การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอ

ธุรกิจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความต้องการของลูกค้าที่ไม่เคยหยุดนิ่งกับที่ ต้องการมากขึ้น ยากขึ้น ลึกขึ้นตลอดเวลา องค์กรเองก็ต้องการที่จะอยู่แบบยั่งยืน และประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

ยังเคยเห็นบางองค์กรที่ฝ่ายบุคคล ยังคงยึดมั่นกับระบบงานที่ทำอย่างเข้มงวดมากเกินไป บริษัทมีกลยุทธ์ในการทำงานใหม่ๆ ออกมา เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายในอนาคต ซึ่งการจะไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น ก็ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่ดี และมีความสามารถ บางครั้งก็ต้องการคนที่มีคุณสมบัติใหม่ๆ เข้ามาทำงาน แต่พอแจ้งทางฝ่ายบุคคลไป ฝ่ายบุคคลกลับโต้กลับมาว่า “หาไม่ได้หรอก คนแบบนั้นน่ะ” หรือ “กำหนดคุณสมบัติเวอร์เกินไปหรือเปล่า นั่นคน หรือ เทวดา” ฯลฯ

หรือแม้กระทั่งการพัฒนาพนักงาน ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องมีการเสริมทักษะ และความสามารถในด้านต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เช่น บางองค์กรเริ่มที่จะค้าขายออนไลน์มากขึ้น เริ่มมี platform เป็นของตนเอง เริ่มที่จะให้ระบบ AI เข้ามาในการบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด รวมถึงการบริการลูกค้า ซึ่งสุดท้าย ก็หลีกเลี่ยงเรื่องของคนทำงานไม่ได้ ผู้บริหารระดับสูงเองก็เห็นด้วยว่า จะต้องเร่งพัฒนาคนภายในให้เร็วที่สุด เพื่อให้ธุรกิจของเราไปสู่เป้าหมาย แต่พอเรื่องไปถึงฝ่ายบุคคล ก็จะมีคำพูดออกมาว่า “คนของเราไม่พร้อมเลย แล้วจะพัฒนาอย่างไร” หรือ “หาคนใหม่มาทำงานไม่ง่ายกว่าหรือ ทำไมต้องมานั่งพัฒนาอะไรแบบนี้ด้วย”

บางองค์กรพยายามที่จะเปลี่ยนระบบงานทุกอย่างให้อยู่ในระบบ Cloud ซึ่ง งานบุคคลเอง ส่วนใหญ่ เดิมใช้เอกสาร พอจะนำเอาระบบ Cloud เข้ามา ก็เริ่มมีเสียงบ่นเข้ามาอีก “ระบบเดิมมันก็ดีอยู่แล้ว คนเรายังถนัดกับเอกสารอยู่เลย จะให้มาเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันไม่ได้ผลหรอก”

นี่แค่ตัวอย่างนิดๆ หน่อยๆ เท่านั้นที่เกิดขึ้นจริงในหลายๆ องค์กร ฝ่ายบุคคลมักจะคิดในลักษณะที่ปิดตัวเอง หรือไม่ก็ใช้คำว่า “เป็นไปไม่ได้” อยู่เสมอ ทั้งๆ ที่มันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลง และต้องสนับสนุนงานหลักให้เขาเดินไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้

ดังนั้นงาน HR ในยุคนี้จึงต้องเป็นงานที่พร้อมที่จะสนับสนุนงานขององค์กรให้ไปสู่เป้าหมายให้ได้ ฝ่ายบุคคลจะต้องรู้ภาพกลยุทธ์ขององค์กรอย่างชัดเจน และพร้อมที่จะช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้ ในเรื่องของการบริหารคน ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ การบริหารผลงาน การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานในองค์กร รวมถึงการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ฯลฯ

ระบบงานเหล่านี้ โดยหลักแล้วมันยังคงต้องมี แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการทำงานของระบบต่างๆ เหล่านั้นให้ทันต่อความต้องการของพนักงานภายใน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตของธุรกิจ

เรียกได้ว่า ฝ่ายบุคคลจะต้องเอากลยุทธ์ของบริษัท มาแปลงเป็นแผนทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และหาเครื่องมือใหม่ๆ เข้ามาช่วยผู้จัดการสายงานในการบริหารจัดการคนและงานของตนเองให้ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น

ผมเคยเห็นบางองค์กรมักจะมีปัญหา และข้อสงสัยทางด้านกฎหมาย และระเบียบของบริษัทมากมาย ทั้งๆ ที่ HR เองก็พยายามที่จะสอน และจัดอบรมภายในเพื่อให้ความรู้ทางด้านนี้ แต่ตอนให้ความรู้ พนักงานไม่มีปัญหา ดันมามีปัญหาตอนที่จะใช้งาน แล้วก็ลืมหมดไปแล้วที่เรียนมา สุดท้าย เพื่อไม่ให้พนักงานและผู้บริหารต้องอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้โดยที่ไม่ได้ทำงาน HR ก็เลยไปทำ Chatbot เรื่องของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถถามเข้าไปใน Chatbot นั้นได้โดยตรง และจะได้คำตอบออกมาทันที ซึ่งผลก็คือ พนักงานรู้สึกดีมากขึ้นเพราะไม่ต้องรอนาน จะถามเวลาไหนก็ได้ ดึกดื่นแค่ไหนก็ถามได้ แถมยังได้แนวทางในการบริหารจัดการพนักงานในเรื่องนี้ในทันที

ดังนั้น HR ที่ดีจะต้องเปิดกว้าง รับความต้องการขององค์กร และผู้บริหารสายงานด้านการบริหารคนให้ได้ จะต้องไม่ยึดติดกับระบบงานเดิมๆ ที่เคยทำไว้ แม้ว่ามันจะดีแล้วก็ตาม เพราะมันอาจจะดีเมื่อในอดีตก็ได้ และไม่ควรที่จะมีคำว่า “ไม่” หรือ “เป็นไปไม่ได้” มากจนเกินไป เพราะเราต้องสนับสนุนงานบริหารคนให้กับองค์กรให้ได้

เพราะสุดท้ายทรัพยากรบุคคล ก็ยังคงเป็นทรัพยากรที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อยู่เสมอ เพียงแต่ต้องบริหารให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเวลา และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: