มาพัฒนาตนเอง ให้เป็น HR ที่ทุกองค์กรต้องการตัวกันเถอะ

ยังมีอีกหลายองค์กรที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ยังคงเป็นงานที่เน้นไปที่การทำเอกสารต่างๆ ทางด้านการบริหารพนักงานในบริษัท บางบริษัทก็เน้นไปที่เรื่องของการทำตัวเลขเงินเดือน ทำ payroll โดยอาศัยพนักงาน payroll เป็นคนทำ หรือบางบริษัทก็ยังมีพนักงาน HR ที่คอยเก็บรวบรวมข้อมูลใบตอก scan นิ้ว เรื่องของวันเวลาทำงานของพนักงานเป็นประจำทุกวันวนไป

เรื่องของการประเมินผลงาน ก็ยังคงเป็นแบบฟอร์มที่ต้องมานั่งกรอกใส่ Excel เพื่อรวบรวมเป็นคะแนนผลงานของพนักงาน หรือประวัติพนักงานตั้งแต่เข้าทำงานจนเกษียณก็ยังเก็บอยู่ในแฟ้ม โดยที่มีพนักงานดูแลเรื่องของการจัดเก็บเอกสารต่างๆ เหล่านี้ ทันบ้าง ไม่ทันบ้าง เจอบ้างไม่เจอบ้าง ต่างกรรมต่างวาระกันไป

แนวโน้มในปัจจุบัน งาน HR เริ่มมี Platform ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ มีการนำเอาข้อมูลพนักงานเก็บเข้าระบบอย่างดี และมีการนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อที่จะวางแผนวางระบบหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบริหารคนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างทันเวลา

ดังนั้นงานที่เป็นงานเอกสาร หรืองาน Admin ทั่วไป ก็จะเริ่มหายไป เพราะ AI หรือ Platform จะเข้ามาทำงานแทนพนักงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องทำซ้ำๆ การใช้ระบบต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยในเรื่องของความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นด้วย หลายองค์กรเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบงาน HR ของตนเอง จนบางองค์กรมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอยู่แค่เพียง 2-3 คน ที่ดูและพนักงานประมาณ 1,000 คนได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลย

อีกทั้ง HR เองก็เริ่มที่จะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล และเป็นนักวางแผนในการบริหารจัดการเรื่องคนในองค์กรมากขึ้น ต้องคิดในเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ไม่ว่า จะเกิดภาวะเศรษฐกิจตก กระทบกับบริษัท บริษัทประสบกับภาวะขาดทุน หรือต้องเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ หรือมีแผนกลยุทธ์ใหม่ๆ ขึ้น ฯลฯ HR ขององค์กรจะต้องมีความสามารถในการวางแผนเรื่องของทรัพยากรบุคคลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการหาคนใหม่ๆ เข้ามา พัฒนาคน และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีในองค์กร โดยอาศัยข้อมูลของพนักงานในองค์กรมาวิเคราะห์กันอย่างจริงจัง

ดังนั้นใครที่ยังทำงาน HR ในแบบเอกสารกันอย่างจริงจัง ก็คงจะเริ่มได้รับผลกระทบกันมากขึ้นแล้วในยุคนี้ ก็เลยอยากส่งเสริมและสนับสนุนให้ HR ทุกคนพัฒนาตนเองในเชิงลึกมากขึ้น เริ่มต้นพัฒนาทักษะด้าน Digital และทักษะด้าน Data Analytic กันให้มากขึ้น วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และสามารถอ่านสถานการณ์ต่างๆ ออกได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

และสามารถที่จะปรับระบบงาน HR สร้างความยืดหยุ่นของระบบ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถเป็นคนกลางที่สร้างความเชื่อมโยง สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้นำ ผู้บริหาร และพนักงานได้อย่างดี

แล้วท่านจะเป็น HR ที่ทุกองค์กรต้องการตัว อย่างแน่นอนครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: