ปัจจัย 5 ประการที่องค์กรต้องมี ถ้าต้องการเก็บรักษาคนเก่งไว้กับเรา

เมื่อพูดถึงเรื่องของการบริหารคนเก่ง หรือ Talent Management นอกจากการสรรหาคัดเลือกที่ต้องเรียกว่า เข้มข้นอย่างมากแล้ว เรื่องของการเก็บรักษาคนเก่งที่เราหามาได้ ก็ต้องเข้มข้นไม่แพ้กัน ต้องไม่ลืมว่า ต้นทุนในการสรรหาคัดเลือกนั้นมันสูงมาก ไม่ใช่แค่เพียงต้นทุนการลงประกาศ หรือใช้บริการผ่าน Agency ต่าง ๆ ยังมีต้นทุนเรื่องของการเรียนรู้ การสอนงาน และค่าเสียโอกาสในด้านต่าง ๆ ซึ่งถ้าเราประเมินออกมาเป็นตัวเงินแล้ว มันคือ สูงมาก ถ้าเราไม่มีการจริงจังกับการเก็บรักษาคนเก่งๆ ที่เราหามาได้

หลายองค์กร มีความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกคนดีมีฝีมือเข้าทำงาน แต่กลับไม่ค่อยสนใจเรื่องของการเก็บรักษาพนักงานมือดีเหล่านั้นไว้ เหมือนกับว่า เราได้คนเก่ง ๆ มาแล้ว ก็คิดว่า เขาน่าจะอยู่กับเราตลอดไป เนื่องจากบางองค์กรอาจจะมองว่าตนเอง มีชื่อเสียง และเป็นที่ต้องการทำงานของมนุษย์เงินเดือน แต่สุดท้าย คนเก่งก็อยู่ได้ไม่นาน เพราะองค์กรไม่ค่อยดูแล จนต้องวนเวียนไปกับการสรรหาคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งเดิม อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ในยุคนี้แนวทางในการเก็บรักษาคนเก่งนั้น อาจจะมีแนวคิดและวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัย แต่พื้นฐานลึกๆ แล้วจะไม่ค่อยแตกต่างจากในอดีตสักเท่าไหร่ วันนี้เลยนำเอาแนวทางในการเก็บรักษาคนเก่ง 5 ประการมาฝากกัน เผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้ท่านผู้อ่านนำไปปรับปรุงระบบ HR ของบริษัทตนเองได้

  • Pay Fairly ปัจจัยแรกที่คนเก่งมักจะพูดถึงกันในสมัยนี้ก็คือ เรื่องของค่าตอบแทน ซึ่งถ้าเป็นยุคสมัยก่อน เรื่องของค่าตอบแทนมันเป็นปัจจัยท้ายๆ ที่มีผลต่อการเก็บรักษาพนักงาน แต่ในยุคปัจจุบันดูเหมือนจะไม่ใช่อีกต่อไป เรื่องของค่าตอบแทนกลับกลายเป็นเรื่องที่พนักงานโดยเฉพาะคนเก่งๆ ให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนั้น จะต้องเป็นธรรมบนพื้นฐานของ ผลงานที่พนักงานทำ ประสบการณ์ และทักษะในการทำงาน ก็คือ ถ้าพนักงานคนไหนที่สามารถทำงานสร้างผลงานที่โดดเด่นได้ และมีความรู้ทักษะที่โดดเด่นไม่มีใครเหมือน ก็ให้จ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างออกไปเลย เพื่อที่จะให้คนกลุ่มนี้อยู่ทำงานกับองค์กรต่อไป
  • Flexibility ปัจจัยที่สองที่คนเก่งในยุคนี้ต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็คือ ความยืดหยุ่นในการทำงาน คนเก่งสมัยนี้ไม่ต้องการกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่เคร่งครัดจนเกินไป ไม่ต้องการเวลาการทำงานที่เป๊ะ ฯลฯ แต่สิ่งที่คนเก่งในยุคนี้ต้องการมากๆ ก็คือ ความยืดหยุ่นในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเวลาในการทำงาน ระเบียบข้อบังคับที่ไม่ยุ่งยาก ต้องการให้ทุกอย่างมีความยืดหยุ่นได้หมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ วัน เวลาในการทำงาน การแต่งกาย วิธีการทำงาน สถานที่ทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ ฯลฯ ต้องยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการได้อย่างดี
  • Respect ปัจจัยที่สามนี้ เป็นปัจจัยที่อยู่กันมานานในทุกยุคทุกสมัย คนเก่งทุกคนต้องการที่ได้รับการยอมรับนับถือจากคนอื่นในองค์กร โดยเฉพาะจากนายของคนเอง ดังนั้น ถ้าเราต้องการเก็บรักษาคนเก่งไว้ให้ได้ แปลว่า เราต้องให้ความรู้ และสนับสนุนให้ผู้จัดการทุกระดับขององค์กรเป็นคนที่สามารถที่จะให้เกิดการยอมรับในฝีมือของลูกน้องตนเองได้ ผู้จัดการทุกคนจะต้องเข้าใจหลักการบริหารคน หลักการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของตนเอง เพราะนี่คือ การสร้างแรงจูงใจทางด้านจิตใจ เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่สร้างผลกระทบต่อความรู้สึกของพนักงานได้อย่างมาก มากกว่าเรื่องค่าตอบแทนด้วยซ้ำไป
  • Offer Interesting work ปัจจัยที่สี่นี่ก็เช่นกัน เป็นปัจจัยที่ยุคก่อนเราเรียกกันว่า งานที่ท้าทาย คนเก่งจะไม่ชอบที่จะทำงานเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ไปเรื่อย ๆ แต่ชอบที่จะได้รับงานที่ท้าทาย และน่าสนใจ ดังนั้น การที่หัวหน้ามอบหมายงานที่ท้าทายให้ หรือ มีการหมุนเวียนงาน โยกย้ายงานบ้าง ก็จะทำให้คนเก่งรู้สึกดี เพราะเขาจะรู้สึกว่าได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
  • Inspire Autonomy ปัจจัยที่ห้าก็คือ การให้อิสระในการทำงาน คนเก่งๆ ย่อมมีวิธีการในการทำงานของตนเอง รู้จักที่จะคิด และหาทางที่จะได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการได้ด้วยตนเอง ดังนั้นองค์กรจึงควรที่จะให้โอกาสแก่คนกลุ่มนี้ในการคิด สร้างสรรค์วิธีการทำงานของตนเอง ไม่ควรจะบอก และสั่งให้ทำทุกอย่าง ตามวิธีการเดิม ๆ อาจจะเป็นการมอบหมายงานโดยบอกผลลัพธ์ที่ต้องการ จากนั้นก็ให้เขาไปหาวิธีการด้วยตนเอง และหัวหน้าก็ตรวจสอบเป็นระยะๆ ห่างๆ ก็พอ

ปัจจัยทั้ง 5 ประการข้างต้นนั้น ผมอ้างอิงมาจากงานวิจัยของ Ivan Hurtt Strategic HR Evangelist บริษัท BambooHR กับ Mykkah Herner Modern Compensation Evangelist ทำงานอยู่ที่ PayScale ซึ่งได้ทำการวิจัยหาปัจจัยที่คนเก่งต้องการจากองค์กร เพื่อที่จะทำให้เขาอยากอยู่ร่วมงานกับองค์กรต่อไป

ลองพิจารณาจากปัจจัยข้างต้น และเปรียบเทียบกับระบบ HR ขององค์กรเราเองดูก็ได้ครับ ว่าเราจะต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของเราเองในด้านใดบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อที่ได้เก็บรักษาคนเก่ง ๆ ที่เราตั้งใจสรรหาคัดเลือกมาอย่างเหนื่อยยาก ให้เขาอยากอยู่ทำงานกับองค์กรเราต่อไปด้วยความเต็มใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: