ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการพัฒนาพนักงาน

เมื่อพนักงานเข้ามาทำงานกับองค์กรเรา เราย่อมต้องการให้เขาสร้างผลงานให้กับองค์กร และปัจจัยที่จะทำให้พนักงานสามารถสร้างผลงานให้กับองค์กรได้อย่างดี ก็คือ พนักงานจะต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละช่วงเวลา

ความท้าทายของงาน HR ในเรื่องของการพัฒนาพนักงาน ก็คือ การที่เราต้องมั่นใจได้ว่า พนักงานส่วนใหญ่ขององค์กรเรานั้นมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่ทันต่อการทำงาน และสามารถนำมาใช้ในการสร้างผลงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น บางองค์กรที่ยังคงมีการพิจารณาหา Training Needs จากผู้จัดการสายงานด้านต่างๆ ที่บอกเราว่า พนักงานของเขานั้นต้องได้รับการพัฒนาอะไรบ้างนั้น คงจะไม่เพียงพอแล้ว เราต้องพิจารณาจากเป้าหมายขององค์กรประกอบเป็นสำคัญ ว่า ในการไปสู่เป้าหมายขององค์กรในแต่ละปีนั้น พนักงานของเราต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

ดังจะเห็นได้จากคำต่างๆ ทางด้านการพัฒนาพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นคำว่า Re-Skills Up-Skills หรือ Re-train คำเหล่านี้ล้วนพยายามให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาพนักงานเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคนี้

ความท้าทายสำคัญๆ ที่ HR จะต้องให้ความสำคัญ และทำมันให้เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อที่จะสามารถวางระบบการพัฒนาพนักงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ

  • ต้องสามารถวิเคราะห์หา Skill และความรู้ กล่าวคือ จะต้องสามารถวิเคราะห์ และตีความจากวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กรได้ว่า ถ้าองค์กรมุ่งจะไปทางใดก็แล้วแต่ คนของเราจะต้องมีความรู้อะไรใหม่ๆ บ้าง ต้องมีทักษะอะไรใหม่ ๆ บ้าง มิฉะนั้นเราก็จะหลงอยู่ในวังวนของการพัฒนาพนักงานในแบบเดิม ๆ ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะทำให้พนักงานขององค์กรมีความพร้อมที่จะสร้างอนาคตให้กับองค์กรได้

  • ต้องทำให้ Manager สามารถวิเคราะห์พนักงานของตนเองได้ HR จะต้องเป็นผู้ที่คอยช่วย คอยสนับสนุน ให้ผู้จัดการสายงานมีความสามารถในการวิเคราะห์ลูกน้องของตนเองได้อย่างชัดเจนว่า แต่ละคนนั้นยังต้องพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง ไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์กันไปตามใจ ตามความรู้สึกของผู้จัดการแต่ละคน ถ้าเป็นแบบนี้ ระบบการพัฒนาก็จะสะเปะสะปะไปเรื่อย ไม่มีจุดเน้น อีกทั้งยังต้องสร้างความตระหนักให้กับผู้จัดการสายงานว่า หน้าที่ในการพัฒนาพนักงานนั้น เป็นหน้าที่ของผู้จัดการโดยตรง ไม่ใช่ของคนอื่น ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับบางองค์กร แต่ก็คือความท้าทายของคนทำงาน HR

  • ต้องหาเครื่องมือในการพัฒนาที่หลากหลาย และเหมาะสม ความท้าทายถัดไปก็คือ จะต้องหาวิธีการพัฒนาพนักงาน รวมทั้งเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานที่เหมาะสมกับความรู้ และทักษะแต่ละตัว ไม่ใช่เอะอะอะไรก็จัดอบรมมันอย่างเดียว เนื่องจากการฝึกอบรมนั้นมันก็เหมาะกับบางองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือที่มีข้อจำกัดในตัวของมันเองอยู่บ้าง ดังนั้น เราคงต้องพิจารณาหาวิธีการพัฒนาในรูปแบบใหม่ๆ ให้มากกว่า การอบรมเพียงอย่างเดียว ซึ่งในยุคปัจจุบัน มีเครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสอนงาน การมอบหมายงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาออนไลน์ ฯลฯ ดังนั้นในหนึ่งวิชา อาจจะต้องมีองค์กรประกอบของการเรียนรู้ที่มากกว่าหนี่งวิธี เช่น ให้ไปเข้าอบรมก่อน จากนั้นกลับมา ผู้จัดการจะต้องทำหน้าที่ Coaching ต่อ โดยการมอบหมายงาน และมีการให้ Feedback ในการทำงานทุกสัปดาห์ เมื่อผ่านไป 1 เดือน ก็จะเริ่มให้ลงมือทำงานจริง แบบ On-the-job-training และมีการกำหนดตัวพี่เลี้ยง คอยให้คำปรึกษา ฯลฯ เป็นต้น มันคงไม่จบที่ ไปอบรมกลับมาแล้วสามารถทำงานได้เลยอีกต่อไป

  • สร้างความตระหนักให้กับพนักงานในเรื่องของการพัฒนาตนเอง ทาง HR เองจะวางระบบฝึกอบรมให้ดีแค่ไหน ก็คงจะไม่ได้ผล ถ้าตัวพนักงานเองไม่มีความคิดที่จะพัฒนาตนเองด้วย ดังนั้นความท้าทายในเรื่องนี้ก็คือ ต้องหาวิธีการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาให้เกิดขึ้นในองค์กร ทำให้พนักงานทุกคนเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง ให้รู้ว่า ถ้าไม่พัฒนาตนเอง เราก็จะอยู่ยากขึ้นในโลกปัจจุบันและอนาคต บางองค์กรสนับสนุนให้พนักงานอ่านหนังสือ อ่านบทความ หรือฟัง podcast ทุกวัน วันละ 15 นาทีเป็นอย่างน้อย แรกๆ ก็บังคับนิดหน่อย แต่พอพนักงานเริ่มคุ้นชินเป็นนิสัย ก็เริ่มไม่บังคับ ซึ่งสุดท้าย พนักงานส่วนใหญ่ ก็จะตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองมากขึ้น ถึงกับตั้งเป็นเป้าหมายของตัวเลยเลยว่า ในแต่ละวันจะต้องมีการเพิ่มความรู้ให้ตนเองวันละเรื่องประเด็นเป็นอย่างน้อย

นี่คือความท้าทายในเบื้องต้นที่จะทำให้ระบบการพัฒนาพนักงานขององค์กรไปในทางที่ดี ดังนั้น HR ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาพนักงาน คงต้องวิเคราะห์หาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ล่วงหน้าไปก่อน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร จากนั้นก็คงต้องหาแนวทางในการสร้างระบบ สร้างเครื่องมือที่เอื้อต่อการพัฒนาพนักงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และไม่เป็นภาระหนักหน่วงของพนักงาน ทำให้การเรียนรู้เป็นธรรมชาติมากที่สุด เหมือนกับที่เรากินข้าว อาบน้ำ เราก็ทำไปตามธรรมชาติ การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองก็เช่นกัน จะต้องทำให้พนักงานเรียนรู้ได้ทุกวันอย่างเป็นธรรมชาติ แล้วเขาจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: