5 พฤติกรรมของผู้นำที่ยอมรับและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ช่วงนี้มีแต่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ่อย เราต้องติดตามสถานการณ์แทบจะทุกชั่วโมงเกี่ยวกับโควิด19 จนทำให้ต้องเตรียมตัว และวางแผนการทำงาน และแผนการบริหารคน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

และยิ่งไปกว่านั้น ผู้นำในช่วงเวลาวิกฤต หรือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนแบบนี้ ยิ่งต้องสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานในองค์กรได้ มิฉะนั้น พนักงานในองค์กรก็จะคิดกันไปเองต่างๆ นานา คาดเดาไปเรื่อย และมีข่าวลือแพร่กระจายกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ดังนั้นผู้นำจะต้องมีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง โดยเปิดใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งมองหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ เราลองมาดู 5 พฤติกรรมของผู้นำที่ยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีว่ามีอะไรบ้าง

  • สื่อสารถึงความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นก็ตาม ผู้นำ จะต้องเป็นคนหลักที่ต้องสื่อสารให้กับพนักงานทราบถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง สื่อสารให้พนักงานเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง และต้องสามารถตอบคำถามของพนักงานที่มีข้อสงสัยต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ให้ได้อย่างชัดเจน

  • กำหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน ผู้นำจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งให้ชัดเจน และต้องสื่อสารเป้าหมายให้กับพนักงานทุกคนทราบด้วยตนเอง รวมทั้งต้องมีการสื่อสารบ่อยๆ เพื่อให้พนักงานเห็นภาพ และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งการสื่อสารเป้าหมายที่ชัดเจนนี้ ยังทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกมั่นใจต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอีกด้วย

  • มองหาโอกาสใหม่ๆ เสมอ อีกหนึ่งพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า ผู้นำไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง และยังเอาการเปลี่ยนแปลงนั้นมาสร้างประโยชน์ได้ ก็คือ เขาจะมองหาโอกาสในวิกฤตนั้นๆ เสมอ แม้ว่าจะเกิดวิกฤติสักกี่ครั้ง ผู้นำก็จะมองหาโอกาส และช่องทางที่เปิดไว้เสมอ เพื่อที่จะได้เปลี่ยนวิกฤตินั้นให้เป็นโอกาสทางธุรกิจของตนให้ได้ จากนั้นก็ต้องอาศัยการสื่อสารให้พนักงานทุกคนมองเห็นโอกาสนั้นร่วมกัน เพื่อไปสู่ทางออกร่วมกันได้

  • ทดลองลงมือทำจริง ผู้นำที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง จะลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ที่เปิดโอกาสให้เห็นในทันที และถ้าทำแล้วไม่สำเร็จ หรือติดปัญหาบางอย่าง ก็สามารถตัดสินใจเลิกทำ หรือปรับวิธีการทำงานใหม่ทันทีได้เสมอ ไม่มัวแต่ยื้อ หรือคิดนาน หรือไม่ตัดสินใจสักที เขาจะกล้าเสี่ยงลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแต่เป็นโอกาสที่ดี และเมื่อรู้ว่าไม่เวิร์ค ก็จะเลิกทำ หรือเปลี่ยนแปลงทันที

  • มองหาช่องทางใหม่ๆ หรือหุ้นส่วนใหม่ๆ อีกพฤติกรรมหนึ่งของผู้นำที่ปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงก็คือ เมื่อเห็นโอกาสที่ดี ก็จะเริ่มต้นมองหาหุ้นส่วนทางธุรกิจใหม่ๆ ในกรณีที่ธุรกิจเดิม ปรับตัวไม่ได้จริงๆ หรือมีต้นทุนที่สูงในการเปลี่ยนแปลง ก็จะมองหาธุรกิจใหม่ หรือ Business Model ใหม่ๆ และหาหุ้นส่วนและผู้ร่วมธุรกิจในแนวใหม่ที่แตกต่างไปจากธุรกิจเดิมที่ทำอยู่เลย

นอกจากพฤติกรรมเหล่านี้ของผู้นำที่ยอมรับและเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแล้ว แค่ตัวผู้นำคนเดียวคงจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในองค์กรได้ เมื่อผู้นำเชื่อและยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การสื่อสารในสิ่งที่ผู้นำคิด และตั้งใจให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรได้เห็นภาพ

การสื่อสารก็ต้องสื่อในลักษณะของการสร้างแรงบันดาลใจ สื่อถึงความหวัง ความสำเร็จของเราในอนาคต ถ้าเราพร้อมใจ และร่วมใจเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเกิดความเชื่อมั่นว่า องค์กรของเรามีทางออกเสมอ พนักงานก็จะมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ดีขึ้นได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: