Hybrid working ความท้าทายของ HR ในการบริหารจัดการ

ช่วงนี้หลาย ๆ คนเริ่มพูดถึงการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Covid19 เนื่องจากเริ่มเห็นแนวโน้มที่ดีของการฉีดวัคซีนในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งเห็นผลชัดเจนว่า จำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญในประเทศที่ฉีดวัคซีนมาสักพัก ซึ่งก็เริ่มมีสัญญาณบางอย่างที่ออกมาว่า จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ มากขึ้นทั้งในการใช้ชีวิต และการทำงาน

ประเด็นที่มีการคุยกันเยอะในหลาย ๆ ประเทศก็คือ ประเด็นเรื่องของการทำงานของพนักงานในองค์กร ว่า ถ้าโควิด19 หมดไป หรือสามารถจัดการได้แล้วนั้น การทำงานของพนักงานจะเป็นอย่างไร

  • กลับมาทำงานที่สำนักงานเหมือนช่วงก่อน Covid19
  • ยังคงทำงานกันที่บ้านต่อไป เพราะองค์กรมีเลิกเช่าสำนักงานไปแล้วบ้าง
  • ผสมผสานการทำงานทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน (Hybrid working)

จากการสำรวจของทาง HRMagazine ที่ประเทศอังกฤษนั้น พบว่า มีบริษัทประมาณ 50% ที่ต้องการให้พนักงานและการทำงานกลับมาทำงานกันที่สำนักงานเหมือนเดิม ซึ่งองค์กรใดที่เลือกแนวทางนี้ ก็จะกลับไปทำงานแบบเดิม โดยไม่จำเป็นที่จะต้องปรับ หรือเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายในการทำงาน

แต่มีอีกส่วนหนึ่งประมาณ 40% ที่ระบุว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของพนักงาน แต่ยังไม่แน่ใจว่า จะดำเนินการอย่างไรแน่นอน แต่มั่นใจว่า จะไม่กลับไปทำงานแบบเดิมที่สำนักงานแบบ 100% อีกต่อไป อาจจะมีพนักงานบางส่วนที่ให้ทำงานที่บ้านได้ 100% พนักงานบางส่วนอาจจะสลับเข้าสำนักงาน และทำงานที่บ้าน และบางส่วนอาจจะต้องเข้าทำงานในบริษัทเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านสถานที่ และการให้บริการลูกค้า

ด้วยเหตุนี้เอง การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการด้วยเช่นกัน ถ้าองค์กรจะมีนโยบายการทำงานแบบผสมผสานกัน ตั้งแต่การทำงานที่บ้านเต็มที่ หรือ เข้าสำนักงานผสมกับการทำงานที่บ้าน หรือที่เขาเรียกกันว่า Hybrid Working

สิ่งที่ HR จะต้องพิจารณาเพื่อให้เราสามารถที่จะทำงานได้ในลักษณะ Hybrid โดยไม่มีปัญหาตามมา ก็คือ

  • คุณลักษณะของพนักงานที่เหมาะกับการทำงานแบบนี้ ต้องกำหนดให้ชัดเจน เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการทำงานกับเราในอนาคต

  • วิธีการฝึกอบรมและพัฒนา จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ต้องวางแนวทางให้ชัดเจน เพราะเรามีพนักงานที่ทำงานจากที่บ้าน และผสมผสานกัน เวลาที่พนักงานกลุ่มนี้จะต้องได้รับการพัฒนา จะมีวิธีการอย่างไรบ้าง

  • การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ จะมีการกำหนดให้แตกต่างกันระหว่างพนักงานที่ทำงานที่บ้านอย่างเดียว พนักงานที่ผสมผสานการทำงานทั้งสองแบบ และพนักงานที่ต้องเข้าสำนักงานเพียงอย่างเดียว จะมีค่าตอบแทนและสวัสดิการอะไรที่แตกต่างกันบ้าง ในอนาคตเราอาจจะมีพนักงานประจำที่ทำงานจากต่างจังหวัด 100% โดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้าสำนักงานในอีกจังหวัดหนึ่งเลยก็เป็นไปได้ ดังนั้น การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการเราจะบริหารจัดการกันอย่างไรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานได้

  • การบริหารผลงานพนักงาน เราจะออกแบบวิธีการบริหารผลงานพนักงานอย่างไร จะมีแนวทางในการวางแผนผลงาน มีการ Feedback และ สื่อสารผลงานกับพนักงานอย่างไรบ้าง รวมถึงจะประเมินผลงานด้วยวิธีการใด และปัจจัยใดบ้าง ซึ่งอาจจะต้องมีการแตกต่างกันไปตามลักษณะวิธีการทำงานของพนักงานแต่ละคน รวมถึงเครื่องมือ และ platform ในการประเมินผลงานจะต้องมีหน้าตาอย่างไร

  • การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ท้าทาย HR มาก ในกรณีที่องค์กรของเรามีการทำงานแบบ Hybrid Working กัน เราจะมีวิธีการในการสร้างแรงจูงใจ และสร้างความผูกพันในการทำงานให้กับพนักงานของเราอย่างไร

สิ่งเหล่านี้คือระบบ HR ที่เราจะต้องให้ความสำคัญ และจะต้องวางแผนให้ดี ก่อนที่จะประกาศให้มีการทำงาน แบบ Hybrid ในองค์กรของเรา มิฉะนั้น เราอาจจะต้องพบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความขัดแย้งในการทำงาน ปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างพนักงาน ฯลฯ ซึ่งส่งผลต่อผลงานขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: