักในการช่วยให้ทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยห้ทีมงาน พัฒนา และเติบโต เรามีทีมงานที่ดี ที่อยากทำงานให้ออกมาดี มีศัยภาพที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และมาทำงานอย่างมีไฟ พร้อมที่จะทำงาน คนเก่งๆ จะเบ่งบานในสภาพแวดล้อมที่มีพื้นที่ให้ปลดปล่อยศักยภาพ และพร้อมที่จะขยายพลังงานที่ดีออกไป ซึ่งผู้บริหารสามารถสร้างสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้ โดยให้การสนับบสนุน ให้เกียรติ และให้ความไว้วางใจ”

การสนับสนุน หมายถึง การให้สิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ ข้อมูล การฝึกอบรม และการโค้ช ให้ความสำคัญและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะให้พวกเขา ผู้บริหารที่ดีจะต้องช่วยให้ทีมของตัวเองเก่งขึ้น และเติบโตขึ้นไปให้ได้”

การให้เกียรติ หมายถึง ความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการทำงานที่แตกต่างออกไปตามพนักงานแต่ละคน ความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ ของพนักงานแต่ละคน ใส่ใจกับทางเดินชีวิตที่เขาเลือก โดยช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายในการทำงานของเขาโดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท”

การให้ความไว้วางใจ หมายถึงการให้อิสระแก่ทีมงาน และพนักงานในการทำงานและตัดสินใจ ต้องเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความต้องการที่จะทำงานให้ได้ดี และเชื่อว่าพวกเขาทำได้อย่างแน่นอน”

อ่านจบแล้ว ผู้บริหารบอกว่า ก็พนักงานของผมเป็นพวกที่เชื่อถือไม่ได้เลย ไว้ใจไม่ได้เลย คำถามก็คือ ท่านหาคนเข้ามาทำงานแบบไหน แสดงว่า ท่านก็ไม่ตั้งใจหาคนเก่งๆ ไม่ได้หาคนที่เหมาะสมกับงานเข้ามาทำงานกับองค์กร เพราะถ้าท่านตั้งใจหาคนเก่งๆ คนดีๆ เข้ามาทำงาน คนเก่งคนดีเหล่านี้ล้วนแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ มีความต้องการที่จะทำงานให้ดี ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ฯลฯ

ดังนั้นถ้าเราหาคนเก่ง คนดี คนที่เหมาะสมเข้ามาทำงานกับเราได้ แล้วเรามอบความไว้วางใจ ให้เกียรติกันในการทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนทำงานกันได้อย่างเต็มความสามารถ เต็มศักยภาพ อีกทั้งพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง คนเหล่านี้ ก็จะสร้างผลงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่เช่นกัน

สรุปแล้วท่านคิดว่า คนสำคัญที่สุด หรือไม่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: