แม้จะไม่มีงบประมาณในการขึ้นเงินเดือน แต่ก็อย่าลืมให้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินแก่พนักงานบ้าง

ช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้ มีหลายองค์กรที่บอกกับพนักงานตรง ๆ เลยว่า ปีนี้จะไม่มีการขึ้นเงินเดือนประจำปี เนื่องจากบริษัทประสบกับภาวะขาดทุน และขาดสภาพคล่อง อันเนื่องมาจากโควิด19 ซี่งส่งผลกระทบรุนแรงมากมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว (2020) พนักงานเองก็คงจะเกิดความรู้สึกเสียใจ เศร้าใจ อยู่บ้าง แต่ด้วยสภาวะเช่นนี้ เราก็คงต้องช่วย ๆ กันไป

บางคนบอกกับตัวเองว่า ก็ยังดีกว่าไม่มีงานทำ เพราะนั่นคือ ไม่มีเงินเดือนเลยสักบาท บางคนก็ปลอบใจตัวเองว่า อย่างน้อยก็ยังมีเงินเดือนไว้ใช้จ่ายประจำ แม้จะไม่ได้ปรับเงินเดือน เราก็ลดค่าใช้จ่ายบางอย่างลงไปบ้างก็ได้ ฯลฯ

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรจะไม่มีการขึ้นเงินเดือนให้พนักงานในปีนี้ แต่เราก็ยังสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานได้ด้วยการให้รางวัลในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงินได้ อย่าคิดแค่เพียงว่า เงินเท่านั้นที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้ ซึ่งจริง ๆ แล้ว บางปีที่องค์กรขึ้นเงินเดือนให้พนักงาน แต่กลับทำให้พนักงานรู้สึกหมดแรงจูงใจก็ยังมีมาแล้ว

รางวัลที่ไม่เป็นตัวเงินที่องค์กร หรือผู้จัดการพอที่จะจัดหาให้กับพนักงานได้มีอะไรบ้าง มาดูกันครับ

  • กล่าวคำชื่นชมพนักงาน เวลาที่พนักงานทำงานได้ดี หรือทุ่มเทพลังในการทำงานให้กับงานที่เขารับผิดชอบอย่างเต็มที่ ชมต่อหน้าเพื่อนคนอื่น (ถ้าทำได้)
  • จัดงานเลี้ยงเล็กๆ เช่นสั่งพิซซ่ามาส่งที่ทำงานและสังสรรค์เพื่อความสำเร็จกัน พร้อมกับขอบคุณพนักงานในงานสังสรรค์นั้นด้วย
  • ถ้ามีการทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำ เมื่องานเสร็จเรียบร้อย หัวหน้าจะอนุญาตให้สิทธิพิเศษหยุดงานได้อีกหนึ่งวันหลังงานเสร็จ
  • จัดประชุมพนักงาน และให้พนักงานที่ทำงานได้ดีนั้น มาเล่าถึงวิธีการทำงาน วิธีคิดของเขา เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งทำให้เขารู้สึกถึงการได้รับความสำคัญ
  • ทำพิธีมอบเสื้อสามารถให้ (เป็นเสื้อที่พนักงานที่มีผลงานเยี่ยมเท่านั้นที่มีสิทธิใส่)
  • ให้ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาแสดงความยินดีกับความสำเร็จ
  • ส่งไปสัมมนาในหลักสูตรพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในงานที่สูงขึ้นต่อไป (อาจจะต้องใช้เงินบ้าง)
  • จัดทำหนังสือขอบคุณพนักงาน พร้อมทั้งปิดประกาศเพื่อให้พนักงานคนอื่นรับทราบถึงผลงานอันยอดเยี่ยม
  • ทำประกาศเป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือน
  • ให้ของขวัญเล็ก ๆ ที่พนักงานชอบเป็นงานอดิเรก เช่น ตัวต่อเลโก้เล็กๆ ตั๋วหนัง บัตรกำนัลต่าง ๆ (บางอย่างอาจจะต้องใช้เงินบ้าง แต่ก็ไม่ได้มากเหมือนกับการให้เงินเดือนขึ้น)

วิธีการให้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน ยังมีอีกมากมายหลายวิธี แต่วิธีการที่กล่าวมาข้างต้น มักเป็นวิธีการที่องค์กร และผู้บริหารส่วนมากจะใช้กันสำหรับการให้รางวัลที่ไม่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน ซึ่งเท่าที่ผมสอบถามมา ก็เห็นว่าได้ผลมากกว่าเรื่องของเงินเดือนเสียอีก เพราะมันไปแตะความรู้สึกของพนักงานโดยตรง และทำให้เขาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และเกิดแรงจูงใจที่จะสร้างผลงานที่ดีขึ้นอีกในอนาคต

ดังนั้นในช่วงเวลาที่องค์กรไม่มีงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนแบบนี้ เราต้องไม่ลืมหยิบยื่นรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินให้กับพนักงานของเราบ้าง ให้เขารู้สึกมีพลังในการทำงาน มีแรงจูงใจที่จะฝ่าฟันปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับบริษัท

แต่องค์กรที่มีการขึ้นเงินเดือนแล้ว จะเอามาใช้เพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับ ระบบรางวัลที่ดีขององค์กรนั้น จะต้องประกอบไปด้วยรางวัลที่เป็นตัวเงิน และที่ไม่ใช่ตัวเงิน ถึงจะสมบูรณ์แบบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: