พฤติกรรมของพนักงานแบบไหนบ้างที่เรียกว่ามี Engagement กับองค์กร

เรื่องของ Engagement ก็ยังคงเป็นเรื่องที่องค์กรที่เน้นในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างก็ให้ความสำคัญ องค์กรเหล่านี้พยายามที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของความผูกพันของพนักงานให้ได้ เพราะถ้าพนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรแล้ว เขาก็จะสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้

ในการดูว่า พนักงานในองค์กรเรานั้น ผูกพันกับองค์กรหรือไม่นั้น สิ่งแรกที่องค์กรมักจะทำก็คือ การทำสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยให้องค์กรที่ปรึกษาภายนอกเข้ามาสำรวจและสรุปคะแนน พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการสร้างความผูกพันอย่างไรให้ได้คะแนนมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ในมุมของผู้จัดการที่บริหารพนักงานในทีมงาน ก็ต้องการที่จะทราบว่า พนักงานในทีมงานของตนเองนั้นผูกพันกับการทำงานในทีมงาน และกับองค์กรหรือไม่ ก็เลยเอาพฤติกรรมของพนักงานที่รู้สึกผูกพันกับการทำงานกับองค์กรมาเล่าให้อ่านกันว่า พนักงานที่ผูกพันกับองค์กรนั้น เขามักจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาให้เราเห็นบ้าง

  • มองโลกในแง่ดี พฤติกรรมแรกก็คือ เขาจะมองโลกการทำงานในแง่บวกเสมอ แม้ว่างานจะเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย แต่พนักงานที่ผูกพันจะมองในมุมความท้าทายของงาน และสนุกกับการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ดีที่สุด ตรงข้ามกับพนักงานที่ไม่รู้สึกผูกพัน จะมองโลกในแง่ร้าย มองการทำงานของตนเองในมุมลบเสมอ อะไรที่ดี ก็มองไม่ดี อะไรที่ไม่ดี ยิ่งมองแย่เข้าไปอีก พูดง่ายๆ ก็คือ ไม่มีอะไรดีเลยในสายตาของพนักงานที่ไม่ได้รู้สึกผูกพันกับองค์กร

  • ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี พนักงานที่ Engage จะเป็นคนที่เน้นการทำงานกับคนอื่นได้ดี การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากทีมงาน สนุกที่ได้คุย ได้โต้เถียงและหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งเวลามีกิจกรรมขององค์กร ก็จะยินดีและสนุกในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรอย่างเต็มใจ แต่พนักงานที่ไม่ Engage จะมีพฤติกรรมที่เน้นที่ตัวเองเป็นหลัก ทำงานโดยเน้นผลประโยชน์ของตนเอง ไม่มีการช่วยเหลือทีมงานใดๆ และไม่เคยคิดและไม่เข้าร่วมกิจกรรมอะไรก็ตามขององค์กรเลย

  • ทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ พฤติกรรมที่เรามักจะเห็นจากพนักงานที่ผูกพันกับการทำงานก็คือ เขาจะเป็นคนที่มีความทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ไม่ลางานมากมาย ไม่หาเหตุในการลาป่วย และไม่มาทำงาน แต่จะพยายามจัดสรรเวลาในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ผิดกับพนักงานที่ไม่ผูกพัน จะเห็นอย่างชัดเจนว่าเขามักจะขาดงาน ลาป่วยบ่อย โดยไม่มีสาเหตุ วันดีคืนดีก็ขาดงาน หรือหายไปโดยไม่บอกกล่าวอะไร โดยไม่สนใจว่างานที่ได้รับมอบหมายนั้นจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม

  • ต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเสมอ พนักงานที่ผูกพัน จะเป็นคนที่แสดงให้เห็นว่าต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอด อยากที่จะทำงานเพิ่มเติมกว่าที่ได้รับมอบหมาย มักจะอาสาทำงานที่นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายของตำแหน่งงาน เพราะต้องการต่อยอดและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แต่พนักงานที่ไม่ผูกพัน จะแสดงอาการไม่อยากเรียนรู้อะไรแล้ว และไม่ต้องการที่จะรับงานใหม่ๆ เพิ่มเติม ไม่อยากเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ต้องการที่จะทำแบบเดิม หรือไม่ก็น้อยกว่าเดิมได้ยิ่งดี

อ่านพฤติกรรมข้างต้นแล้ว พอจะประเมินพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเองออกมั้ยครับ ว่าเขาผูกพันกับการทำงานในองค์กรหรือไม่ ถ้าส่วนใหญ่แสดงออกถึงพฤติกรรมว่าไม่ผูกพัน ก็คงต้องรีบหาแนวทางในการแก้ไขแล้วล่ะครับ มิฉะนั้น งานต่างๆ ในฝ่ายของท่านเองอาจจะมีปัญหาในอนาคตข้างหน้าได้ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: