สาเหตุหลักที่ทำให้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาของระบบงาน HR ในองค์กรได้

ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายในทุกวันนี้ ส่งผลกระทบต่อความต้องการของคนเราได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งสุดท้ายก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนเราอีกเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เองก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลต่อความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานในองค์กร

นอกจากความต้องการของพนักงานแล้ว ธุรกิจเองก็อยู่ในสภาพที่ต้องแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายในภายนอก ทั้งจากคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม ไม่เพียงแค่นั้น ความต้องการของลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงไป ต้องการสินค้าและบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น สะดวกมากขึ้น ฯลฯ จนทำให้องค์กรต่างๆ ต้องพากันปรับตัวเพื่อให้ตนเองสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในธุรกิจที่ทำอยู่

และการที่เราจะสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้ธุรกิจของเราไปสู่เป้าหมายได้ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น พนักงานในองค์กร ถือเป็นหัวใจสำคัญมาก ในการที่จะส่งมอบคุณค่าทั้งในตัวสินค้าและบริการของเราให้กับลูกค้าของเราได้

การที่องค์กรของเราเราสามารถที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานได้ (Employee Experience) จะมีส่วนช่วยให้พนักงานส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้กับลูกค้าของเราได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ฝ่ายบุคคลจึงต้องสร้าง ปรับปรุง และวางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ช่วยสร้างประสบการณ์ในการทำงานที่ดีให้กับพนักงานตั้งแต่เข้างานมาใหม่ จนกระทั่งเกษียณออกไปได้อย่างดี

และการที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานของเราได้นั้น เราคงต้องอาศัยความต้องการของพนักงานของเราในการเข้ามาวางระบบ HR ที่ดีด้วยเช่นกัน หลายองค์กรที่ปรับปรุงระบบบริหารบุคคล โดยใช้ความรู้ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสมาชิกฝ่ายบุคคล และจากข้อมูลการบริหารบุคคลขององค์กรต่างๆ เพื่ออ้างอิง แต่ต้องไม่ลืมว่า พนักงานของแต่ละองค์กรนั้น มีความต้องการที่แตกต่างกัน ระบบ HR บางแห่งที่ใช้งานได้ดี ก็อาจจะไม่สามารถนำมาใช้งานกับองค์กรเราได้ดีเหมือนกับเขา

และด้วยสาเหตุที่ฝ่ายบุคคลวางระบบ และปรับปรุงระบบ HR โดยอาศัยฝ่ายบุคคลเองแต่เพียงฝ่ายเดียว ก็เลยทำให้ปัญหาต่างๆ หรือ ระบบงานต่างๆ ที่วางไว้นั้นไม่สามารถที่จะไปตอบโจทย์ของพนักงานได้เลย บางองค์กรฝ่ายบุคคล Copy เอาเอกสารระบบงานขององค์กรอื่นมาทั้งดุ้น แล้วก็บอกว่า ต้องใช้ระบบนี้ เพราะระบบนี้ทำให้ธุรกิจอื่นประสบความสำเร็จมาแล้ว ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้มักจะล้มเหลวแทบทุกครั้ง

ในยุคนี้ การที่จะวางระบบ ปรับปรุงระบบ หรือ สร้างระบบใหม่ทางด้าน HR เราจำเป็นที่จะต้องอาศัยความคิดเห็นของลูกค้าของฝ่ายบุคคล ซึ่งก็คือ พนักงาน ผู้จัดการ และผู้บริหารขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสรรหาคัดเลือก ระบบการพัฒนาพนักงาน ระบบบริหารผลงาน ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ ระบบ Career Development ระเบียบข้อบังคับการดำเนินการทางวินัย ไปจนถึงการเกษียณอายุพนักงาน ทุกระบบที่เราต้องการจะปรับปรุง ถ้าจะให้สำเร็จ และพนักงานทุกคนเห็นชอบ และใช้งานระบบอย่างจริงจัง ก็ต้องอาศัยความเห็นและความต้องการของพนักงานกลุ่มนี้เข้ามาเป็นพื้นฐานในการวางระบบด้วย

โดยส่วนใหญ่ก็จะมีการเก็บข้อมูลจากพนักงานถึงปัญหา และสิ่งที่อยากให้เป็น และให้ผู้จัดการ หรือผู้บริหารเป็นตัวแทนเข้ามาในทีมงานพัฒนาระบบงาน HR เพื่อที่จะให้ความเห็น และร่วมออกแบบระบบใหม่ เพื่อให้ผู้จัดการและผู้บริหารสามารถนำใช้งานได้จริง เช่น ถ้าเราต้องการจะปรับปรุงระบบบริหารผลงานใหม่ HR ฝ่ายเดียวนั่งออกแบบ คงไม่ได้แล้วในยุคนี้ เราต้องอาศัยความเห็นจากคนใช้งานระบบบริหารผลงานเดิมของเรา ว่ามีอะไรที่ไม่ดี อะไรที่ไม่เป็นธรรม ไม่ชัดเจน และต้องการให้ปรับเป็นอย่างไร แบบไหน ให้เข้ามามีส่วนในการปรับปรุงระบบกันเลย

จากนั้นก็ต้องทดลองใช้งานดูก่อน ว่าจะเกิดปัญหาอะไรตามมาอีกหรือไม่ แล้วค่อยประกาศใช้งานระบบใหม่ และระหว่างที่ใช้งานระบบใหม่ มันก็อาจจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งเราอาจจะมีทำเป็น version 1 2 และ 3 ไล่กันไปตามลำดับ เหมือนกับการ update OS ของอุปกรณ์มือถือของเรานี่แหละครับ

แล้วระบบ HR จะกลายเป็นระบบที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกคน ไม่ได้เป็นเพียงภาระงาน หรืองานเอกสารที่ผู้จัดการและพนักงานมองว่า มันไร้คุณค่า ไร้ประโยชน์ และทำให้เขาเสียเวลาการทำงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: