5 ขั้นตอนในการคิด เพื่อวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีหน้า

เวลาปลายปีแบบนี้ทีไร สิ่งที่จะต้องคิดก็คือ การวางแผนในปีถัดไป ในการบริหารทรัพยากรบุคคลก็เช่นกัน พอช่วงปลายปีมาถึง เหล่าบรรดานักบริหารทรัพยากรบุคคล ต่างก็ต้องคิดวางแผนงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรกันว่า ในปีถัดไปนั้น เราจะต้องวางแผนเพื่อทำอะไรบ้าง จนในบางครั้งหลายคนก็คิดกันไม่ออกเหมือนกันว่า จะต้องวางแผนงานในเรื่องอะไรบ้าง

วันนี้ก็เลยนำเอาแนวทางในการคิดวิเคราะห์ เพื่อที่จะได้ข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกัน

  • เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ก่อนที่ HR จะวางแผนงานในด้านต่างๆ ได้นั้น สิ่งแรกที่จำเป็นที่จะต้องทราบ และเห็นภาพอย่างชัดเจนก่อนเลย ก็คือ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ขององค์กรในปีถัดไป ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ภาพความสำเร็จในปีถัดไปเป็นอย่างไร และวิธีการที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้นได้อย่างไร ธุรกิจต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ฯลฯ นี่คือ ภาพที่ HR จะต้องมองให้ออก และตีโจทย์ให้แตกก่อนที่จะวางแผน HR ขององค์กรให้ได้อย่างชัดเจน

  • Rethink จากนั้นก็เอาเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรมาคิดต่อ โดยตั้งคำถามกับตัวเองว่า ด้วยเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่กำหนดไว้นั้น เราในฐานะฝ่ายบุคคลจะต้องสนับสนุนงานด้านการบริหารทรัพากรบุคคลในด้านใดที่จะทำให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จได้จริง วิธีคิด ก็คือ เอากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ต้นทางมาค่อยๆ คิดไล่ไปทีละระบบกันเลย ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาคัดเลือก การ Onboarding การพัฒนาพนักงาน การบริหารผลงาน การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ ไปจนถึงการวางแผนความก้าวหน้าสายอาชีพของพนักงาน และการสร้างความผูกพัน ฯลฯ ต้องไล่คิดไปทีละระบบว่ามีกระทบกับระบบอะไรบ้าง

  • Repair เมื่อคิดไปทีละระบบแล้ว ถ้าเรามองเห็นว่า ระบบ HR ที่มีอยู่นั้นยังคงใช้ได้ เพียงแต่อาจจะต้องมีการปรับปรุงในบางประเด็นให้มันสอดคล้องกับแผนงาน นั่นก็คือ การซ่อมแซมและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น เราก็สามารถไล่ไปทีละระบบที่เรามีอยู่ ว่าระบบ HR ใดบ้างที่ต้องซ่อมแซมปรับปรุง และต้องซ่อมแซมในด้านใด ทำอะไรบ้าง อย่างไร แผนงานก็จะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น

  • Redesign บางระบบที่มีอยู่อาจจะเป็นระบบที่เก่ามากแล้ว และใช้งานไม่ได้แน่นอนในการที่จะสนับสนุนเป้าหมายองค์กรปีหน้า แปลว่า เราก็ต้องคิดใหม่ ออกแบบระบบกันใหม่ โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับระบบงานที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรโดยตรง เช่น ระบบการสรรหาคัดเลือกพนักงาน ระบบบริหารผลงาน การบริหารค่าตอบแทน รวมถึงระบบความก้าวหน้าสายอาชีพ เพราะระบบเหล่านี้มักจะต้องมีการออกแบบใหม่ เมื่อองค์กรมีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการใหม่ หรือมีเป้าหมายในการรับเอาพนักงานในวิชาชีพใหม่ๆ เข้ามาทำงานกับองค์กร ซึ่งระบบ HR เดิมอาจจะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป

  • Restart ก็คือการวางแผนเพื่อเริ่มระบบใหม่ในทางปฏิบัติจริง ซึ่งอาจจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กร มีการให้ความรู้แก่พนักงานก่อนที่จะเริ่มต้นระบบใหม่ ฯลฯ บางครั้งอาจจะต้องมีการปรับเปลียนแนวคิดในการทำงานของผู้บริหารก็มี สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะต้องคิดและเตรียมการให้ดี เพราะหลายครั้งที่ระบบใหม่ที่เป็นระบบที่ดี แต่กลับไม่สามารถใช้งานได้จริง ก็เพราะเราไม่ได้เตรียมความพร้อมของผู้บริหารและของพนักงานกันก่อน

  • Report สุดท้ายเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลการทำงานใหม่ ระบบงานใหม่ ว่าเกิดผลดี ผลกระทบ และผลเสียอย่างไรบ้าง จะต้องมีการวางแผนในการเก็บข้อมูลในการทำงานอย่างชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประกอบการวางแผนในปีถัดไปได้อีก

นี่คือแนวทางง่ายๆ ในการคิดวางแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานขององค์กร ท่านใดคิดว่าพอจะเป็นประโยชน์ ก็สามารถลองนำไปปรับใช้ในการวางแผนงานปีหน้าได้เลยนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: