4 มิติของ Work-Life Balance ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

เรื่องราวของ Work Life Balance นั้น ถ้าเราตีความง่ายๆ ก็เหมือนกับว่า เป็นความสมดุลของชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว แต่ Stewart D. Friedman ซึ่งเป็นศาตราจารย์ด้าน การบริหารจัดการ ที่ Wharton School ได้ระบุว่า เรื่องของ Work Life Balance นั้น จะมีองค์ประกอบอยู่ 4 มิติดังนี้

  • Work ก็คืองานที่เราทำ อาชีพของเรา อาจจะมีมากกว่า 1 งาน หรือ มากกว่า 1 อาชีพ แต่ก็ถือว่าเป็นมิติของการทำงาน

  • Home ก็คือ ครอบครัว ซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ พี่น้องของเราเอง ในกรณีที่เราเองยังไม่ได้แต่งงาน หรือถ้าแต่งงานแล้วก็หมายความรวมถึง สามีหรือภรรยา และบุตรของเรานั่นเอง

  • Community หมายถึงกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงของเรา ซึ่งอาจจะมีเพื่อนหลายกลุ่ม หลายสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยประถม มัธยม อุดมศึกษา เพื่อนสนิท ฯลฯ

  • Self หมายถึงตัวเราเอง ซึ่งก็คือ ร่างกาย จิตใจ สุขภาพกาย สุขภาพจิต การพัฒนาและการดูแลตัวเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด ทัศนคติ ฯลฯ

ซึ่งการที่เราจะรู้สึกว่า Work Life ของเรานั้น Balance หรือไม่นั้น แต่ละคนก็จะมีสัดส่วนในการให้ความสำคัญของ 4 มิตินี้ที่ไม่เท่ากัน

ผู้เขียนบทความนี้ได้แนะนำว่า ให้ลองใส่ % ความสำคัญของแต่ละเรื่องของเราลงไปในแต่ละด้าน โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 100% เต็ม ว่าเราเองนั้นมีความตั้งใจ และมีเป้าหมายที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากกว่ากัน ใน 4 มิติ

จากนั้น ก็ให้เราพิจารณาจากชีวิตจริงว่า เราเองให้เวลากับเรื่องอะไรมากที่สุด ไล่ไปให้ครบทั้ง 4 มิติเช่นกัน

ซึ่งถ้าผลออกมาระหว่างสิ่งที่ตั้งใจหรือเป้าหมาย เทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันไปในทางเดียวกัน (% ที่ใส่ออกมาใกล้เคียงกันมาก) คนคนนั้นจะมีความรู้สึกถึง Work Life Balance มากกว่าคนที่เปอร์เซ็นต์ของความตั้งใจ กับเปอร์เซ็นต์ของการใช้ชีวิตจริงที่แตกต่างกันไปคนละทาง

และถ้าผลออกมามันไปกันคนละทางจริงๆ ก็ถึงเวลาแล้วล่ะครับ ที่เราจะต้องหันกลับมาพิจารณาในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ว่า มันเกิดอะไรขึ้น เราจะจัดสรรเวลา และความสำคัญใหม่ได้อย่างไรบ้าง เพื่อทำให้ความสมดุลของชีวิตของเราเองเกิดขึ้นได้จริงๆ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากพอสมควรในช่วงแรก ๆ แต่ถ้าเรามีความตั้งใจจริง และต้องการที่จะสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของตนเองจริงๆ แล้ว ผมคิดว่า ทุกคนสามารถทำได้อย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: