แนวทางการวางแผนพัฒนาบุคลากรปีหน้า ในช่วงเวลาที่งบประมาณถูกจำกัด

แนวโน้มของการวางแผน บริหารทรัพยากรบุคคล ในปี 2021 นั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า หลายองค์กรมีการปรับลดงบประมาณทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนและก็ ยังไม่รู้ว่าจะดีขึ้นในเมื่อไหร่ จึงเป็นผลทำให้หลายองค์กรต้องพยายามรัดเข็มขัด เพื่อทำให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารธุรกิจของตนเอง ทั้งนี้ ก็เพื่อทำให้ธุรกิจของตนอยู่รอดจนถึงวันที่เศรษฐกิจดีขึ้น

และในช่วงของภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ การบริหารคนในองค์กรก็ยังคงมีความจำเป็น โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลหรือรีสกิล ดังนั้นหลายองค์กรก็พยายามที่จะคิดหาวิธีการในการพัฒนาคน โดยใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด บางแห่งก็ยังคิดไม่ออกว่าเราจะต้องทำอย่างไรดีในปีถัดไปด้วยงบประมาณจำกัดแต่ต้องพัฒนาพนักงานให้ได้อย่างที่ผู้บริหารต้องการ วันนี้จึงนำเอาแนวทางคร่าวๆเพื่อเป็นไอเดียสำหรับท่านที่กำลังจะวางแผนพัฒนาบุคลากรในปีหน้าโดยที่มีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ ลองดูว่าจะมีวิธีการใดบ้างนะครับ

  • วางแผนพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร ส่วนใหญ่มักจะเป็นทักษะที่มีความจำเป็น ส่วนทักษะด้านอื่นๆที่ไม่จำเป็น ในปีถัดไปก็อาจจะละไว้ก่อนก็ได้ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือ ให้พิจารณาจากแผนกลยุทธ์ขององค์กรแล้วดึงออกมาเป็นทักษะใหม่ๆที่พนักงานจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้ แล้วกำหนดมาเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน ก็จะช่วยประหยัดงบประมาณให้โฟกัสไปที่ทักษะที่จำเป็นเท่านั้น

  • พิจารณารูปแบบและเครื่องมือการพัฒนารูปแบบใหม่ๆบ้าง ไม่ใช่เน้นแต่เพียงการฝึกอบรมแต่เพียงอย่างเดียว จริงๆ วิธีการพัฒนาพนักงานมีหลายรูปแบบมากมาย เพียงแต่หลายๆองค์กรไม่เคยคิดจะนำรูปแบบเหล่านั้นมาใช้งานจริง เพราะเนื่องจากยังมีงบประมาณเพียงพอ แต่ในปีถัดไปถ้างบประมาณถูกจำกัดมากขึ้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องนำวิธีการพัฒนาพนักงานรูปแบบใหม่มาใช้บ้าง เช่น การทำ Work Shadowing คือการให้พนักงานไปเป็นเงาของคนเก่งๆในองค์กรเรียนรู้จากการทำงานจริงจากคนที่เป็นผู้ เชี่ยวชาญ หรือการให้พนักงานเก่งๆที่อยู่ในองค์กรเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานที่ต้องพัฒนาทักษะบางอย่าง หรือการสร้างโครงการใหม่ๆขึ้นมาแล้วให้พนักงานที่มีอยู่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการใหม่ๆนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ รวมถึงการให้ผู้จัดการหรือผู้นำองค์กรที่มีทักษะการบริหารที่ดีมาสอนมาเป็นโค้ชให้กับพนักงานภายในองค์กร หรือแม้กระทั่งการให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านการอ่านหนังสือ บทความ แล้วนำมาสรุปให้กับทีมงานได้ฟังกัน ฯลฯ ด้วยวิธีการเหล่านี้ จะทำให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะใหม่ๆได้อย่างดีโดยที่ใช้งบประมาณไม่สูงนัก สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายบุคคลจำเป็นที่จะต้องวางแผนพัฒนาในปีถัดไป ด้วย

  • พิจารณาเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับการเรียนรู้ของพนักงาน ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของคนเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆ E-learning รวมถึงโปรแกรมในการพัฒนาทักษะมากมายซึ่งเราสามารถซื้อครั้งเดียวแล้วสามารถใช้กับพนักงานหลายคนได้ เพียงแต่ฝ่ายบุคคลจำเป็นที่จะต้องวางแผนให้ดีเสียก่อนที่จะลงทุนซื้อเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนการสอนเหล่านี้เข้ามาใช้

  • ใช้การโคชชิ่งให้เป็นประโยชน์ หลายองค์กรมีนโยบายให้ผู้จัดการเป็นคนสอนงานพนักงานตัวเองดังนั้นในปีหน้าเราควรจะนำเอานโยบายเหล่านี้มาปัดฝุ่นอีกครั้งแล้วทำให้มันเกิดผลลัพธ์ในทางปฏิบัติให้ได้ โดยการให้ผู้จัดการทุกคนเป็นโค้ชหรือเป็นผู้ฝึกสอนให้กับพนักงานของตนเองโดยเฉพาะงานประจำที่พนักงานต้องทำ ส่วนทักษะใหม่ๆเราก็สามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่ในการเปิดโอกาสให้พนักงานเก่งๆได้มีโอกาสเรียนรู้ในทักษะใหม่ๆที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต เมื่อพนักงานคนใดที่เรียนรู้แล้วเก่งแล้วก็แปลงร่างพนักงานคนนั้นให้เป็นโค้ชเพื่อมาสอนพนักงานภายในองค์กรอีกครั้งหนึ่ง การพัฒนาในลักษณะนี้ก็จะช่วยประหยัดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรของเราได้เช่นกัน

คือสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าในช่วงแห่งงบประมาณจำกัดนั้นเราก็ยังสามารถวางแผนพัฒนาบุคลากรในองค์กรของเราได้อย่างชัดเจนเพียงแต่อาจจะมีข้อจำกัดบ้างในบางเรื่องเช่นเราไม่สามารถจะนำทุกเรื่องมาพัฒนาได้ทั้งหมด ต้องมุ่งเน้นเรื่องสำคัญสำคัญ เพื่อใช้งบประมาณให้เป็นประโยชน์ที่สุด ส่วนการพัฒนาคนประจำวัน หรือพัฒนางานประจำต่างๆเราก็อาศัยคนไหนที่เก่งๆเป็นผู้ฝึกสอนเป็นโค้ชเพื่อทำให้พนักงานมีทักษะที่ดีขึ้น

ก็น่าจะเป็นไอเดียสำหรับองค์กรที่ต้องวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีหน้าได้ไม่มากก็น้อยนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: