ระบบงานอะไรในองค์กร ที่สามารถทำให้ยืดหยุ่นได้บ้าง

เมื่อวานนี้ได้ลงบทความเกี่ยวกับวิธีคิดเพื่อให้ได้มาเพื่อระบบการทำงานแบบยืดหยุ่น วันนี้ก็เลยนำเอาระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรที่พอจะสามารถออกแบบให้เกิดความยืดหยุ่นได้ว่ามีอะไรที่พอจะทำได้บ้าง เพื่ออาจจะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้อ่านที่กำลังต้องการวางระบบการทำงานแบบยืดหยุ่นในองค์กร

  • เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆ เลยที่หลายองค์กรนำมาสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน ก็คือ ปรับเวลาเข้าออกงาน ให้มันยืดหยุ่น ไม่ต้องเข้างานเวลาเดียวกันทั้งหมดทุกคนก็ได้ โดยมีการกำหนดช่วงเวลาเข้างาน อาจจะตั้งแต่ 7โมงเช้า ถึง 9โมงเช้า ที่เป็นช่วงเวลาที่พนักงานสามารถที่จะเลือกเวลาเข้างานได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์การใช้ชีวิตและครอบครัว พนักงานบางคนต้องไปส่งลูกเข้าเรียนแต่เช้าตรู่ แต่ไม่รู้จะไหน ก็ให้เข้างานเช้าหน่อย บ่ายก็เลิกเร็วหน่อยเพื่อที่จะไปรับลูกกลับบ้านได้ด้วย เป็นต้น

  • วันทำงานที่ยืดหยุ่น เรื่องที่สองที่เริ่มมีหลายองค์กรมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของความยืดหยุ่นก็คือ เรื่องของวันทำงาน แทนที่จะทำงานสัปดาห์ละ 5 วันตลอด ก็สร้างระบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ก็คือ ให้นับชั่วโมงการทำงานต่อวันไว้ด้วย เช่น สัปดาห์หนึ่งจะต้องทำงาน 40 ชั่วโมง แต่ถ้าพนักงานยินดีทำงาน 10 ชั่วโมงต่อวัน ก็จะทำงานแค่เพียง 4 วันต่อสัปดาห์เป็นต้น วิธีนี้ฝรั่งเริ่มใช้กันมากขึ้น แต่บ้านเรายังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ การออกแบบวันทำงานที่ยืดหยุ่น เราอาจจะกำหนดเป็นจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน จากนั้น ก็ให้พนักงานวางแผนกำหนดวันทำงานของตนเอง เพื่อให้ได้จำนวนชั่วโมงตามที่บริษัทกำหนดไว้ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ จะต้องมีการกำหนดผลลัพธ์ของงานที่ต้องการไว้อย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน

  • สถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่น ก็คือ พนักงานไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาทำงานในบริษัททุกวัน อาจจะอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานนอกบริษัทได้สัปดาห์ละ 1-2 วัน ที่เหลือจะต้องเข้ามาประชุม และทำงานกับเพื่อนร่วมงานในบริษัท วิธีนี้ก็จะทำให้พนักงานสามารถใช้เวลากับครอบครัว หรือเรื่องส่วนตัวได้ โดยที่สามารถทำงานไปด้วยได้ บางลักษณะงานก็สามารถที่จะทำงานที่บ้านได้เลยก็มี

  • การแต่งกายที่ยืดหยุ่น เรื่องของแบบฟอร์มในการทำงาน ก็เริ่มที่จะยืดหยุ่นมากขึ้น บางองค์กรก็ให้อิสระพนักงานในการแต่งกาย จะแต่งกายอย่างไรก็ได้มาทำงานในบางวันที่ไม่ต้องพบลูกค้าเป็นต้น ก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งกายเรียบร้อยตลอดเวลา

  • วันลาที่ยืดหยุ่น เรื่องวันลาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บริษัททางสหรัฐอเมริกาเริ่มปรับใช้กันมากขึ้น ก็คือ ให้สิทธิพนักงานว่ามีสิทธิลารวมทุกอย่างตามจำนวนวันที่กำหนดไว้ แล้วพนักงานก็ไปบริหารจัดการกันเอาเอง โดยไม่ต้องไปกำหนดวันสูงสุดของการลาแต่ละแบบไว้ เช่นพักร้อนต้อง 6 วัน หรือ ลาป่วยได้รับค่าจ้างต้อง 30 วัน ฯลฯ แต่ให้รวมวันลาทั้งหมดทุกประเภทให้เป็นสิทธิของพนักงานเช่นได้สิทธิลาทั้งหมด 50 วัน ก็ไปบริหารเอาเองตามชีวิตของตนเอง ปีนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงป่วยบ่อย ก็ใช้เป็นลาป่วยเยอะหน่อย เป็นต้น

  • สวัสดิการที่ยืดหยุ่น เรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องที่เริ่มมีหลายองค์กรที่ให้ความสำคัญมากขึ้น ก็คือ แทนที่เราจัดสวัสดิการแบบบังคับว่าพนักงานทุกคนจะได้แบบเดียวกันทั้งหมด เราก็เปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิที่จะเลือกสวัสดิการที่เหมาะสมกับชีวิตของตนเองได้ โดยกำหนดสิทธิไว้ในรูปแบบของคะแนน หรือแต้มสะสม พนักงานจะมีแต้มตามระดับงานของตนเอง และสวัสดิการแต่ละตัวก็จะมีคะแนนของมันอยู่ เราก็ไปเลือกสวัสดิการตามที่เราต้องการ โดยให้คะแนนรวมไม่เกินสิทธิที่ได้ควรจะได้รับ

อย่างไรก็ดี การทำเอาเรื่องความยืดหยุ่นมาใช้งานนั้น คงต้องมีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้ที่ชัดเจนด้วยเช่นกัน และจะต้องมีวิธีการวัดผลงานที่เน้นไปในเรื่องของผลลัพธ์จากการทำงานมากกว่าที่จะมองแค่เพียงเวลา และสถานที่ทำงาน อีกทั้งเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้พนักงานสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้

สุดท้ายก็คือ องค์กรคงต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่จะมาทำงานในแบบยืดหยุ่นแบบนี้ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ เราจะต้องได้พนักงานที่มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในตนเองที่สูง ก็คือ จะต้องมีการเปลี่ยน Core Competency ขององค์กรด้วย เพื่อที่จะได้พนักงานที่สามารถทำงานได้ผลงาน โดยที่เราไม่ต้องไปจ้ำจี้จ้ำไชอะไรมากมาย

อย่าลืมนะครับว่า เมื่อไหร่ที่เราออกแบบวิธีการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น สิ่งที่ HR จะต้องคิดต่อก็คือ เราจะต้องปรับระบบและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านอื่นประกอบด้วยหรือไม่ เช่น ระบบการสรรหาคัดเลือก คุณสมบัติของพนักงาน วิธีการอบรมพัฒนาพนักงาน การประเมินผลงาน การให้รางวัลผลงาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนได้รับผลกระทบตามมาจากระบบการทำงานแบบยืดหยุ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: