การบริหารค่าตอบแทน บางเรื่องคิดนานไปไม่เกิดผลดีกับองค์กร

ระบบการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรนั้น ถ้าเราเอาระบบบริหารค่าตอบแทนของเราไปเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้สามารถดึงดูด และเก็บรักษาคนดี คนเก่ง ได้นั้น ผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องใช้ความรวดเร็วในการตัดสินใจในเรื่องนี้ให้ทันต่อการบริหารจัดการขององค์กรด้วยเช่นกัน

บางองค์กรที่มีนโยบายปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน อัตราแรกจ้างพนักงานใหม่ตามวุฒิการศึกษา และระบบการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อที่จะทำให้ตัวการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กรสามารถที่จะแข่งขันกับตลาดได้ และยังทำให้เกิดความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน และตามผลงานของพนักงาน แต่เชื่อหรือไม่ว่าก็ยังมีผู้บริหารของอีกหลายองค์กรที่ไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้ ปล่อยให้ระบบค่าตอบแทนที่วางไว้ เป็นแค่เพียงระบบที่อยู่ในแฟ้ม ในกระดาษรายงาน ซึ่งมันมีแต่ส่งผลเสียให้กับองค์กร เช่น

  • จ้างพนักงานใหม่ไม่ได้ ด้วยระบบเดิมที่มีอยู่ เราไม่สามารถจ้างพนักงานใหม่ที่มีฝีมือได้เลย องค์กรทำระบบใหม่ ก็เพื่อให้อัตราแรงจ้างสามารถที่จะแข่งขันได้ แต่พอผู้บริหารตัดสินใจช้า หรือไม่ตัดสินใจใช้ระบบใหม่ ก็เลยทำให้เราไม่สามารถจ้างคนใหม่ได้ตามที่เราต้องการ ซึ่งมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อแผนงานขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย แล้วแบบนี้แผนกลยุทธ์ที่เรากำหนดไว้ มันจะไปตามแผนได้อย่างไร หรือ บางองค์กรก็ตัดสินใจจ้างพนักงานใหม่ในอัตราที่สูงกว่าที่เราเคยจ้าง สุดท้ายก็มีปัญหาเงินเดือนลักลั่นกันไปหมด เพราะระบบที่ทำไว้ไม่อนุมัติสักที

  • การจ่ายเงินเดือนยังมีความเหลื่อมล้ำ ที่องค์กรให้ทำโครงสร้างเงินเดือนและระบบบริหารเงินเดือนใหม่ ก็เพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องค่าจ้างเงินเดือน และต้องการให้ค่าจ้างเงินเดือนสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของงานจริงๆ แต่พอทำโครงสร้างเงินเดือนเสร็จแล้ว พร้อมที่จะใช้งานจริงได้แล้ว เหลือแต่ผู้บริหารไม่ตัดสินใจสักที ไม่รู้ว่ารออะไร หรือติดขัดเรื่องอะไร ไม่ยอมบอกฝ่ายบุคคล สุดท้าย เราก็ไม่สามารถใช้โครงสร้างเงินเดือนใหม่ และระบบบริหารเงินเดือนใหม่ได้เลย ปัญหาเดิมๆ ก็จะยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลา แล้วผู้บริหารก็มักจะย้อนกลับมาถาม HR ว่าทำไมเรื่องเงินเดือนถึงแก้ไขไม่ได้สักที พอ HR ตอบไปว่า เราแก้ไขให้แล้ว รอแค่เพียงท่านนั่นแหละที่ต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการตามระบบใหม่ๆที่ออกแบบใหม่ไว้ อนุมัติเมื่อไหร่ก็ใช้งานได้ทันที แต่นี่รอมาปีกว่าแล้ว ก็ยังไม่เห็นอนุมัติมาสักที

  • การขึ้นเงินเดือนก็ยังคงมีปัญหา เมื่อระบบบริหารเงินเดือนไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเสียที มันก็ลามไปถึงระบบการขึ้นเงินเดือนตามผลงานอีก ซึ่งก็ทำให้การขึ้นเงินเดือนตามผลงาน ไม่สะท้อนผลงานของพนักงานจริงๆ บางองค์กรพยายามจะแก้ไขเรื่อง พนักงานเก่าแก่ เงินเดือนสูง แต่ผลงานไม่ได้มาตรฐาน แต่กลับได้อัตราการขึ้นเงินเดือนที่สูง เมื่อเทียบกับพนักงานใหม่เงินเดือนน้อยกว่า แต่ผลงานดีกว่า เมื่อระบบทำเสร็จแล้ว แต่ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร HR ก็ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางในการขึ้นเงินเดือนได้ สุดท้าย ก็ยังมีปัญหาแบบเดิมๆ รอให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไป

และเมื่อระบบค่าตอบแทนมีปัญหา เราก็จะไม่สามารถที่จะหาคนเก่งคนดี ในอัตราที่แข่งขันได้ และถ้าคนที่เราต้องการหานั้นมันสำคัญต่อแผนกลยุทธ์ขององค์กร ก็ยิ่งทำให้เราไม่สามารถไปตามแผนงานได้

ยิ่งไปกว่านั้น การบริหารค่าตอบแทนที่ไม่ได้ตอบแทนผลงานกันจริงๆ จังๆ นั้น มันมีแต่จะทำให้พนักงานหมดแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นไปอีก

สุดท้ายการมัวแต่คิด รอ และไม่ตัดสินใจในเรื่องค่าตอบแทน ซึ่งควรต้องตัดสินใจในเวลาที่กำหนดนั้น จะมีผลทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรมีปัญหาสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ และ HR กับผู้บริหารเอง ก็ต้องนั่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด สาเหตุแค่เพียงรอการตัดสินใจของผู้บริหารเท่านั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: