พื้นฐานของการเป็นผู้นำที่ดี ที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำสไตล์ไหนก็ตาม

ภาวะผู้นำที่ดีนั้น มีหลากหลายตำรา หลากหลายกูรู ที่ให้ความเห็นและแนวทางไว้มากมาย แต่ไม่ว่าจะเป็นตำราไหนก็ตาม ในการเป็นผู้นำที่ดีจะมีพื้นฐานสำคัญที่เหมือนกันอยู่ 5 ประการ คือ

  • สร้างอนาคตที่ดี ผู้นำที่ดีจะต้องมีความสามารถนำพาองค์กร และพนักงานไปสู่อนาคตที่ดีได้ เป็นคนที่มองไกล กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางที่จะทำให้องค์กรและพนักงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • สร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นจริง เมื่อมีภาพเป้าหมายแล้ว ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างภาพเป้าหมายนั้นให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ โดยอาศัยการบริหารจัดการ การนำพาทั้งงานและคน ให้ลงมือทำตามแนวทางที่กำหนดไว้ให้ได้

  • สร้างแรงบันดาลใจ นอกจากเป้าหมายอนาคต และสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นจริงแล้ว ผู้นำเองก็ต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานทุกคน โดยเฉพาะพนักงานที่เป็น Talent ขององค์กร เพราะคนกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มที่จะสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้อย่างดี และสามารถฝากอนาคตขององค์กรไว้ได้ พนักงานที่มีแรงบันดาลใจในการทำงานจะเป็นคนที่สามารถสร้างงานได้ดี มีแรงจูงใจในการทำงานมากกว่า ดังนั้น ผู้นำจึงต้องให้ความสำคัญกับกลุ่ม Talent เป็นพิเศษ

  • สร้าง Talent กลุ่มใหม่ๆ หน้าที่พื้นฐานอีกประการหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ การสร้าง Talent รุ่นใหม่ๆ ขึ้นมาให้ได้ ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากของการเป็นผู้นำ เพราะผู้นำจะต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นให้ได้

  • พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำสไตล์ไหนก็ตาม พื้นฐานสำคัญอีกประการหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำที่ดีนั้น ก็คือ จะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะในยุคนี้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมการทำงาน องค์กรความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นแทบทุกวัน ฯลฯ ดังนั้น ผู้นำที่ดี จะคงความเป็นผู้นำที่ดีได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

นี่คือพื้นฐาน 5 ประการ ของความเป็นผู้นำที่ดี ที่ไม่ว่าท่านจะมีสไตล์ในการเป็นผู้นำอย่างไรก็ตาม ล้วนต้องมีพื้นฐานสำคัญทั้ง 5 ประการนี้ติดตัวอยู่เสมอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: