แนวคิดการทำงานแบบ Agile คืออะไรกันแน่ และเอามาใช้จริงได้อย่างไรบ้าง กับงาน HR

ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ Agile HR ไปเมื่อวานนี้ ก็มีท่านผู้อ่านสอบถามมาว่า Agile มันคืออะไรกันแน่ บางท่านเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร บางท่านก็ไม่เคยได้ยินแนวทางการทำงานแบบนี้มาก่อนเลย ก็เลยจะสรุปคร่าวๆ ให้อ่านกันว่า Agile นั้นมันคืออะไรกันแน่

แนวคิดการทำงานแบบ Agile นั้นเริ่มต้นมาจากกลุ่ม Software Development ที่พยายามจะสร้างแนวทางในการทำงานร่วมกันขึ้นในการพัฒนาระบบการทำงาน และ Software ต่างๆ ให้ทันกับความต้องการของลูกค้า และทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นอยู่ตลอดเวลาตามกฎของมัวร์ ที่บอกว่า เทคโนโลยีจะพัฒนาเป็นทวีคูณในแต่ละปี ในลักษณะแบบ Exponential

ด้วยเหตุนี้ การทำงานโครงการแบบเดิมๆ ก็เลยไม่ตอบโจทย์ความเร็วที่เกิดขึ้น บางโครงการทำเสร็จแต่กลับใช้งานไม่ได้จริง เพราะเทคโนโลยีมันก้าวไปข้างหน้าแล้ว กลายเป็นว่าผลของโครงการที่ทำนั้น เป็นของเก่าไปแล้ว ไม่ทันสมัย อีกทั้งความต้องการของลูกค้าก็เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน

ดังนั้นแนวคิดการทำงานแบบ Agile ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และส่งมอบคุณค่าของผลงานได้ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยอาศัยข้อมูลจริงจากความต้องการของลูกค้ามาเป็นตัวหลักในการดำเนินโครงการ

เราเลยจะเห็นว่าการทำงานแบบ Agile นั้น จะเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เน้นไปที่การส่งมอบคุณค่าของผลงานให้กับลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม และส่งมอบกันในระยะสั้นๆ รวมทั้งมีการออกแบบวิธีคิดวิธีการทำงานแบบที่สามารถทำได้เร็ว คุยกันได้ทุกคน เปิดข้อมูลถึงกัน และปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการทำงานได้ตลอดเวลา ตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

มันก็เลยเกิดแนวความคิดในการทำงานที่เรียกว่า Scrum และ Sprint เกิดขึ้น ซึ่งจริงๆ มันก็คือทีมทำงานที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน ช่วยกันทำงานตามความต้องการของลูกค้าจนสำเร็จเป็นขั้นๆ ไป

ถ้าเราเอาศัพท์แสงต่างๆ ออกไป แล้วว่ากันตามแก่นแท้ของการทำงานแบบ Agile ก็คือ แนวทางในการทำงานในลักษณะงานโครงการ ที่เน้นไปที่การปรับปรุงสินค้า บริการ กระบวนการทำงาน ฯลฯ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าจริงๆ โดยไม่ต้องไปผ่านขั้นตอนการทำงานตามระเบียบกฎเกณฑ์แบบดั้งเดิม เช่น ต้องทำเรื่อง ขออนุมัติเป็นขั้นเป็นตอนไป กว่าจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ ลูกค้าก็หนีไปใช้กับที่อื่นเรียบร้อย เพราะไม่ทันใจลูกค้านั่นเอง

และเน้นไปที่การทำงานที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าจริงๆ ส่งมอบงานกันเป็นระยะๆ แบบจริงจัง และใช้ได้จริงๆ โดยใช้เวลาในการดำเนินการตรงนี้แบบสั้นที่สุด

และด้วยแนวทางการทำงานแบบ Agile ที่กล่าวไปข้างต้น ก็น่าจะพอเอามาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อยู่บ้าง เพราะเป็นระบบที่ลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรรหาคัดเลือกคนเก่งๆ การ On-Boarding การพัฒนาพนักงาน การบริหารผลงาน การบริหารค่าตอบแทน Career Path ฯลฯ อีกมากมาย

ประเด็นที่ผมชอบมากในการทำระบบ HR โดยใช้แนวทางของ Agile ก็คือ เราจะให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนในการออกแบบระบบ HR ได้ด้วย คือ จะไม่ใช่เป็นการบังคับมาจากทาง HR อีกต่อไปว่าจะต้องทำอะไร แบบไหน อย่างไร แต่จะส่งเสริมให้ผู้ใช้งานระบบ HR (Line Manager) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบระบบ โดยระบุความต้องการใช้งานระบบ HR ที่มีคุณค่าต่อการทำงานของเขาจริงๆ ไม่ใช่ทำไปเพราะเป็นภาระ

ด้วยแนวทางแบบ Agile นี้ ก็น่าจะทำให้เราสามารถปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ได้ตรงตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในด้านการบริหารคน อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาในกรณีที่ระบบที่ทำมามันไม่ตอบโจทย์การทำงานอีกต่อไป เราก็เปลี่ยนใหม่ได้เสมอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: