สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นผู้ลงมือทำเอง ไม่ควรให้คนอื่นทำให้

ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้น มีความรับผิดชอบมากมาย ทั้งความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของงาน และรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการคนทั้งองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันให้ได้ ดังนั้น การที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะสามารถทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จได้นั้น จึงจำเป็นต้องมีมือรองในระดับจัดการที่มีฝีมือ เพื่อมอบหมายงานต่างๆ ตามสายงานให้ไปดำเนินการ

แม้ว่าการมอบหมายงานจะเป็นสิ่งสำคัญของผู้บริหารระดับสูง แต่ก็มีอีกหลายงานที่ผู้บริหารระดับสูงไม่ควรมอบหมายให้คนอื่นทำให้ เพราะมันคือหน้าที่ของผู้บริหารจริงๆ ต้องลงมือทำด้วยตนเองเท่านั้น ถึงจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ และมองเห็นถึงภาวะผู้นำของตนเองได้อย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้มีอะไรบ้าง มาดูกันครับ

  • การกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร ถือเป็นหน้าที่แรก และสำคัญมากของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ที่ต้องเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน และกำหนดเป้าหมายหลักที่สำคัญๆ ขององค์กร เพราะนี่คือภาพของภาวะผู้นำที่สามารถทำให้พนักงานในองค์กรเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำได้อย่างดี

  • การกำหนดเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องเป็นผู้กำหนดสิ่งเหล่านี้ โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ ของทีมงาน และกำหนดออกมาเป็นเป้าหมายที่จะต้องบรรลุให้ได้ในแต่ละปี เพื่อให้เป็นเป้าหมายหลักขององค์กร แต่ก็แปลกที่เห็นบางองค์กรที่ผู้บริหารกลับมอบหมายให้ผู้จัดการเป็นคนกำหนดเป้าหมายขององค์กรแทน ผู้บริหารระดับสูงสั่งการอย่างเดียว ไม่กำหนด ไม่ปรับ ไม่ทำอะไรเลย กลายเป็นว่าผู้จัดการฝ่ายนั่นแหละคือคนที่กุมชะตากรรมของบริษัทไว้ แบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนัก หรือหนักไปกว่านั้นหน่อยก็คือ ให้ที่ปรึกษาจากภายนอกช่วยกำหนดเป้าหมายให้ ว่าองค์กรเราจะต้องขายได้เท่าไหร่ ต้องมีเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานเป็นเท่าไหร่ ผมก็ได้แต่แปลกใจว่า ตัวผู้บริหารเอง ทำงานกับองค์กรตัวเองมานาน ทำไมกำหนดเป้าหมายเองไม่ได้ ต้องให้คนนอกมากำหนดให้ โดยที่คนนอกนั้นไม่เคยที่จะบริหารจัดการงานขององค์กรเชิงลึกเลยด้วยซ้ำไป บทบาทของที่ปรึกษาก็คือ ให้แนวทางแล้วผู้บริหารก็คงต้องไปกำหนดตัวเลขเป้าหมายให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง

  • การสื่อสารเป้าหมายและนโยบายขององค์กร นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรจะมอบหมายให้คนอื่นทำแทนให้ เพราะการสื่อสารเป้าหมายองค์กรนั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำ ซึ่งจะอาศัยการสื่อสารตรงนี้สร้างพลังให้กับพนักงาน สร้างแนวทาง ค่านิยมในการทำงานร่วมกัน และทำให้พนักงานเห็นว่า เขาสามารถเชื่อมั่นในตัวผู้นำได้

  • การกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่จะมอบหมายให้คนอื่นมาทำแทนไม่ได้เลย เพราะเป็นการวางรากฐานของวัฒนธรรมขององค์กรในทางที่ผู้บริหารต้องการให้เป็น เคยเห็นบางองค์กรให้ที่ปรึกษามาดำเนินการให้ พอทำเสร็จมันกลายเป็นแค่เพียงสโลแกนเท่ๆ เท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารอยากให้เป็น มันดูดีนะครับ แต่ผู้บริหารระดับสูงไม่เคยทำสิ่งเหล่านั้นเลย พนักงานก็ไม่เห็นผู้บริหารทำ ก็เลยคิดว่า คงไม่สำคัญอะไร สุดท้ายค่านิยมที่เราต้องการก็เลยเป็นหมัน เพราะคนอื่นที่ไม่รู้จักองค์กรของเราดี มาทำให้เรานั่นเอง

จะเห็นว่า ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะเป็นหัวใจสำคัญมากในเรื่องของนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้พนักงานเห็น เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมตามค่านิยมขององค์กร

การที่หลายองค์กรจ้างที่ปรึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น มันไม่ผิดอะไรนะครับ เพียงแต่ ที่ปรึกษาเขาก็ทำหน้าที่ในการให้แนวทาง ให้คำปรึกษา ให้แนวคิดและความน่าจะเป็น แต่สุดท้ายแล้วผู้บริหารเองจะต้องพิจารณาให้ดีว่าเหมาะสมกับองค์กรของเราหรือไม่ ถ้าใช่ ผู้บริหารก็จะต้องเป็นตัวหลักในการทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นให้ได้ โดยต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง แสดงให้พนักงานเห็นว่า เราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง

และนี่ก็คือสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงไม่ควรมอบหมายให้คนอื่นทำแทนให้ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: