ผลกระทบของ Covid19 ที่มีต่อการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

ในประเทศไทยของเรา เรียกได้ว่า บริหารจัดการเรื่องของ Covid19 ได้ดีกว่าหลายประเทศทั่วโลก ในต่างประเทศนั้นเวลานี้ ยังคงมีการติดเชื้อกันอย่างมากมาย จนกระทั่งต้องประกาศ Lock Down กันอีกรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้การติดเชื้อแพร่กระจายกันไปมากกว่านี้ ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่ออกมานั้น มีผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

HR ในบ้านเราก็ควรจะศึกษาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเหล่านี้ เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่นกัน ซึ่งจากผลกระทบของ Covid19 นั้น ทำให้เกิดผลกระทบด้านการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างไรบ้าง

  • ไม่เพิ่มอัตรากำลังใด ทั้งอัตรากำลังใหม่ และอัตรากำลังทดแทน ไม่มีกิจกรรมด้านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ในช่วงนี้ ใครออกไปช่วงนี้ ก็จะพยายามกระจายงานให้กับพนักงานคนอื่นที่ยังทำงานอยู่กับองค์กร

  • นโยบายทำงานจากที่บ้าน หลายองค์กรให้พนักงานทำงานจากที่บ้านในช่วงเริ่มต้นระบาด และยังคงรักษานโยบายการทำงานจากที่บ้านนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการระบาดของโรคยังไม่ลดลงแต่อย่างใด บางองค์กรเริ่มวางแผนปีหน้าว่าจะทำนโยบายการทำงานจากที่บ้านให้เป็นนโยบายหลัก และเป็นนโยบายถาวรขององค์กรต่อไป เนื่องจากเรียนรู้แล้วว่า เราสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น มันก็ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้อย่างดีเช่นกัน

  • ปรับแนวทางในการพัฒนาพนักงานใหม่ แทบจะทุกองค์กรที่ได้รับผลกระทบจาก Covid19 และยังต้องการที่จะพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง จะมีการวางนโยบายในการพัฒนาพนักงานด้วยแนวทางใหม่ๆ ที่มากกว่าการฝึกอบรม เช่น เดิมเคยมีการกำหนดนโยบายการ coaching แต่ไม่ค่อยจริงจังนัก มาในช่วง Covid19 ก็กลายเป็นจริงจังกับนโยบาย Coaching ไปโดยอัติโนมัติ เพราะการฝึกอบรมภายนอกจัดยากขึ้น อีกทั้งยังมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณของการฝึกอบรมด้วยเช่นกัน เริ่มมีการวางแนวทางในการอบรม โดยอาศัย E-Learning มากขึ้น รวมทั้งวางแนวทางสำหรับพนักงานในการเรียนออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวในการเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • นโยบาย Upskills พนักงาน จากผลกระทบที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีการทำงานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ มีผลทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในการทำงานให้กับพนักงาน หลายองค์กรก็หันมาใส่ใจนโยบายในการ Upskills พนักงานกันอย่างเต็มที่ เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากงานลดลง เวลามีมากขึ้น เพียงแต่อาจจะไม่สะดวกในการพบหน้ากัน แต่ก็ยังคงต้องรักษาระดับการพัฒนาพนักงานไว้ ช่วงเวลาแบบนี้หลายองค์กรมองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของตน เพื่อยกระดับทักษะในการทำงานใหม่ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานสำหรับการทำงานในยุคใหม่ หลัง Covid19

  • เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน หลายองค์กรเริ่มต้นนโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น เริ่มวางแผนการทำงานแบบยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงาน เวลาทำงาน วันหยุด วันลา ให้มีความยืดหยุ่นสำหรับพนักงานมากขึ้น อีกทั้งยังริเริ่มนโยบายสวัสดิการแบบยืดหยุ่นกันอย่างจริงจังมากขึ้นกว่าเดิม จากของเดิมที่มีการพูดคุยกันอยู่บ้าง แต่ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญมากนัก แต่พอถึงยุค Covid19 เรื่องของสวัสดิการยืดหยุ่น ก็เป็นสิ่งที่องค์กรต่างให้ความสำคัญมากขึ้นอย่างจริงจัง และพยายามทำให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติ

เมื่อเห็นแบบนี้แล้ว องค์กรของเราก็น่าจะนำเอาแนวทางเหล่านี้มาปรับใช้ มากำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลกัน เพื่อให้คนเก่งๆ ของเราไม่ไปไหน อีกทั้งยังรู้สึกมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น รู้สึกผูกพันกับองค์กรมากขึ้นกว่าเดิม แม้ว่าจะอยู่ในยุคแห่งปัญหามากมาย แต่เราก็สามารถสร้างพลังเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กรของเราได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: