บทสรุปมาตรการทางด้านการดูแลพนักงานในช่วง Covid19

ได้มีโอกาสอ่านงานสำรวจมาตรการในการดูแลพนักงานขององค์กรทั่วโลก ในช่วง Covid19 ในช่วงปี 2020 ที่ผ่านมาจนถึงต้นปี 2021 นี้ ผลการสำรวจเป็นของทาง CIPD.co.uk ชื่อรายงานการสำรวจคือ Health and wellbeing at work 2021 ซึ่งได้สรุปมาตรการที่บริษัทต่างๆ ได้ดำเนินการในเรื่องของการดูแลพนักงานในช่วงCovid19 ซึ่งในหลายประเทศก็ยังคงระบาดกันอยู่ อย่างเช่นประเทศไทยในตอนนี้

วัตถุประสงค์ของมาตรการที่บริษัทต่างๆ ออกมาก็เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย และมีชีวิตที่ไม่ต้องเสี่ยงกับโควิด โดยที่ยังคงสามารถที่จะรักษาผลงานทั้งของพนักงานและขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

เราลองมาดูผลการสำรวจกันว่ามีมาตรการอะไรบ้าง

  • More focus on looking after employees’ mental health มาตรการที่เน้นในเรื่องของสุขภาพจิต และความรู้สึกสบายใจของพนักงานมากขึ้น จากเดิมที่หลายองค์กรอาจจะเน้นสวัสดิการพนักงานไปที่เรื่องของสุขภาพกายมากกว่า แต่ในช่วง Covid19 นั้น องค์กรเพิ่มมาตรการสวัสดิการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของพนักงานในดีขึ้น เพราะเราเดาได้เลยว่าในช่วงการระบาดของโรคนั้น พนักงานจะมีความเครียดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครียดเพราะงานน้อยลง เครียดเพราะกลัวติดโควิด เครียดเพราะสภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ
  • More support tailored to individuals’ needs and concerns (such as flexible working) มีมาตรการที่ส่งเสริม และสนับสนุนวิธีการทำงานของพนักงานแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป สร้างระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากกว่าช่วงเวลาปกติที่เคยเป็น อีกทั้งยังยอมรับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในการทำงานของพนักงานแต่ละคนมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาโควิด19 นี้ อาทิ การมีมาตรการการทำงานที่ยืดหยุ่นทั้งในด้านเวลา และสถานที่ทำงาน เป็นต้น
  • New or better support for people working from home มาตรการในการทำงานจากที่บ้าน ในหลายองค์กรที่ตัวงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ก็จะมีมาตรการให้พนักงานอยู่บ้านและทำงานจากที่บ้านมาโดยตรง หรือแม้กระทั่งโรงงานผลิตที่พนักงานต้องเดินทางมาทำงานในโรงงาน ก็ยังพยายามที่จะวางมาตรการในการทำงานที่บ้านโดยหน่วยงานที่ไม่จำเป็นต้องมาทำงานในออฟฟิศ ก็สามารถทำงานจากที่บ้านได้ นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนเครื่องมือต่างๆ เช่น internet อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งการช่วยเหลือจากผู้จัดการที่จะต้องให้การดูแลพนักงานในทีมงานขณะที่พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัวบางเรื่อง อีกทั้งยังมีการให้คำปรึกษาแก่พนักงานที่มีปัญหากับการทำงานจากที่บ้าน เพื่อวางมาตรการให้สอดคล้องกับชีวิตของพนักงานแต่ละคน
  • More flexible approach to making workplace adjustments มีการวางมาตรการในการปรับปรุงสถานที่ทำงานในบริษัทให้มีความยืดหยุ่น และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้มากที่สุด เช่น การจัดสถานที่ทำงานใหม่ การจัดโต๊ะทำงานให้ห่างกันมากขึ้น การจัดการทำความสะอาดอุปกรณ์ และสถานที่ทำงานถี่มากขึ้น มีมาตรการให้พนักงานปฏิบัติตามในเรื่องของความสะอาด การรับประทานอาหาร และการใช้ชีวิตทำงานในสถานที่ทำงานใหม่
  • Stronger approach to risk assessment มาตรการในการป้องกัน และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นประวัน และวางมาตรการให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา มีมาตรการในเรื่องของการทำให้ธุรกิจเกิดความต่อเนื่องให้ได้ เช่นการจัดกลุ่มการทำงานของพนักงานเป็นกลุ่ม A B โดยถ้ากลุ่ม A มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ก็จะได้ให้กักตัว และให้กลุ่ม B มาทำงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่สะดุดมากนัก
  • Increased employee wellbeing support or benefits (such as employee assistance program) มีการวางมาตรการ และสวัสดิการเพื่อสนับสนุนชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานมากขึ้น เพื่อเน้นให้ร่างการแข็งแรง และไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น มีการให้อุปกรณ์ง่ายๆ ในการออกกำลังกาย และมี VDO Call เพื่อให้พนักงานในทีมงานได้ออกกำลังการพร้อมๆ กัน ยืดเส้นยืดสาย มีการซื้อประกันโควิดให้พนักงาน เพิ่มวงเงินในการประกันสุขภาพและประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกคน หรืออาจจะในบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่า

จากผลการสำรวจข้างต้น จะเห็นว่าองค์กรในประเทศไทยเองก็มีมาตรการเหล่านี้ออกมาไม่ได้แตกต่างกัน เพียงแต่อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง ในเรื่องความจริงจังในมาตรการที่กำหนดออกมา

มาตรการข้างต้น มีบางเรื่องที่องค์กรกับพนักงานมีการตกลงกันอีกว่า ในภายหลังจากที่ Covid หายไปแล้ว จะมีมาตรการไหนบ้างที่จะยังคงเก็บไว้ใช้ต่อไป เพื่อทำให้การทำงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์ปกติ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: