ดิจิตอล และ การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับอนาคต

แค่เพียงปีนี้ปีเดียว ที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในแบบที่ไม่เคยเกิดมาก่อน โควิด19 ที่ระบาดกันไปทั่วโลก จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตการทำงาน และการใช้ชีวิตของผู้คนมากมาย การเข้ามาของเทคโนโลยี Platform ในการทำงานด้านต่างๆ ทำให้คนเราต้องมีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงทักษะในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของ ความรู้ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นในการทำงานของพนักงาน เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากขึ้น หลายองค์กรมีการปรับเปลี่ยน Competency หรือ สมรรถนะในการทำงานขององค์กรกันใหม่ บางองค์กรก็ปรับบางตัว บางพฤติกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

ได้มีโอกาสประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหนึ่ง ซึ่งท่านได้กระตุ้น และสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยน competency ในการทำงานของพนักงานในบริษัท โดยเฉพาะในเรื่องของดิจิตอล และเรื่องของ Data analytic ซึ่งท่านมองว่า ตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพนักงานที่จะเติบโตในหน้าที่การงานในยุคอนาคต

พนักงานจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ทักษะและความสามารถในเชิงดิจิตอลมากขึ้น สามารถปรับตัวเอง และใช้งานระบบงานดิจิตอลในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า ใครปรับตัวในเรื่องนี้ไม่ทัน ก็จะอยู่ยาก และทำงานได้ยากขึ้น

มีงานหลายงานมากในปัจจุบันที่อาจจะหายไปอนาคต ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานในการทำงานนั้นอีกต่อไป เช่นงานเอกสาร งาน Admin งานที่ต้องทำซ้ำๆ งานทำรายงานต่างๆ ฯลฯ จะกลายเป็นระบบดิจิตอล และ AI ที่จะเข้ามาช่วยทำให้งานเหล่านี้ออกมาได้ดีกว่าการใช้พนักงานทำงานด้วยซ้ำไป

ดังนั้นคนที่ทำงานในลักษณะดังกล่าวอยู่ และไม่คิดที่จะปรับตัว หรือเปลี่ยนแปลง หรือ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถทางด้านดิจิตอลให้มากขึ้น ก็อาจจะไม่มีงานทำได้ในอนาคต

ทักษะอีกด้านหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากก็คือ เรื่องของ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) พนักงานที่อยากเติบโตต่อไป ก้าวหน้าต่อไปได้ จะต้องมีทักษะทางด้านนี้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลต่างๆ มีมากมาย เราจำเป็นต้องวิเคราะห์ให้เป็นว่า ข้อมูลไหนที่ใช่ หรือไม่ใช่ ข้อมูลไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ เพราะตอนนี้เราอยู่ในโลกที่ท่วมท้นไปด้วยข้อมูลมากมายที่เข้ามาให้เราได้บริโภคกันทุกวัน

เราจำเป็นที่จะต้องมีทักษะความคิดอ่าน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น ว่า จริง เท็จประการใด แหล่งของข้อมูลเชื่อถือได้หรือไม่ มีหลักฐานประกอบอ้างอิงมากน้อยเพียงใด ฯลฯ มิฉะนั้นข้อมูลเหล่านั้นจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายมากๆ อย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ที่บางคนแค่เพียงได้รับข้อมูลเข้ามาทาง social media โดยไม่ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน ก็ตัดสินใจ แชร์ หรือ โต้ตอบอย่างดุเดือด

ซึ่งถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในการทำงาน ก็คงจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการทำงานอย่างแน่นอน ดังนั้น พนักงานในยุคใหม่ ถ้าอยากก้าวหน้าจะต้องรู้จักที่จะใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ต้องวิเคราะห์ข้อมูลในแง่มุมต่างๆ ได้ และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

ซึ่งนี่ก็เป็น Competency ที่สำคัญอีก 2 ตัว สำหรับพนักงานที่ต้องการความก้าวหน้าในยุคอนาคต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: