ผู้นำ ที่นำได้ทั้ง งาน คน และจิตใจของพนักงาน

การเป็นผู้นำที่ดีนั้น มีตำราเขียนไว้อย่างมากมาย ว่าจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญอย่างไรบ้าง เมื่ออ่านจากตำราต่างๆ ก็พอจะสรุปได้ว่า ผู้นำต้องทำงานให้สำเร็จโดยนำคนอื่น บริหารจัดการคนอื่น เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน

ในภาษาอังกฤษนั้น เวลาพูดถึงคำว่า ผู้นำ หรือ Leadership ก็มักจะต้องมีคำว่า Influence ตามมาด้วยเสมอ คือ คนที่จะนำคนอื่นได้ จะต้องสามารถมีอิทธิพลต่อคนอื่นทั้งในด้านการทำงาน และด้านจิตใจ คำว่า Influence นั้น ถ้าแปลเป็นไทยทั่วๆ ไป ก็จะแปลว่า อิทธิพล ซึ่งบางครั้งเราก็นึกไปถึงในเชิงลบมากกว่า เพราะคำว่า อิทธิพลในภาษาไทย มักจะใช้ในเชิงลบมากกว่า แต่คำว่า Influence ที่ใช้ร่วมกับคำว่า Leader นั้น จะเป็นอิทธิพลในเชิงบวกมากกว่า คือ จะต้องเป็นผู้ที่สร้างผลกระทบ สร้างแรงผลักดันในการทำงาน หรือในการทำอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้นในตัวผู้ตามนั่นเอง

และในการสร้างอิทธิพลต่อผู้ตามนั้น ในตำราภาวะผู้นำก็พอจะแบ่งผู้นำออกได้ 2 ลักษณะก็คือ Transactional Leader และ Transformational Leader ซึ่งใครจะมีลักษณะแบบใดนั้น ไม่ได้ผิดอะไร ถือว่า เป็นลักษณะของผู้นำอยู่แล้ว เพียงแต่จะมีอยู่แบบหนึ่ง ที่นำได้ทั้งงาน ทั้งใจของพนักงาน รวมถึงสามารถที่จะสร้างพลัง และขวัญกำลังใจให้กับผู้ตามได้อย่างมากมายทีเดียว

ผู้นำตามแบบแผน (Transaction Leader)

เป็นผู้นำที่ นำแบบตามแบบแผนกระบวนการของการมีบทบาทผู้นำ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นผู้นำที่นำคนอื่นตามตำแหน่งที่ตนเองมีก็พอได้ เช่น ในองค์กร มีผังองค์กร และผู้นำก็คือ ตำแหน่งที่อยู่สูงสุดของผังองค์กร ที่ต้องดูแล บังคับบัญชาพนักงานในองค์กร ดังนั้น ผู้นำที่นำคนอื่นตามแบบแผน ส่วนใหญ่ก็จะนำโดยอาศัยอำนาจของตำแหน่งงานของตนเองที่มีอยู่ ในการสร้างความสำเร็จในการทำงาน มีการสั่งการ การควบคุม การพูดคุย ประชุม กันอย่างเป็นทางการตามบทบาทหน้าที่

ซึ่งถามว่า นำแบบนี้ผิดหรือไม่ คำตอบก็คือ ไม่ผิดอะไรครับ เพียงแต่ผู้นำในลักษณะนี้จะดีในบางสถานการณ์เท่านั้น และอาจจะเป็นผู้นำที่ได้ประโยชน์จากการนำในลักษณะนี้ แบบระยะสั้นๆ เท่านั้น

ผู้นำตามเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader)

ผู้นำในลักษณะนี้ จะนำคนอื่นด้วยใจ จะอาศัยความรู้สึก การสร้างความมีส่วนร่วม มีความเห็นอกเห็นใจกัน เข้าใจคนอื่นในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ดังนั้นผู้นำในลักษณะนี้เราจะเห็นคุณสมบัติของความเป็นกันเอง ความเอาใจใส่ในความรู้สึกของคนอื่นมากกว่า ผู้นำแบบแรกที่เป็นแบบทางการตามแบบแผน เวลาที่การทำงานมีปัญหา ผู้นำแบบนี้นอกจากจะหาแนวทางและวิธีในการแก้ไขปัญหาแล้ว ยังคงมีการพยายามเข้าถึงความรู้สึกของคนทำงานด้วยว่า เขาจะรู้สึกอย่างไรบ้าง

ก็มีคำถามมาอีกว่า การนำในลักษณะนี้มันอ่อนแอเกินไปหรือไม่ คำตอบก็คือ ไม่เช่นกัน การนำในลักษณะนี้ ก็จะเหมาะสำหรับในบางสถานการณ์เช่นกัน และเหมาะกับองค์กรที่ไม่มีความเป็นทางการมากนัก และที่สำคัญก็คือ การนำในลักษณะนี้จะสร้างพลังให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ตามได้ดีกว่า นานกว่า ซึ่งก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่ฝังรากลึกได้ดี และนานกว่า เช่นกัน

ในยุคนี้ มีองค์กรมากมาย พยายามที่จะลดความเป็นทางการในการทำงานลง ลดความล่าช้าอืดอาดในการทำงาน ลดขั้นตอนระเบียบกฎเกณฑ์ในการทำงานต่างๆ ลง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น ดังนั้น ลักษณะของผู้นำที่เหมาะสมกับองค์กรสมัยใหม่ที่ไม่ใหญ่ ยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงเร็ว ปรับตัวได้เร็ว ก็คือ ผู้นำแบบ Transformational Leader มากกว่า Transactional ที่นำกันไปตามแผนแบบ

อย่างไรก็ดี ยุคที่เอาอะไรแน่นอนไม่ได้เลยแบบนี้ ผู้นำที่ดี ก็คงต้องสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการนำของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรา บางเรื่องอาจจะต้องฟังธงและต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บางเรื่องอาจจะต้องเข้าใจคนทำงาน ต้องเอาความเห็นอกเห็นใจ เอาความเป็นมนุษย์เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา หรือการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ผมคิดว่า นี่คือความยากของผู้นำในยุคนี้ ที่ต้องนำพาคนที่มีความคิดแตกต่างกัน มุมมองแตกต่างกัน ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หาความแน่นอนไม่ได้ แต่ถ้าเราอยากเป็นผู้นำที่ดี เราก็คงต้องพัฒนาตนเอง ฝึกฝน จนสามารถที่จะเป็นผู้นำตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม แล้วเราก็จะสามารถเป็นผู้นำที่ นำได้ ทั้ง งาน คน และจิตใจของพนักงานครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: