จะทำ Talent Management ให้สำเร็จ ระบบ HR ด้านอื่น ๆ ต้องดีด้วยเช่นกัน

ช่วงนี้หลายองค์กรกำลังวางแผนเรื่องกำลังคนของตนเอง เพื่อเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ที่ดีขึ้นในอนาคตข้างหน้า ถ้าโควิด19 ควบคุมได้ และเริ่มเปิดประเทศกันมากขึ้น สถานการณ์ขององค์กรต่างๆ ก็จะเริ่มกลับมาดีขึ้น ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้น เราคงจะมาวางแผนเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลกันไม่ทันแล้ว ถ้าเราไม่เตรียมการกันไว้ก่อนตั้งแต่ตอนนี้

เรื่องของการบริหารคนเก่ง หรือ Talent Management ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีองค์กรส่วนหนึ่งให้ความสนใจ และให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารจัดการคนเก่ง คือ ผู้บริหารขององค์กรมองว่า ถ้าองค์กรของเราจะไปสู่อนาคตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น พนักงานของเราเองจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียว ก็เลยเป็นที่มาของนโยบายทางด้าน Talent Management ขึ้น

จากนั้น ก็พยายามที่จะวางแนวทางในการสร้างระบบ Talent management ขึ้นมาในองค์กรโดยมอบหมายให้ HR เป็นแม่งาน เพื่อทำให้โครงการนี้สำเร็จให้ได้ แต่พอเริ่มลงมือทำไปสักพัก ก็เริ่มมีปัญหา และข้อจำกัดตามมามากมาย ไม่ว่า จะเป็นเรื่องของการหาตัวคนเก่งจากพนักงานในองค์กรเอง ซึ่งบางองค์กรหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอตัว บางองค์กรใช้เครื่องมือที่ดีในการเฟ้นหา แต่สุดท้าย ก็ไม่เจอ หรือเจอตัวในแบบที่ว่า “นี่หรือคือ Talentของเรา” จนสุดท้ายโครงการนี้ก็เริ่มจางหายไป และไม่มีใครพูดถึงอีกต่อไป

ถ้าไม่อยากให้โครงการที่ดี กลายเป็นโครงการที่ไม่ได้ผล หรือ เป็นหมันไป เราคงต้องสร้างระบบ HR ในด้านต่าง ๆ ให้พร้อมเสียก่อน แล้วการบริหารคนเก่ง ก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้จริง

สิ่งที่ต้องถามตัวเองก่อนเลย ก็คือ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลปัจจุบันของบริษัทเรานั้น มันทำให้เรามองเห็นคนเก่งตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้จริงๆ หรือ

  • บางองค์กรระบบสรรหาพนักงานแบบเรื่อย ๆ เราก็จะได้คนแบบเรื่อย ๆ
  • บางองค์กรหลังจากที่ประเมินผลงานพนักงานแล้ว ก็ยังไม่รู้ว่าพนักงานคนไหนที่มีผลงานที่ดีกันแน่ มองไม่ออกว่าใครมีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร แล้วเราจะไปเจอ Talent ได้อย่างไร
  • บางองค์กรระบบการประเมิน Competency ก็เป็นไปตามปลายปากกาของนาย รักใคร คนนั้นก็มี Competency นั้นๆ เยอะหน่อย ไม่ชอบหน้าใคร ก็กด competency ให้ต่ำ ๆ ลง
  • บางองค์กรพนักงานที่เติบโตไปถึงระดับสูง ก็เป็นพนักงานที่นายดัน แต่ผลงานไม่เห็นจะโดดเด่นอะไร หรือ เป็นพนักงานที่อยู่กับองค์กรมานานกว่าคนอื่น ก็เลยมองว่า เป็นคนเก่งขององค์กร (จริงหรือ)

องค์กรที่จะทำระบบ Talent Management ให้ได้ผลดีจริงๆ นั้น จะต้องเอาจริงเอาจังกับระบบ HR ในด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ก็คือต้องเริ่มตั้งแต่

  • ระบบการสรรหาคัดเลือกพนักงาน ถ้าเราหาคนที่มีพื้นฐานความเก่งมาอยู่แล้ว การที่จะมาพัฒนาต่อให้เป็นคนเก่งขององค์กรมันก็คงไม่ยากเท่ากับ การที่เราหาใครก็ได้เข้ามาทำงาน แล้วค่อยมานั่งคิดว่าจะพัฒนาเขาอย่างไรให้เป็นคนเก่ง จริงมั้ยครับ ดังนั้น องค์กรที่จะทำ Talent Management จะต้องมีระบบการสรรหาคัดเลือกที่เข้มข้นด้วยเช่นกัน จะต้องวางคนที่จะสรรหา และคนที่จะคัดเลือกคนเข้ามาทำงาน ก็ต้องเป็นคนเก่งขององค์กร เก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน (ถึงจะเรียกว่าคนเก่งจริงๆ) ในการเลือกคน ไม่ใช่ให้ใครก็ได้ที่ว่างๆ อยู่ มานั่งสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงาน
  • ระบบค่าจ้างเงินเดือน อีกระบบหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดคนเก่งๆ เข้ามาทำงานกับเราได้ ก็คือ ระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน ซึ่งจะต้องแข่งขันได้กับตลาด และมีความเป็นธรรมในการบริหารจัดการเรื่องนี้ ถ้าเราต้องการมือดีเข้ามา แต่เรากลับกดค่าจ้างเงินเดือนให้ต่ำที่สุด แล้วเราจะได้มือดีจริงๆ หรือ อีกเรื่องก็คือ การให้รางวัลผลงาน ก็ต้องให้บนพื้นฐานของผลงานจริงๆ ใครที่ทำผลงานได้ดี มีฝีมือที่ดี ก็ควรจะได้รับรางวัลผลงานที่แตกต่างจากคนที่ไม่มีผลงาน และไม่มีฝีมืออะไรใดๆ
  • ระบบบริหารผลงาน อีกระบบที่ต้องเอาจริงเอาจังมากๆ ถ้าต้องการที่จะมีระบบบ Talent Management จริงๆ ก็คือ ระบบบริหารผลงาน ต้องเป็นระบบที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ว่า พนักงานคนไหนที่มีผลงานที่ดีจริงๆ ผลงานในที่นี้ต้องประกอบไปด้วย 3 ประการก็คือ หนึ่งผลลัพธ์ของงานที่ได้ออกมา สองพฤติกรรมที่ดีที่เหมาะสมกับองค์กรและการทำงาน และสามก็คือ ศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดออกไป เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับองค์กรได้ ถ้าระบบผลงานไม่ดีพอ เราจะไม่ได้คนเก่งจริงๆ เข้ามาให้เราบริหารเลยครับ
  • ระบบการพัฒนาพนักงาน ระบบนี้เป็นระบบที่ต้องมีแน่นอน ถ้าเราต้องการที่จะบริหารคนเก่ง องค์กรจะต้องมีแนวทางในการพัฒนาพนักงานที่ชัดเจน มีกรอบ มีขั้นตอน มีเงื่อนไข ที่ชัดเจน และสามารถทำให้พนักงานมีความรู้ทักษะที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ ตัวระบบไม่เท่าไหร่ ตัวคนที่จะเข้ามารับการพัฒนามากกว่าที่มีประเด็น ถ้าเราเอาคนที่ไม่พร้อม หรือไม่อยากพัฒนา หรือเอาคนที่ไม่ใช่ Talent ตัวจริง มาพัฒนา ผลเสียย่อมจะเกิดขึ้นกับองค์กรมากกว่าผลดี
  • ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ อีกระบบที่ต้องมีพร้อมก็คือ Career Path และ Career Development คนเก่งย่อมอยากเติบโตในองค์กร และอยากเห็นเส้นทางความก้าวหน้าของตนเองในองค์กร ระบบนี้จะต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนมากๆ ว่า ใครที่จะได้รับความก้าวหน้าเติบโตในองค์กรได้ ถ้าเราไม่มีเกณฑ์ชัดเจน คนที่ก้าวหน้าเติบโต ก็อาจจะไม่ใช่คนที่องค์กรต้องการก็ได้

โดยสรุปแล้ว องค์กรใดที่อยากจะทำเรื่อง Talent Management ให้ได้ผลจริงๆ ก็คงต้องย้อนกลับมาเช็คระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านอื่นๆ ที่กล่าวไปข้างต้น ขององค์กรเราด้วยนะครับ เพราะทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมด

แล้วเราก็จะได้คนเก่งตัวจริงมาทำงานสร้างผลงานให้องค์กรต่อไปครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: