การเปลี่ยนแปลงในระบบการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานในช่วงโควิด 1 ปีที่ผ่านมา

สถานการณ์โควิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในการบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบการทำงานในด้านต่างๆ จากที่ไม่เคยทำ ก็ต้องเริ่มทำ ต้องเรียนรู้กันใหม่ โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านดิจิตัล ออนไลน์ต่างๆ รวมถึงระบบการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกันอย่างมากมาย

ในหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเอง ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานไปในทางเดียวกัน ก็คือ องค์กรที่ยังคงพอที่จะมีความสามารถในการตั้งงบประมาณในการพัฒนาพนักงาน ก็ยังคงยืนหยัดในการพัฒนาพนักงานในช่วงระยะเวลานี้กันอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลที่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ที่ธุรกิจหยุดชะงัก ชะลอตัว พนักงานพอจะมีเวลาในการพัฒนาตนเอง ก็เลยมุ่งเน้นนโยบายในการพัฒนาพนักงานกันอย่างเต็มที่ ดังที่เราจะเห็นได้จากในบางบริษัท พนักงานเรียนหนังสือกันอย่างเดียวเลยในช่วงโควิด

ในทางตรงกันข้าม อีกหลายองค์กรที่ไม่มีงบประมาณมากพอ ก็ต้องตัดงบในเรื่องของการพัฒนาพนักงานลง แต่อาจจะยังคงการพัฒนาพนักงานในบางเรื่องบางวิธีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ต้นทุนมากนักเอาไว้เช่นกัน

ซึ่งในสถานการณ์แบบที่มาพบหน้ากันไม่ได้แบบนี้ (Social Distancing) วิธีการในการฝึกอบรมแบบเก่า ที่ต้องมานั่งเรียนกันในห้องเรียนก็หายไป กลายเป็นใช้เทคโนโยลีใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้สามารถที่จะคงการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ก็มีดังต่อไปนี้

  • Digital Webinar and Virtual Class วิธีการที่บริษัทจัดอบรมทำกันก็คือ แปลงร่างจากที่เคยจัดในห้องอบรม ตามโรงแรม หรือตามสถาบันการอบรม ก็เปลี่ยนมาเป็นแบบ Webinar กันหมด ผ่าน platform ในการเรียนรู้ต่างๆ แต่จะยังคงการสอนสด เรียนสดกัน มีปฏิสัมพันธ์กันผ่านหน้าจอ ซึ่งก็สามารถที่จะสอบถามพูดคุยกับผู้สอนได้โดยตรงเหมือนกับที่เรียนในห้องเรียน แต่เปลี่ยนเป็น online แทน

  • Digital E-learning or Online Course วิธีการนี้จะเป็นการบันทึกการเรียนการสอนไว้ แล้วทำเป็นหลักสูตรขึ้นตาม platform e-learning ต่างๆ ผู้เรียนต้องนั่งเรียนอย่างเดียว ไม่สามารถพูดคุยกับผู้สอนได้โดยตรง จุดดีก็คือ สามารถที่จะเข้าเรียนเวลาไหนก็ได้แล้วแต่ผู้เรียนสะดวก การเรียนในลักษณะนี้ก็เป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะบริษัทสามารถซื้อหลักสูตรไว้ได้เลย แล้วก็ให้พนักงานลงทะเบียนเข้ามาเรียนตามเวลาที่กำหนดได้

  • In-house Digital Content วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ภายในองค์กรทำเนื้อหา และอบรมกันเอง โดยทำขึ้น platform e-learning ของบริษัท โดยไม่ต้องจ้างบุคคลภายนอก หรืออาจจะมีการจ้างบุคคลภายนอกมาออกแบบให้เฉพาะในองค์กรของตนเองก็ได้ คล้ายๆ เป็น in-house training แบบ online

เท่าที่ผมเห็นในประเทศไทยเอง ก็เป็นไปใน 3 ลักษณะข้างต้น ในช่วงโควิด และน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการพัฒนาพนักงานในอนาคตด้วย เพราะคงยากที่จะกลับมาเหมือนเดิม แม้ว่า โรคร้ายจะหายไปก็ตาม เพราะ 1-2 ปีที่ผ่านมา ผมคิดว่าพนักงานเองก็เริ่มที่จะชินกับการเรียนรู้แบบ online มากขึ้น และปรับตัวได้มากขึ้นแล้ว แนวโน้มการเรียนรู้แบบใหม่นี้จึงน่าจะยังคงอยู่ไปอีกนาน

นอกจากนี้ในต่างประเทศเองก็ยังมีการเริ่มเอาเทคโนโลยีแบบ Digital Augmented หรือ Virtual Reality มาใช้ในการพัฒนาพนักงานมากขึ้น เหมือนกับเรียนจริงในห้องเรียนโดยที่ใส่แว่นตาแบบ VR แล้วก็จะสามารถที่จะเห็นภาพเสมือนจริงในแบบที่เราเห็นในห้องเรียน เห็นอาจารย์ยืนสอนอยู่หน้าชั้นเรียน เห็นเพื่อนๆ ที่เข้าเรียนนั่งอยู่ข้างๆ ฯลฯ แต่จริงๆ แล้วต่างคนต่างอยู่คนละที่กัน

เมื่อเห็นภาพแบบนี้มากขึ้น ฝ่าย HRD ขององค์กรขนาดกลางและเล็ก ก็คงต้องเริ่มปรับตัวกันในการวางแผนและจัดเตรียมรูปแบบของการเรียนรู้ให้ทันสมัย และอย่าลืมเตรียมความพร้อมของพนักงานทุกคนในองค์กรให้พร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการสมัยใหม่เหล่านี้ด้วย เพราะช่วงแรกๆ อาจจะมีปัญหาติดขัดและข้อจำกัดเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เราจะได้เตรียมรับมือได้อย่างดีครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: