อยากเติบโตเป็นผู้บริหารที่เก่ง ในยุคนี้ ต้องเรียนรู้และทำงานได้ในหลายด้าน

การทำงานในยุคนี้ ยุคที่ต้องเร็ว ต้องมีประสิทธิภาพ ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมาก ๆ ฯลฯ จึงทำให้คนที่สามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้เร็ว จะเป็นคนที่สามารถเติบโตในองค์กรได้เร็วกว่า คนที่ไม่คิดจะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ

การทำงานเริ่มที่จะมาในแนว Multi Skills กันมากขึ้น คือ สามารถที่จะทำงานได้มากกว่าหนึ่งด้าน และที่สำคัญก็คือ แนวโน้มของคนที่จะเติบโตในองค์กรจะต้องเป็นคนที่สามารถทำงานได้ในหลาย ๆ ด้านได้ มีทักษะในการทำงานที่หลากหลาย

ตัวอย่างเช่นในงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะมีอยู่ยุคหนึ่งที่ เน้นการพัฒนาคนให้มุ่งไปในทักษะ หรือการทำงานในด้านเดียวเป็นหลัก เช่น ในงาน HR ใครที่ทำสรรหาคัดเลือก ก็จะอยู่กับงานนี้ไปตลอด ให้ไปทำฝึกอบรม หรือทำเรื่องค่าตอบแทนก็จะทำไม่ได้ เช่นกันกับคนที่ทำงานอบรม หรืองานค่าตอบแทน ให้ไปทำอย่างอื่นก็ทำไม่ได้ พอคนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล ก็จะไม่สามารถที่จะบริหารจัดการงานบุคคลในด้านอื่น ๆ ได้เลย ยกเว้นแค่เพียงด้านที่ตนเองทำมาในอดีตเท่านั้น ก็เลยทำให้เกิดข้อจำกัดในการมองภาพรวม และการเชื่อมโยงงานของตนเองกับเป้าหมายขององค์กร

แต่ในปัจจุบัน องค์กรจะต้องการคนที่มีความสามารถรอบด้านในการทำงานมากขึ้น คนเดียวสามารถที่จะทำงานได้หลายด้าน หรือสามารถที่จะบริหารจัดการงานในหลายๆ มิติได้อย่างดี ใครที่มีทักษะแบบนี้ จะสามารถเติบโตไปเป็นผู้บริหารได้อย่างสบาย ๆ ดังนั้น ก่อนที่จะโตไปเป็นผู้บริหารในลักษณะนี้ได้ ก็แปลว่า เราจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้งานในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ไม่ใช่จับแค่งานเดียวไปเรื่อย ๆ

ใครทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล ก็ต้องเรียนรู้งานให้ครบทุกด้านของ HR เราอาจจะเก่งในหนึ่งหรือสองด้าน แต่ด้านอื่นก็ต้องเรียนรู้และต้องสามารถเชื่อมโยงงาน HR ในทุกกระบวนการเข้าด้วยกันได้ด้วย เพราะทุกกระบวนการของการบริหารบุคคลนั้น เชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด มิฉะนั้น เราก็จะเห็นภาพที่ว่า งานสรรหาคัดเลือก ก็จะไปทะเลาะกับงานค่าตอบแทน เพราะค่าตอบแทนต่ำไป ก็เลยหาคนไม่ได้ หรือ งานพัฒนาพนักงานก็จะไปทะเลาะกับงานสรรหาฯ ด้วยเหตุผลที่ว่าทำไมไม่หาคนที่สามารถพัฒนาได้เข้ามา หรือ งาน HRD ที่ไปคนละทางกับงาน HRM ทั้ง ๆ ที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน ฯลฯ

และก็ไม่ใช่แค่งาน HR นะครับ งานด้านอื่นๆ ก็เช่นกัน เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ให้กว้างมากขึ้น เช่น บัญชีเองก็มีหลายด้าน ก็ต้องเรียนรู้ให้ครบทั้งระบบ ถ้าอยากเติบโตไปเป็นผู้บริหารด้านนี้ งานวิศวกรรม งาน IT งานผลิต จัดซื้อ ฯลฯ ก็เช่นเดียวกัน

นอกจากการเพิ่มเติมทักษะความรู้ในงานด้านเดียวกันแล้ว ในยุคนี้ บางองค์กรยังต้องการผู้บริหารที่สามารถบริหารงานแบบข้ามสายงานกันได้ด้วย เช่น ผู้บริหารที่สามารถดูแลทั้งงาน HR งานธุรการ งานจัดซื้อ งานประชาสัมพันธ์ หรือ ผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการงานบัญชี งานการเงิน งานIT งานตรวจสอบ หรืองานขายที่สามารถดูแลสายงานการตลาด และการบริการลูกค้าได้อย่างดี เป็นต้น

ดังนั้นนโยบายเรื่องของการโอนย้าย การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน จะเริ่มเข้ามามีความสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะในการทำงานหลายด้านมากขึ้นได้

หรือ ถ้าองค์กรไม่มีนโยบายการหมุนเวียนงาน เราก็อาจจะต้องเสนอตัวเอง หรือ ยินดีที่จะรับงานใหม่ๆ เพิ่มเติม เท่าที่เราสามารถรับได้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้งานในแง่มุมใหม่ๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนในสายงานของตนเอง

แล้วเราจะกลายเป็นผู้บริหารสายงานนั้นๆ ที่ครบถ้วนทั้งความรู้ ทักษะ และมุมมองที่เชื่อมโยงงานทั้งหมดเข้าด้วยกันได้อย่างดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: