บริหารค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการได้อย่างไร ถ้าไม่มีข้อมูล

เรื่องราวของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการนั้น เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทบจะทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญ เพราะถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการเป็นอันดับแรกๆ ในการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานกับองค์กรใดสักองค์กร

ดังนั้นเรื่องของการแข่งขันกับตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการขององค์กรสามารถที่จะดึงดูดคนเก่งเก่งเข้ามา อีกทั้งยังสามารถที่จะเก็บรักษาคนเก่งเหล่านั้นให้อยู่ทำงานกับองค์กรได้นาน ๆ

จากประสบการณ์ที่ทำงานที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนมานาน จะเห็นว่ามีหลายองค์กรที่ใช้ข้อมูลการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของตลาดอย่างจริงจังทุกปี จะมีการเข้าร่วมการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการหลังจากนั้นจะมีการนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการขององค์กรตนเองกับตลาดเพื่อดูว่าอัตราและวิธีการจ่ายขององค์กรเรานั้นยังสามารถแข่งขันกับตลาดได้หรือไม่

องค์กรเหล่านี้ จะมีการนำเอาข้อมูลต่างๆที่วิเคราะห์ได้ทั้งหมด ไปนำเสนอกับผู้บริหารระดับสูงพร้อมกับเชื่อมโยงระบบค่าตอบแทนกับเรื่องของการบริหารทรัยพยากรบุคคลในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ

ด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้การตัดสินใจการบริหารจัดการในเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการขององค์กรเหล่านี้มีความคล่องตัวและเปรียบเทียบได้กับตลาดที่แข่งขันด้วยเสมอ

ในทางตรงกันข้ามยังมีอีกหลายองค์กรที่เดียวที่ไม่เคยสนใจและใส่ใจในเรื่องของข้อมูลการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการของตลาด โดยคิดเอาเองว่าระบบ และอัตราการจ่ายขององค์กรตนนั้นสามารถที่จะแข่งขันได้อยู่แล้วโดยที่ไม่มีข้อมูลใดๆ มาสนับสนุน

พอถึงเวลาที่ผู้บริหารระดับสูงอยากรู้ประเด็นลึก ๆ หรือบางครั้งอยากรู้ว่าองค์กรเราสามารถแข่งขันในเรื่องค่าจ้างเงินเดือนได้หรือไม่ วิธีการขององค์กรเหล่านี้ก็คือหันไปถามเพื่อน หรือ สอบถามจากองค์กรอื่น ๆ  หรือไม่ก็ขอแชร์ข้อมูลจากคนอื่น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถ้าเป็นข้อมูลการสำรวจค่าจ้างแบบทางการจริง ๆ เขาจะไม่นำมาแชร์กันอย่างเปิดเผยอยู่แล้ว

สุดท้ายองค์กรเหล่านี้ก็จะได้ข้อมูลแบบไม่เป็นความจริง หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ถูกเบี่ยงเบนไปแล้วบ้างบางส่วนมาใช้งาน ซึ่งจะมีผลทำให้ระบบ และอัตราในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนขององค์กรไม่สามารถแข่งขันกับตลาดได้นั่นเอง

ขออนุญาตแนะนำว่าปัจจุบันมีองค์กรที่ปรึกษาทั้งไทย และต่างประเทศให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการอยู่อย่างมากมาย ราคาก็ไม่ได้สูงเหมือนในอดีตและก็สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้จริง

การที่องค์กรลงทุนปีละไม่กี่หมื่นบาท เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ ผมว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม เพราะมันทำให้เรามั่นใจได้ว่า อัตราการจ่ายค่าจ้างสวัสดิการของเรานั้นสามารถที่จะแข่งขันกับตลาดได้จริงหรือไม่ ซึ่งเรื่องของระบบค่าตอบแทนขององค์กรนั้นปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในการที่จะดึงดูดและเก็บรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร ซึ่งคนเก่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ทั้งสิ้นดังนั้นการลงทุนเรื่องข้อมูลการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากในระยะยาว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: