ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการบริหารผลงาน

กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล อีกเรื่องหนึ่งที่มักจะมีประเด็นให้ถกเถียงกันเสมอ และยังไม่สามารถที่จะทำให้สมบูรณ์ได้ 100% ก็คือ การบริหารผลงาน หรือในบางองค์กรอาจจะเป็นระบบการประเมินผลงานเพียงอย่างเดียว ไม่มีการบริหารผลงานแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้ องค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากขึ้นกับเรื่องของผลงานของพนักงาน เพราะผลงานของพนักงานนั้น เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทั้งองค์กร ถ้าเราสามารถบริหารผลงานของพนักงาน ให้เขาทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายได้ทุกคน นั่นก็แปลง่ายๆ ว่า องค์กรก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้เช่นกัน ผู้บริหารขององค์กร จึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก เนื่องจากต้องการให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั่นเอง

แต่ประเด็นของความท้าทายของคนที่ทำงาน HR และรับผิดชอบในเรื่องนี้ ก็คือ จะทำอย่างไร ที่จะเปลี่ยนจากระบบประเมินผลงานเฉย ๆ ให้เป็นระบบบริหารผลงานที่แท้จริงให้ได้ โดยให้ผู้บริหาร และผู้จัดการทุกคนในองค์กร ตระหนักในความสำคัญของการบริหารผลงาน การช่วยสอนงาน และสนับสนุนการทำงานของพนักงานเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายจริงๆ ไม่ใช่แค่เพียงเอาแบบฟอร์มานั่งประเมินกันอย่างเดียวตอนปลายปีอย่างที่เคยทำ ๆ กันมา

ความท้าทายในเรื่องของการบริหารผลงานที่ HR จะต้องตระหนัก และสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้ สำหรับองค์กรที่อยากจะเอาจริงในเรื่องของการบริหารผลงานมีอะไรบ้าง

  • เปลี่ยนมุมมองของคำว่าผลงานใหม่ จากเดิมมองว่าผลงาน ก็คือ การประเมินผลงานกันไปปีละครั้งสองครั้ง แล้วก็เอาไปให้รางวัล ก็ต้องเปลี่ยนมุมมองของผู้จัดการและผู้บริหารใหม่ให้เป็น การบริหารผลงาน ก็คือ การช่วยให้พนักงานทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หาวิธีการบริหารจัดการพนักงานแต่ละคนให้สามารถทำงานให้ได้ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังไว้ได้จริงๆ มองไปที่การพัฒนาพนักงานมากกว่า การเอาไปผูกเงินรางวัลแล้วก็จบแค่นั้น นี่คือความท้าทายอย่างมากสำหรับคนที่ทำงาน HR ในด้านนี้

  • เรียนรู้วิธีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน และเป้าหมายของการทำงาน ผู้จัดการทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ และสามารถวิเคราะห์ และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้ องค์กรที่พยายามสร้างระบบบริหารผลงานนั้น ผู้จัดการ ผู้บริหารทุกระดับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลงานและเป้าหมายของการทำงานของพนักงานได้ ไม่ใช่ บอกว่า “ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า พนักงานจะต้องสร้างความสำเร็จในการทำงานในเรื่องอะไรบ้าง และไม่รู้ว่าจะต้องทำแค่ไหนถึงสำเร็จ” ถ้าใครตอบแบบนี้ แสดงว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้บริหารตัวจริง คนที่บริหารจัดการงาน และคน โดยสามัญสำนึกแล้ว จะต้องรู้อยู่เป็นนัยๆ ว่า พนักงานแต่ละคนที่ทำงานตามตำแหน่งงานต่างๆ นั้น เขาต้องส่งมอบผลลัพธ์อะไรในการทำงานบ้าง เราเป็นผู้จัดการถ้าเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้เลย เราคงจะบริหารผลงานไม่ได้เช่นกัน นี่ก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งอย่างของคนทำงาน HR

  • ให้ความสำคัญกับการสื่อสารด้านผลงาน เมื่อไหร่ที่องค์กรจะสร้างระบบบริหารผลงานกันอย่างจริงจัง เราจะต้องทำให้ผู้จัดการทุกคนทุกระดับ เข้าใจในเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารทางด้านผลงาน โดยเฉพาะการให้ Feedback ทางด้านผลงานแก่พนักงานที่เขาดูแลอยู่ เรื่องนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้พนักงานรับทราบว่า ตอนนี้ผลงานของตนเองนั้น มีแนวโน้มว่าจะถึงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และผู้จัดการก็จะใช้ช่วงของการสื่อสารผลงานนี้ ในการสอนงาน ให้คำแนะนำการทำงานแก่พนักงานได้อีกด้วย เพื่อให้งานไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้

  • ทำความเข้าใจเกณฑ์ในการประเมินผลงานให้ตรงกัน อีกเรื่องที่ท้าทายก็คือ ทำไมผู้ประเมินถึงให้คะแนนผลงานพนักงานแตกต่างกัน ขนาดว่าให้ลองประเมินผลงานของพนักงานคนเดียวกัน ที่ทำงานได้ตามเป้าหมาย ผจก. คนแรก ให้ C ให้เหตุผลว่า ทำงานได้ตามเป้าผลงานก็ต้องอยู่ตรงกลาง ถ้ามี 5 ระดับผลงาน ผลงานตามเป้าหมายก็คือ ตรงกลาง ก็คือ C (จากA-E) พอเอาพนักงานคนเดียวกันนี้ไปให้ ผจก.อีกคนประเมิน เขาให้พนักงานคนนี้ที่ A เหตุผลก็คือ เพราะทำงานได้ตามเป้าหมายไง ก็เลยต้อง A สิ นี่คือความท้าทายของคนทำงาน HR ในเรื่องนี้ ที่จะต้องสร้างมาตรฐานและเกณฑ์ในการให้คะแนนแบบเดียวกัน และต้องให้ผู้จัดการทุกคนเข้าใจเกณฑ์และวิธีให้คะแนนด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ว่า พนักงานที่ทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตกลงกันไว้นั้น เราจะให้คะแนนอะไรกันแน่

นี่คือความท้าทายหลักๆ ของการทำระบบบริหารผลงานให้สำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญมากของคนที่รับผิดชอบงานด้านนี้ และเป็นความท้าทายที่ไปในทางยาก เพราะต้องอาศัยผู้จัดการทุกคนในองค์กรช่วยทำให้ระบบนี้สำเร็จได้ และใช้งานได้จริง เป็นการบริหารผลงานจริงๆ ไม่ใช่แค่เพียงการประเมินผลงานปีละหนึ่งครั้งแล้วก็จบกันไปในแบบที่เคยเป็นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: