จุดบอดสำคัญของผู้นำ (ที่เจ้าตัวไม่รู้ตัว) ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา

ได้อ่านบทความหนึ่งจากนิตยสาร Strategy+Business ฉบับ Autumn 2020 ชื่อบทความว่า Revealing Leader’s blind spots ซึ่งเขียนโดย Joan Shafer, Adam Bryant, และ David Reimer ได้ศึกษาเกี่ยวกับจุดบอดของผู้นำที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา

ซึ่งในการศึกษานี้ ได้ให้ตัวผู้นำประเมินตนเอง และให้ผู้อื่นที่ผู้นำเหล่านี้ทำงานด้วย ประเมินผู้นำของตนเอง แล้วเอาผลมาเทียบกันว่ามีอะไรที่ตรงกันหรือไม่ตรงกันบ้าง ผลออกมาส่วนใหญ่มองไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่ แต่ที่น่าสนใจก็คือ ผู้นำหลายคนประเมินตนเองว่า มีทักษะด้านนั้นอยู่แล้ว แต่ผู้ตามที่ทำงานด้วย กลับประเมินว่า ยังขาดอยู่ก็มีหลายตัว แต่อย่างไรก็ดี มีคุณลักษณะของผู้นำที่เห็นตรงกันว่า จะต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้นำในระดับใดขององค์กรก็ตาม คุณสมบัติเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้

  • Emotional Intelligence/People Skills ตัวแรกเลยที่ผู้นำทุกคนจำเป็นจะต้องมี และต้องมีในระดับที่สูงก็คือ เรื่องของความฉลาดทางอารมณและการบริหารคน ไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ปี และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นเพียงใด ผู้นำที่ดียังคงต้องมีคุณสมบัติทางด้านความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเอาไปใช้ในการบริหารคนที่อยู่ภายใต้การดูแลให้ได้

  • Delegation and trust คุณสมบัติประการที่สองก็คือ ทักษะในการมอบหมายงาน และการสร้างความน่าเชื่อถือ ทักษะนี้ก็สำคัญ มันแสดงให้เราเห็นว่า ผู้นำบางคนก็ยังมอบหมายงานไม่เป็น และยังไม่สามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ตามได้

  • Listening ทักษะการฟัง ยิ่งเป็นผู้นำยิ่งต่อฟังคนอื่นให้เป็น นี่คือเคล็ดลับของการเป็นผู้นำที่ดี ที่ผู้นำหลายคนมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย เพราการฟังอย่างเข้าใจคนอื่นนั้น จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในใจของผู้ตามได้อย่างดี ยิ่งในยุคสมัยนี้ที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก แต่คนเรากลับไม่ค่อยฟังกัน หรือฟังกันไม่ค่อยเข้าใจกันมากขึ้น ส่วนใหญ่มักจะฟังเพื่อโต้ตอบมากกว่า ฟังเพื่อเข้าใจ

  • Communication ทักษะถัดไปที่ต้องได้รับการพัฒนาก็คือ ทักษะในการสื่อสาร ซึ่งก็คือ การพูดอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่พูดเพื่อทำลายคนอื่น สื่อสารอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจง่ายๆ และเห็นภาพ เพื่อที่จะได้ทำงานได้อย่างตรงตามเป้าหมาย รวมทั้งสื่อสารเพื่อสร้างกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตาม

นี่คือ 4 คุณสมบัติที่ผู้นำบางคนประเมินตนเองว่า มี แต่ในมุมมองของผู้ตาม มองว่า จะต้องพัฒนา ก็ลองเอาไปพิจารณาในการสร้างโปรแกรมการพัฒนาผู้นำขององค์กรเราต่อไปได้ครับ

โดยส่วนตัวผมเอง อยากจะเพิ่มอีก 1 คุณสมบัติของผู้นำในยุคนี้ก็คือ เรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้ ซึ่งคุณสมบัตินี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการเป็นผู้นำในยุคนี้ ผู้นำหลายคนเก่งมาก แต่มัวแต่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีต โดยไม่สนใจว่า โลกเราเปลี่ยนแปลงไปมากมายสักแค่ไหนแล้ว ยังคงคิดแบบเดิม ทำงานแบบเดิม สุดท้ายพอรู้ตัว เราก็ตามโลกไม่ทันแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: