ปัจจัยอะไรบ้างที่สามารถสร้างแรงดึงดูดคนเก่งๆ เข้ามาทำงานกับองค์กรของเรา

แม้ว่าในช่วงนี้จะมีองค์กรไม่มากนักที่ยังรับพนักงานใหม่ๆ เข้าทำงาน เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำ และ โควิด19 แต่ก็ยังมีบางธุรกิจที่ยังคงต้องการรับพนักงานใหม่ๆ เข้าทำงานอยู่บ้าง อีกทั้งมีอีกหลายองค์กรที่ถามตัวเองตลอดว่า ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้น และสถานการณ์โควิดเข้าสู่ภาวะปกติได้จริงๆ แล้ว องค์กรของเราจะยังคงสามารถหาคนเก่งๆ เข้ามาทำงานได้อีกหรือไม่ และเราต้องพัฒนาปรับปรุงระบบ HR หรือ ระบบบริหารองค์กรในด้านใดบ้างที่จะสร้างแรงดึงดูดคนเก่งๆ ให้อยากทำงานกับองค์กรของเรา

จากงานวิจัยของ CIPD ที่ชื่อว่า Resourcing and Talent Planning Survey 2020 ได้สรุปปัจจัยที่จะสร้างแรงดึงดูดคนเก่งๆ ให้อยากเข้ามาทำงานกับองค์กรของเราในยุคนี้ มีปัจจัยอะไรบ้างเรามาดูกันครับ

  • Organizational values ค่านิยมขององค์กร ปัจจัยแรกที่จะสามารถสร้างแรงดึงดูดคนเก่งๆ เข้ามาทำงานก็คือ ค่านิยมขององค์กรของเรา รวมถึงพันธกิจ และวิสัยทัศน์ จะต้องมีความชัดเจน และทำให้ผู้สมัครรู้สึกว่าตนเองต้องการทำงานกับองค์กรที่มีค่านิยมที่ดี เป็นคุณต่อทั้งพนักงานและต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

  • Pay and Benefits ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ ปัจจัยที่สองที่จะสร้างแรงดึงดูดได้ดี ก็คือ ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ ดังนั้น ในยุคนี้ต่อเนื่องอนาคตข้างหน้าอีก 3-5 ปี ถ้าองค์กรของเราต้องการที่จะสร้างแรงดึงดูดให้กับคนเก่งรุ่นใหม่ ให้อยากเข้ามาร่วมงานกับองค์กร จะต้องมีการปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และตอบแทนผลงานของพนักงานอย่างแท้จริง อีกทั้งระบบสวัสดิการเองก็ต้องยืดหยุ่นมากพอที่จะทำให้พนักงานเลือกสวัสดิการที่เหมาะสมกับตนเอง

  • Career Development and Opportunities ปัจจัยที่สามก็คือระบบการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และโอกาสในการเติบโตในองค์กร เป็นระบบที่คนรุ่นใหม่ต้องการคำตอบอยู่ตลอดเวลา เมื่อสมัครงานกับองค์กรต่างๆ สิ่งที่ผู้สมัครต้องการความมั่นใจก็คือ ถ้าเขาอยู่ทำงานที่นี่แล้ว เขาจะมีโอกาสเติบโตไปทางไหนได้บ้าง และมีระบบการพัฒนาพนักงานให้เติบโตได้หรือไม่ องค์กรที่จะสร้างแรงดึงดูดที่ดี จะต้องเริ่มต้นสร้างระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระบบ Career Path และระบบการพัฒพนักงานที่ตอบโจทย์การเติบโตของพนักงานตามสายอาชีพได้

  • Flexible Working ปัจจัยอันดับที่สี่ ก็คือ การทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น พนักงานในยุคใหม่ ต้องการสถานที่ทำงาน และระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากว่าในอดีต เป็นสถานที่ทำงานที่ทำให้พนักงานรู้สึกอิสระ และสามารถออกแบบการทำงานของตนเองได้ตามสไตล์ในการใช้ชีวิตของตนเอง ดังนั้น ถ้าองค์กรใดที่สามารถออกแบบระบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่นได้มากขึ้น ก็จะสามารถดึงดูดคนเก่งๆ รุ่นใหม่ๆ ให้อยากเข้ามาทำงานกับเราได้มากขึ้นเช่นกัน

เมื่อเห็นปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ แล้ว ก็อยู่ที่ผู้บริหารองค์กร และ HR ขององค์กรแล้วล่ะครับว่า จะสามารถปรับปรุงระบบงานดังกล่าวในองค์กรของเราให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ดีมากน้อยเพียงใด

ถ้าเรามีเป้าหมายว่าต้องการจะดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่เก่งๆ และมีความสามารถให้เข้ามาทำงานกับองค์กร เราคงต้องเริ่มต้นพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ประกอบการวางแผนและพัฒนาระบบงาน HR ขององค์กรให้มากขึ้นครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: