ผลการสำรวจค่าจ้างเงินเดือน การจ่ายโบนัสประจำปี 2563

อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่า ปีนี้เป็นปีที่มีปัญหาด้าน Covid19 ซึ่งส่งผลทางด้านเศรษฐกิจไปทั่วโลก ในประเทศไทยเอง ก็มีหลายองค์กรที่ปิดตัวไปในช่วงนี้ หลายแห่งต้องปิดกิจการชั่วคราวเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หลายแห่งต้องปิดงานไปบางส่วน บางส่วนยังดำเนินการ หรือบางแห่งต้องเลิกจ้างพนักงาน เพราะไม่มีงานให้ทำ เนื่องจากไม่มีลูกค้าเลย ฯลฯ

ทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ ส่งผลต่อธุรกิจไทยอย่างมาก เป็นปีที่นายจ้างประสบกับภาวะขาดทุนอยู่หลายแห่งเหมือนกัน บางองค์กรไม่ขาดทุน แต่ก็กำไรน้อยลง บางแห่งต้องพยายามรักษาสภาพคล่องเอาไว้ อย่างน้อยก็ต้องเท่าทุน ที่มีกำไรจากสภาวะแบบนี้ อาจจะมีบ้าง แต่ก็คงไม่ใช่ทุกธุรกิจ

ซึ่งส่งผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับโบนัสของพนักงานในปี 2563 นี้ จากผลการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนของบริษัท Think People Consulting ในปี 2563-2564 นี้ ได้สรุปผลแนวโน้มการจ่ายโบนัสของตลาดไว้ประมาณนี้

  • มีองค์กรประมาณ 45% ที่ประกาศแล้วว่าปลายปี 2563 นี้ไม่จ่ายโบนัสพนักงาน เนื่องจากองค์กรประสบกับภาวะขาดทุน และขาดสภาพคล่องในการบริหารธุรกิจ แสดงให้เห็นว่า ผลกระทบจาก Covid19 ที่มีต่อธุรกิจไทยนั้น ส่งผลเยอะเลยทีเดียว องค์กรเกือบครึ่ง (จากผลการสำรวจฯ) ประกาศไม่จ่ายโบนัสจากเดิมที่จ่ายโบนัสกันมาตามผลประกอบการโดยตลอด

  • องค์กรที่มีความสามารถในการจ่ายโบนัสในปีนี้ได้ ก็จะเป็นองค์กรที่มีกำไรอยู่ ส่วนใหญ่กำไรที่ได้จะน้อยลง แต่ก็ยังมีกำไรอยู่ จึงมีการจ่ายโบนัสให้พนักงานตามผลประกอบการ ธุรกิจที่ยังคงมีอัตราโบนัสสูงก็ยังคงอยู่ในกลุ่มยานยนต์อีกเช่นเคย อยู่ประมาณ 6-8 เดือนสูงสุดก็มี เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-6 เดือน ขึ้นกับผลประกอบการ

  • ส่วนองค์กรทั่วไปที่พอจะมีกำลังจ่ายโบนัสตามผลประกอบการได้ ก็จะอยู่ประมาณ 1-2.5 เดือน ตามผลประกอบการเช่นกัน

  • บางองค์กร (ส่วนน้อย) ให้โบนัสพนักงาน แต่ให้เป็นเงินคงที่ ไม่ได้ให้ผันแปรไปตามเงินเดือนของพนักงาน เช่น ได้คนละ 10,000 บาทเท่ากันทุก ไม่ว่าเงินเดือนพนักงานจะเป็นเท่าไหร่ ซึ่งบางองค์กรก็จะแตกต่างกันไปตามระดับพนักงานได้เช่นกัน

เรื่องของการจ่ายโบนัสนั้น โดยหลักการแล้วเป็นการให้ในลักษณะ Profit Sharing ดังนั้น ถ้าองค์กรมีกำไร ก็จะเอากำไรนั้นมาแบ่งส่วนให้กับพนักงาน ตามผลงานของพนักงานที่แตกต่างกันออกไป

ส่วนองค์กรที่ขาดทุน แน่นอน ย่อมไม่มีเงินมาแบ่งให้กับพนักงานตามหลักการ ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ องค์กรนั้นก็จะประกาศไม่จ่ายโบนัสตามผลงาน แต่บางองค์กรพอที่จะมีกำไรสะสมมาบ้าง หรือมีเงินสดที่เก็บอยู่บ้าง ก็อาจจะมีการพิจารณาจ่ายโบนัสให้พนักงาน เพียงแต่การจ่ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิม คือ จ่ายเป็นเงินรางวัลแบบคงที่ เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: