ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีหน้า

ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแบบนี้ หลายๆ องค์กรก็เริ่มที่จะวางแผนงานสำหรับปีถัดไปกันแล้ว งานบริหารทรัพยากรบุคคลก็เช่นกัน HR ในหลายองค์กร ก็เริ่มที่จะวางแผนกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในปีหน้ากันบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีบางองค์กรที่ยังคงวางแผนไม่ออกเหมือนกัน ไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะต้องวางแผนอะไร อย่างไรบ้าง

เราลองมาดูว่า ปีหน้าจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมีผลต่อการวางแผนงาน HR ขององค์กรบ้าง และผมก็เชื่อว่า หลายองค์กรก็น่าจะมีการนำเอาปัจจัยเหล่านี้มาเป็นพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในปีหน้าด้วยเช่นกัน

  • การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ปัจจัยนี้เชื่อว่า เป็นปัจจัยแรกๆ เลยที่ผู้นำธุรกิจต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรกเลย ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และของโลกนั้นปีหน้าจะเป็นอย่างไร มีแนวโน้มอย่างไรบ้าง ผู้บริหารของฝ่ายบุคคลเองก็ต้องเอาปัจจัยนี้มาพิจารณาในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรด้วยเช่นกัน คงจะทำอะไรแบบเดิมๆ เหมือนที่ผ่านมาไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์ขององค์กรเราเองประกอบกัน รวมทั้งสถานการณ์ของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรเองด้วยเช่นกัน ว่า เราจะต้องวางแผนในการบริหารจัดการคนของเราอย่างไรดี ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป

  • Digital Transformation ปัจจัยที่สองที่ต้องคำนึงถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ก็คือ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแล้ว และที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า การนำเอา Digital Platform ในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเราเอง เข้ามาใช้มากขึ้น ซึ่งต้องย้ำเลยว่า เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย เพราะโลกกำลังไปทางด้านนี้ และไปอย่างเร็วมากด้วย ดังนั้น HR เองก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยทางด้านนี้ให้มากขึ้น รวมถึงงาน HR เองที่พอจะนำเอา Digital Platform มาใช้ในด้านไหนได้บ้าง ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็จะส่งผลกระทบไปถึงแผนกลยุทธ์ทางด้าน HR ขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจจะต้องมีการวางแผนกำลังคนกันใหม่ ต้องมีแผน Reskill Upskill และแผนงานด้านอื่นๆ ประกอบอย่างชัดเจนมากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในปีถัดไป

  • การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรของประเทศ ปัจจัยที่สามที่ต้องคำนึงถึงก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้าน เพศ อายุ ถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงแนวโน้มของวิชาชีพต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านองค์กรประกอบของประชากรที่ทำอาชีพนั้นๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น เรื่องอายุของประชากร บางองค์กรก็เริ่มวางแผนขยายอายุเกษียณของพนักงานออกไปบ้างแล้ว เพราะหาคนรุ่นใหม่ยากมากขึ้นเรื่อยๆ หรือ บางอาชีพก็เริ่มนิยมทำกันในลักษณะของ Freelance กันมากขึ้น ซึ่งก็จะทำให้เราหาพนักงานในวิชาชีพนี้ให้เป็นพนักงานประจำของเราได้ยากมากขึ้น ซึ่งเราเองก็คงต้องปรับแผนการบริหารคนในวิชาชีพที่มีลักษณะดังกล่าวให้ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความชะงักงันในการทำงานขององค์กร

  • สถานการณ์โควิด19 อีกปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ สถานการณ์โควิด19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในปีหน้า แนวโน้มจะเป็นอย่างไร เราต้องเอาปัจจัยนี้เข้ามามีส่วนในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรด้วย ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และสามารถปรับแผนการบริหารคนได้อย่างรวดเร็ว หลายองค์กรมีการเริ่มเอาระบบ Agile HR มาปรับใช้อย่างได้ผลในทางปฏิบัติก็ตอนที่ต้องเจอกับ Covid19 เพราะต้องขยับตัวอย่างเร็วมากให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงเวลา

สำหรับผู้บริหาร HR ขององค์กรที่ยังไม่แน่ใจ หรือยังคิดไม่ตกว่าจะต้องวางแผนงาน HR ในปีหน้าอย่างไร ก็ลองพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นแนวทางในการคิดและวางแผนต่อไปได้ครับ เราจะได้มีแผนคน ที่สอดคล้องกับทั้งแผนองค์กร และสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไปได้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: