เราทำงานเป็นกลุ่มๆ หรือทำงานเป็นทีม กันแน่

แต่ละองค์กรมักจะต้องการการทำงานเป็นทีมที่ดี อยากให้พนักงานทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ หัวหน้างาน กับพนักงานก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างดี ความขัดแย้งน้อย เราก็เลยมักจะเห็น Competency ของหลายๆ องค์กรที่จะต้องมีคำว่า Teamwork อยู่แทบจะทุกองค์กร

องค์กรที่มีการทำงานเป็นทีมที่ดี พนักงานจะต้องมีอุปนิสัยที่สอดคล้องกับการทำงานร่วมกัน หลักๆ แล้วจะต้องมีนิสัยอย่างไรบ้างลองมาดูกันครับ

  • คิดก่อนที่จะพูด การทำงานเป็นทีมที่ดีนั้น ทีมงานจะต้องมีอุปนิสัยอย่างหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ จะต้องคิดก่อนที่จะพูดอะไรออกมา โดยเฉพาะคำพูดที่ไม่ดี หรือ คำพูดที่ทำให้คนอื่นรู้สึกแย่ หรือถ้าต้องการจะพูดตรงๆ ก็จะเปลี่ยนคำพูดใหม่ให้ฟังแล้วไม่แรง หรือไม่ทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกได้ง่าย ตรงกันข้ามกับพนักงานที่ไม่เคยคิดอะไรก่อนพูดเลย พฤติกรรมแบบนี้มีแต่จะทำลายการทำงานเป็นทีมได้อย่างง่ายดาย เวลาที่คนใดคนหนึ่งพูดจาที่ไม่เหมาะสมออกมา มันจะสร้างความรู้สึกแย่ๆ ให้กับคนอื่น และทำให้เกิดรอยร้าวในการทำงานเป็นทีมและ รอยร้าวนี้เมื่อเกิดขึ้น มันก็ยากที่จะเชื่อมใหม่ได้

  • รับฟังคนอื่นอย่างเข้าใจ นอกจากการพูดที่เหมาะสมแล้ว นิสัยของคนที่ทำงานเป็นทีมที่ดี ก็คือคนที่รับฟังคนอื่นอย่างตั้งใจ และเข้าใจมุมมองของคนอื่นว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้ คนบางคนชอบที่จะพูดอย่างเดียว ไม่เคยคิดที่จะรับฟังคนอื่นเลย แบบนี้ ก็จะทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีเช่นกัน บางคนมัวแต่พูด แต่ไม่เคยฟัง ดังนั้นคนที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี จะต้องฝึกรับฟังคนอื่นอย่างเข้าใจ

  • ไม่ซ้ำเติมคนอื่น ทีมงานต้องทำงานร่วมกัน ดังนั้น ถ้าใครคนใดคนหนึ่งทำงานผิดพลาด คนที่ทำงานเป็นทีมได้ดี จะไม่ซ้ำเติมคนอื่น จะไม่เอาความผิดพลาดของคนอื่นมาพูดซ้ำไปซ้ำมา จนทำให้คนนั้นรู้สึกแย่ลงไปอีก แต่จะเป็นคนที่ให้โอกาสทีมงานในการปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งให้การช่วยเหลือในสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ดี เพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้และไม่ผิดซ้ำเดิมอีก

  • ไม่นินทาคนอื่น คนที่ทำงานเป็นทีมได้ดีนั้น จะไม่มีนิสัยนินทาคนอื่นให้คนอื่นฟัง เวลาที่มีใครมานินทาเพื่อนคนอื่นให้ฟัง เขาจะพยายามปรับให้คนนั้นมองคนอื่นในแง่ดีมากกว่าที่จะร่วมนินทาไปกับคนนั้นด้วยความคึกคะนอง

  • ไม่หวงวิชา พนักงานที่ทำงานเป็นทีมได้ดี จะต้องไม่มีนิสัยหวงวิชา จะเป็นคนที่ถ่ายทอด และแชร์ความรู้ให้กับทีมงานได้รับฟัง และเข้าใจ เวลาที่เรียนรู้อะไรใหม่แล้ว ก็มักจะมาสอนและให้ความรู้แก่คนอื่นในทีมงาน เพื่อให้ทุกคนมีความรู้และความเข้าใจที่เหมือนกัน ซึ่งจะช่วยทำให้การทำงานเป็นทีมของเราดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัด

ในชีวิตการทำงานจริงนั้น การทำงานเป็นทีมบางครั้ง เหมือนจะดี แต่จริงๆ แล้ว อาจจะเรียกว่า เป็นการทำงานเป็นกลุ่มมากกว่า ที่จะเรียกว่าการทำงานเป็นทีม

ทำงานเป็นกลุ่ม ก็คือ การนั่งทำงานร่วมกัน ทำงานด้วยกัน แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลย ไม่คุยกัน ไม่รับฟังกัน เวลาใครทำผิด ก็เอาไปนินทากับอีกคน ใครรู้อะไรมากกว่า ก็เก็บไว้ โดยไม่คิดที่จะแชร์ให้คนอื่นได้ทราบเหมือนกัน มีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือ นั่งทำงานด้วยกันเป็นกลุ่มๆ

องค์กรของท่านล่ะครับ ทำงานเป็นทีม หรือทำงานเป็นกลุ่ม ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: